Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pożegnanie komendanta i uchwalenie budżetu zdominowało ostatnią sesję rady powiatu. Ubiegłoroczna, grudniowa sesja rady powiatu zapowiadała się na burzliwą. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu i komisja budżetowa rady wydały negatywną opinie o projektach budżetu i wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

 Zarząd powiatu zdecydował się wycofać przedłożony radnym w listopadzie ubiegłego roku projekt budżetu i wnieść autopoprawkę, a dyskusję nad budżetem przeniesiono na styczniową sesję rady powiatu. O szczegółowych zapisach autopoprawki zarządu piszemy obok w artykule „Powiat będzie oszczędzał na remontach dróg”. Tutaj przedstawimy przebieg sesji oraz główne wątki dyskusji.

Zanim radni przystąpili do realizacji porządku obrad, miała miejsce niecodzienna uroczystość. Wiesław Karpierz, komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelinie, postanowił przejść w stan spoczynku.

Obrady otworzył Mariusz Majewski, przewodniczący rady. Radni zgodzili się, żeby część uchwałodawczą rozpocząć od przyjęcia budżetu i WPF. Zarząd zaproponował zmiany, wniósł autopoprawkę, zarówno w budżecie powiatu na bieżący rok, jak i w WPF. Oba dokumenty przedstawiła skarbnik Walentyna Hucał.

Oddzielnie dyskutowano nad budżetem i nad WPF. Od tego co zapisano w WPF zależy kształt budżetu na konkretny rok, a zapisy budżetowe znajdują odzwierciedlenie w WPF. Nic więc dziwnego, że radni posiłkowali się podobnymi argumentami w dyskusji nad tymi dokumentami.

Przytoczymy wypowiedzi głównych dyskutantów oddające zarówno ich stanowisko w sprawie projektów uchwał, jak i atmosferę panującą na sali.

- Jest to dokument, który pokazuje, w jaką stronę zmierza powiat strzelinski, czy w jakąkolwiek zmierza. Można powiedzieć, że te prognozy są złe. Możecie się, państwo, z tym nie zgadzać, ale są one fatalne. Posiłkujemy się kredytami. To jest zrozumiałe, jeżeli te kredyty przeznaczamy na inwestycje. Dzisiaj de facto bierzemy kredyty i rozpisujemy spłatę zobowiązań na dziwnych zasadach. Oparte to jest na nierealnych dochodach majątkowych ze sprzedaży (nieruchomości – red.). W oparciu o przeszacowane wartości nieruchomości. Uważam, że zapisane w WPF dochody są nierealne. Będę głosował przeciwko tej uchwale – powiedział radny Norbert Raba.

- Nie braliśmy kredytów, które musimy spłacać. Kredyty brali inni. Co do nierealnych dochodów majątkowych, to co słyszę wynika z pewnego nieporozumienia. Powiat strzeliński nie handluje notorycznie nieruchomościami. Zarząd zdaje sobie sprawę, że wyceny mogą być nietrafione, dlatego skorygował je o 10-15%. A co do opinii RIO, to jej negatywna część dotyczyła wskaźników zadłużenia i spłaty zadłużenia. Przedstawiona autopoprawka poprawia te wskaźniki – dodał wicestarosta.

- Komisja budżetowa na grudniowym posiedzeniu i teraz (po otrzymaniu autopoprawki zarządu – red.), podobnie jak RIO, zakwestionowała nierealne dochody. Niestety, dochody powiatu uwzględnione w WPF i w budżecie nie zastały urealnione. Nadal są to dochody wirtualne. Na nic zda się zaklinanie, że za 600 tys. zł sprzedamy biura zajmowane przez ARiMR. Nie sprzedaliśmy ich przez kilkanaście lat, nie sprzedamy w ciągu trzech lat - powiedział Aleksander Bek, przewodniczący komisji budżetowej.

Przedłożony radnym WPF uwzględniał sprzedaż nieruchomości w Ludowie Polskim, Górcu, Borowie, Borku Strzelińskim i Strzelinie o wartości ponad 3 mln zł.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że opinia RIO do budżetu i WPF odnosi się do projektów złożonych w listopadzie ubiegłego roku. WPF przedstawiany teraz, jako autopoprawka, znacznie różni się od tamtego. Wnosimy autopoprawkę mając na uwadze opinię RIO, dyskusję na komisjach a także nowe okoliczności, jaką jest zwrot subwencji oświatowej. Proszę zwrócić uwagę, że nie proponujemy żadnego nowego kredytu. Spłacamy kredyty wcześniej zaciągnięte. Proszę wziąć pod uwagę, że przedstawiany dziś WPF i budżet znacznie różnią się od wcześniejszych projektów. Tam zakładaliśmy wzięcie 10,2 mln zł kredytu na rozterminowanie tego, co jest.. RIO zastanawiało się nad programem naprawczym (dla powiatu strzelińskiego – red.), ale nie znalazło podstaw do jego wprowadzenia. Nie znalazło, ponieważ chcemy realizować zadania, a RIO nie dopatrzyło się zagrożeń w ich realizacji. Weszliśmy w 2018 r. bez wymagalnych płatności – zaznaczył starosta Marek Warcholiński.

