Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W poniedziałek, 6 października został ogłoszony przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy targowiska miejskiego w Strzelinie. - Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony na wtorek, 7 listopada, jednak z uwagi na złożone zapytania do przetargu oraz konieczność udzielenia na nie odpowiedzi zdecydowaliśmy się przedłużyć termin składania ofert do piątku, 10 listopada, godz. 10:00. Oczekujemy wykonania zadania w terminie do 2 lipca 2018r. - poinformowała burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk.
Dodała, że zakres prac w ramach przebudowy targowiska miejskiego w Strzelinie obejmuje budowę nowych stanowisk handlowych w ilości 108 miejsc, wykonanie: nowej instalacji oświetleniowej oraz elektrycznej części targowiska, nowej instalacji wodociągowej, przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe, nowego ogrodzenia terenu, dróg, chodników oraz miejsc postojowych, montaż obiektów małej architektury (śmietniki, stojaki na rowery, itp.), przebudowę części istniejącego budynku gospodarczo-socjalnego zlokalizowanego na terenie targowiska wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i wycinkę dwóch drzew wraz z wykarczowaniem pni.
Na sfinansowanie zadania gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych (992 212,00 zł). Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.