Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wypłata zaległego wynagrodzenia sekretarz powiatu to nie jedyny problem starostwa. Kolejne pieniądze trzeba będzie wypłacić wykonawcy robót na ul. Ząbkowickiej, które zostały wykonane w... 2010 r. Remont ul. Ząbkowickiej z Strzelinie trwał dwa lata, a zakończenie przypadło na rok 2010 (starostą był wówczas Jerzy Krochmalny, obecnie burmistrz Wiązowa).

To inwestycja ze wszech miar potrzebna powiatowi i miastu, z której najbardziej zadowoleni są zapewne kierowcy korzystający z nowej drogi. - Ulica Ząbkowicka, to droga wojewódzka nr 395 – powiedział wicestarosta Aleksander Ziółkowski. - W przypadku remontu tej drogi powiat strzeliński podjął się roli inwestora zastępczego i w imieniu zarządcy drogi, czyli urzędu marszałkowskiego. Koszt przeprowadzonych robót zamknął się kwotą ok 7 mln zł – poinformował nas wicestarosta.

O konieczności przebudowy ul. Ząbkowickiej mówiło się od wielu lat. Nic dziwnego więc, że powiatowi samorządowcy wspólnie z samorządem województwa dolnośląskiego zdecydowali się przystąpić do przebudowy. - Od 2013 roku toczył się przed sądem spór prawny o zapłatę za prace wykonane przez firmę Mota-Engil Central Europe S.A., głównego wykonawcę robót. Zdarza się, że w trakcie budowy pojawia się konieczność wykonania dodatkowych robót, na które z reguły wyraża zgodę inwestor lub inwestor zastępczy. Tak było również przy remoncie ul. Ząbkowickiej, ale z wyjątkiem. Roboty przyjęte protokołem odbioru z listopada 2010 r. nie zostały wcześniej zaakceptowane przez inwestora zastępczego. Powiat strzeliński nie dysponował własnymi środkami na ten cel. Gdyby odpowiednia kwota wpłynęła na konto powiatu z urzędu marszałkowskiego, to zapewne należność zostałaby uregulowana – wyjaśnił wicestarosta.

Zgodnie z wyrokiem sądu, powiat strzeliński solidarnie z urzędem marszałkowskim ma pokryć dług, a chodzi o kwotę ok. 150 tys. zł. Za te pieniądze...
Więcej w wydaniu papierowym.