- Nie bierzecie kredytu, bo nikt na to nie pozwoli. Usiądźcie i zaproponuje jakiekolwiek rozwiązanie, choćby oszczędności, czy ruch strukturalne w finansach powiatu. Jedyne co można zauważyć, to że część zobowiązań niewymagalnych przesuwacie z grudnia 2018 na styczeń 2019 r. Zrobiliście tak, mamy to do zapłacenia, ale zapłaci to następna rada. Na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia mam pełną świadomość, że ten budżet ani nie jest dobry dla powiatu strzelińskiego, ani nie daje żadnej możliwości w przyszłości rozwoju powiatu. (…) Następna rada, która po nas przyjdzie i weźmie te dokumenty, będzie nas oceniać. Nie chciałbym, żeby mnie ocenili źle, dlatego będę głosował przeciw mnie – powiedział radny Raba.

- Jak przewodniczący rady czuję się zobowiązany do zabrania głosu w dyskusji. Wszyscy pamiętamy (kiedy były zaciągane kredyty – red.), nie chcę nikogo wskazywać palcem. Nie chcę nikogo przekonywać do takiego lub innego głosowania. Nie jest tak, że budżet na ten rok nie wynika z budżetów poprzednich. (…) To nie jest tak, że...
Więcej w wydaniu papierowym.

Komentarze   

Permalink3 +4 Wiązowianin
RE: Ostatni budżet powiatu w tej kadencji
Powiat ci sami ludzie te same pomysły

W pewnej rodzinie urodziła się sama główka. Kilka lat później, przy stole
wigilijnym siedzą wszyscy członkowie rodziny. Główka też oczywiście siedzi ze
wszystkimi i żre zupkę. Zżarła. Potoczyła się pod choinkę, otworzyła prezent
i
rzekła:
- Ku*wa! Znowu czapka!


Co do szpitala, chciała Borowska wziąć? To było dać, albo wykopać tych którzy dać nie chcieli.
2018-02-15 08:48 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink2 +7 dst
zarząd powiatu pod sąd
Proponuję syndyka zatrudnić, znowu zabierają pieniądze z dróg, już jest tragedia, nie ma po czym jeździć. Proponuję aby zarząd powiatu zrzekł się pensji bo ponosi odpowiedzialność za ten stan. Szpital ciągnie powiat na dno, wieczne dofinansowania do tej ruiny, czy kiedykolwiek ktoś przedstawił plan naprawczy tego przybytku? i czy był z tego rozliczony? ciągła zmiana prezesów (znajomych fachowców) i dalsze okłamywanie nas jak teraz będzie dobrze. Większość tych ludzi nie potrafiłaby zarządzać kioskiem z gazetami i beż żadnych konsekwencji wyrzucają w błoto nasze pieniądze. Czas najwyższy aby mieszkańcy powiatu kierowali sprawy do sądu za nie wywiązywanie się z swoich obowiązków odnośnie utrzymania w właściwym (bezpiecznym )stanie infrastruktury drogowej, drogi dziurawe, rowy zaorane (odkopią za nasze pieniądze i jeszcze się w gazecie pochwalą), jak tak dalej pójdzie to zaorzą cały ten powiat.
W prywatnej firmie płaci się za rzetelnie wykonaną pracę,a w powiecie za przyjście do pracy i na sesję- BRAWO!!!!
2018-02-15 08:32 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink1 +10 spajker
RE: Ostatni budżet powiatu w tej kadencji
"Nie chciałbym, żeby mnie ocenili źle, dlatego będę głosował przeciw mnie – powiedział radny Raba."----- toż to jawna demonstracja narcyzmu. taka pewność że po kolejnych wyborach radny raba znów będzie radnym. w czasach prl towarzysze partyjni składali akty samokrytyki a tu proszę , towarzysz partyjny czyni to samo i sam siebie krytykuje aby jako radny kolejnej kadencji nie czynić tego w przyszłości. politycy z prl też mieli pewność tego że zostaną wybrani w kolejnych wyborach.
mam głębokie przekonanie że powiat służy do tego aby urzędnicy mieli pracę. oni sprzedadzą każdą nieruchomość powiatu w tym celu aby wystarczyło na ich listę płac i na utrzymanie budynku będącego areną pustych sporów o niczym. oni dadzą gwarancje/poręczenia każdemu providentowi pożyczającemu miliony szpitalowi na zatracenie w tym celu aby szpital istniał. brak szpitala to brak powiatu i co zrobią wtedy ci urzędnicy? do jakiej pracy się najmą?
jaką wartość dodaną otrzymuje społeczeństwo na skutek istnienia powiatu? te kilka ulic i te kilka budynków powinna obskoczyć gmina. ten powiat to warsztaty terapii zajęciowej dla nauczycieli, myślicieli, aktywistów, celebrytów, pieniaczy i dla ludzi, którzy bez powiatu musieli by się zająć pracą aby przeżyć.
2018-02-14 20:18 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz