Kiedy zaczynał składać ze starych części kolarzówkę, nie przypuszczał, że Jan Paweł II i rowerowa pasja zaprowadzi go na szlak do „Wiecznego Miasta”. Aby dojechać do ...

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Strzelina wyróżnieni zostali wolontariusze, którzy opracowali diagnozę problemów społecznych mieszkańców miasta i gminy. - To ...

Niewiele jest zakładów tak mocno wpisanych w historię i współczesność Strzelina jak cukrownia. Ostatnio jeden problem zdominował codzienne rozmowy mieszkańców miasta. ...

W miejscu starego, spękanego muru przy ul. Pocztowej, który mógł zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców posadzono 16 drzewek. Łącznie zakup wszystkich żywotników ...

Radni zostali poinformowali m.in. o spotkaniu na temat rozwiązania problemu tzw. bomby ekologicznej oraz modernizacji linii kolejowej. Kto z zebranych nie mógł zgodzić się z decyzją ...
Load More