SP nr 5 w Strzelinie znalazła się wśród 10 nagrodzonych placówek w konkursie „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Szkoła otrzyma ok. 8 tys. zł na realizację projektu, ...

Jak dostać się do własnego domu, kiedy nie ma do niego dojazdu? Na razie udaje się korzystać z działki sąsiada, jednak ten w każdej chwili może tego zabronić. Burmistrz tłumaczy, że ...

Mała dziewczynka była bohaterką jednego z artykułów w „Słowie Regionu”. Ciężka, przewlekła choroba zaatakowała niespodziewanie i konieczne jest specjalistyczne ...

Blisko 400 tys. zł wydał Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie na zakup nowego samochodu do wywozu nieczystości. Co istotne, być może od maja zapłacimy za tę usługę nieco ...

Już na początku było wiadomo, że atmosfera zebrania będzie gorąca. Nieformalnie najciekawszym tematem było wydzierżawienie i budowa konnej ujeżdżalni na terenie rekreacyjnego boiska. ...

Gdy dwa lata temu budowano sieć kanalizacyjną w Kuropatniku, mieszkańcy Kaczerek byli rozgoryczeni, że pominięto ich przy realizacji inwestycji. Teraz mogą być zadowoleni, gdyż właśnie ...

Biblioteka Pedagogiczna w Strzelinie,we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzelinie, zorganizowała szkolenie dla nauczycieli. Spotkanie odbyło się w czytelni ...
Load More