Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Sołectwo Kuropatnik zorganizowało drugie zebranie w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na przyszły rok. Pierwsze zakończyło się fiaskiem, gdyż mieszkańcy nie doszli do porozumienia. Jak było tym razem?
W czwartek, 27 września, w sali szkoleniowej remizy strażackiej OSP w Kuropatniku odbyło się zebranie sołeckie. Celem był podział środków funduszu sołeckiego na rok 2019. To już drugie spotkanie z tym związane, gdyż na wcześniejszym mieszkańcy nie osiągnęli porozumienia. Miało to związek z wnioskiem dotyczącym poszerzenia pasa drogowego i przykrycia rowu przy ul. Leśnej, który wpłynął tuż przed samym zebraniem. Zaskoczyło to wówczas radę sołecką, która wcześniej opracowała propozycję podziału funduszu. W związku z tym sołectwo dało sobie tydzień na wyjaśnienie pewnych spraw.
Zebranie rozpoczął sołtys Adam Daniluk. - Po rozmowach z mieszkańcami otrzymałem informację od pana Artura, który występował w imieniu wnioskodawców. Zdecydowali się oni wycofać swój wniosek, jednak będą chcieli powrócić do sprawy w przyszłym roku - wyjaśniał. W związku z tym zaproponował on następujący sposób podziału środków: budowa ul. Polnej i Kwiatowej z towarzyszącą infrastrukturą - 4 000 zł, dofinansowanie bieżącej działalności chóru ,,Triole” - 1 500 zł, zakup hełmów strażackich dla OSP Kuropatnik - 3 500 zł, utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego LKS Gromnik Kuropatnik - 6 000 zł, uzupełnienie oświetlenia drogowego - 6 000 zł, wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Widokowej - 3 000 zł, wykonanie oświetlenia wiaty rekreacyjnej na boisku - 2 000 zł, wykonanie wewnętrznej linii zasilającej na placu zabaw przy ul. Kaczerki - 3 000 zł, działania integracyjne - 4 000 zł, zadania związane z bieżącymi remontami i poprawą estetyki miejscowości - 5 763, 30 zł. Całość funduszu to 40 763, 30 zł.
Cały artykuł dostępny jest tutaj
Dodaj komentarz