Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
- W piątek, 17 listopada na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie pracownicy jednej z firm przeprowadzili prace związane z wycięciem lipy rosnącej w pasie drogi powiatowej, tj. ul. Krasińskiego w Strzelinie. O wycięcie drzewa wnioskował jeden z mieszkańców budynku w sąsiedztwie tego drzewa, gdyż jego korzenie dwukrotnie uszkodziły przyłącze kanalizacji sanitarnej, powodując zalanie budynku – poinformował Jan Mandziak z PZD.
Dodał, że wycięcie tego drzewa wymagało przeprowadzenia stosownej procedury zgodnej z przepisami ustawy o ochronie przyrody . Pierwszym etapem było złożenie wniosku do Urzędu Miasta i Gminy Strzelin i przeprowadzenie w terenie oględzin przy udziale pracownika UMiG. W trakcie oględzin weryfikowana jest zasadność przeprowadzenia wycinki, wstępna ocena stanu biologicznego drzewa oraz sporządzana jest dokumentacja fotograficzna. Oględziny decydują o przesłaniu uzupełnionego wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który w okresie 30 dni od jego otrzymania podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wycinki.
W przypadku takich wiekowych drzew jak lipy rosnące przy ul. Krasińskiego i wątpliwości co do stanu biologicznego konieczne jest wykonanie ekspertyzy dendrologicznej przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
Jedynie drzewa z obcych gatunków topoli, mogą zostać usunięte po uzyskaniu zgody samorządu gminnego, bez konieczności przesyłania wniosków do RDOŚ.

Komentarze   

Permalink2 0 Megalopolis
W jakiej dzielnicy
Podpis pod zdjęciem - ''Wycięta lipa w Gęsińcu'', a w artykule - ''przeprowadzili prace związane z wycięciem lipy rosnącej w pasie drogi powiatowej, tj. ul. Krasińskiego w Strzelinie. '' - czyli w sumie gdzie? Czy Gęsiniec został już dzielnicą Strzelina?
Przy okazji jak się nazywało dzielnice Strzelina ? - Kozi Rynek, Wichrowe wzgórza, Złodziejowka, Manhattan, ...
2017-12-08 20:41 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink1 0 Miód
Lipowy
Skoro już drzewo wchodzi w szkodę czy to korzeniami czy koroną, to może zamast takich procedur zrobić np. 1-5, 1-10, wycinasz jedną, nasadzasz 10 w wyznaczonych i nieuciążliwych miejscach, lub nie wydawać pozwolenia na budowę w miejscach opanowanych przez drzewce.
2017-12-08 20:31 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz