Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Od kilku lat pogoda nie sprzyja rolnikom. Brak opadów i wysoka temperatura pogłębiają panującą w naszym regionie suszę. O pomocy poszkodowanym rolnikom rozmawiali członkowie strzelińskiej Rady Powiatowej DIR i zaproszeni goście.
Susza, a właściwie jej konsekwencje, były tematem ostatniego spotkania strzelińskiej Rady Powiatowej DIR. Nie trzeba być rolnikiem, żeby widzieć skalę problemu. Niższe plony, to nie tylko mniejsze przychody rolników, ale także wyższe ceny produktów spożywczych w sklepach. W spotkaniu, oprócz rolników, uczestniczyli również Marek Mierzwiński, kierownik strzelińskiego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Piotr Chacko, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Strzelinie.
Przybyłych na spotkanie przywitał Edward Tracz, przewodniczący RP DIR w Strzelinie. Jako pierwszy głos zabrał Marek Mierzwiński, który poinformował zebranych o zasadach obowiązujących przy ubieganiu się o pomoc. - W związku z wystąpieniem suszy w roku 2018, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła program pomocy dla rolników ,w gospodarstwach których powstały szkody w uprawach rolnych. Przedmiotowa pomoc skierowana jest do rolników, których straty wyniosły zarówno co najmniej 70% uprawy, jak i mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy. Zainteresowani mogą składać wnioski suszowe już od dnia 14.09.2018r. do dnia 31.10.2018r. Stawka pomocy wynosi 1.000 zł. na 1 ha powierzchni, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy, obejmujące co najmniej 70% danej uprawy. Tam, gdzie powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, stawka pomocy wynosi 500 zł. na 1ha.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk. Formularz wniosku o udzielenie pomocy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR oraz w biurach powiatowych agencji – powiedział Mierzwiński.
Po tym wystąpieniu rolnicy mieli dużo szczegółowych pytań dotyczących indywidualnych przypadków.
- Najpewniejszym źródłem informacji o pomocy suszowej jest powiatowe biuro ARiMR i oficjalne strony internetowe agencji, dlatego zachęcam do kontaktowania się bezpośrednio z nami lub z zespołami doradztwa rolniczego – zaapelował kierownik Mierzwiński. Na pytania odpowiadał również Piotr Chacko, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Strzelinie. - Wniosek (o przyznanie pomocy – red.), jaki należy złożyć, na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowany. Należy dokładnie się z nim zapoznać i pamiętać o wymaganych załącznikach. Zainteresowanych rolników zapraszam do naszego biura, gdzie pracownicy bezpłatnie (!) pomogą poprawnie wypełnić wniosek – powiedział kierownik PZDR.
Podsumowując dyskusję Edward Tracz, przewodniczący RP DIR w Strzelinie, przypomniał, że konieczne jest terminowe złożenie wniosku o przyznanie pomocy. Uczestnicy spotkanie przychylili się do wniosku złożonego przez Kazimierza Dobrowolskiego, pracownika RP DIR, żeby w każdej gminie naszego powiatu działała stacja meteorologiczna. Oczywiście, chodzi o stację, która byłaby w systemie Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Odczyty z takich stacji byłyby brane pod uwagę przy ogłaszaniu stanu suszy.
Dodaj komentarz