Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zainteresowały strzelińskich radnych. Pytano m.in. o dodatkowe koszty i podniesienie stawek. Okazuje się, że w ciągu ostatnich kilku lat zagospodarowanie odpadów wzrosło dwukrotnie. A to nie koniec podwyżek. Z czego wynika kilkusettysięczny dług?

Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska Rady Miejskiej Strzelina odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin. Pierwszy projekt uchwały dotyczył przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gębczyce-Biały i Kościół. W związku z brakiem pytań, radni wyrazili pozytywną opinię w tej sprawie. Podobnie stało się z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Piotrowic.

Poprawa jakości powietrza
W dalszej części przedstawiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Strzelin do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – projekt grantowy”.
Jak wyjaśniła Agnieszka Mazur z UMiG, aby zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania, warto powołać partnerstwo. Beneficjenci końcowi mogą otrzymać nawet do 85% kosztów kwalifikowanych przy wymianie źródła ciepła. Radny Piotr Litwin pytał o koszty gminy związane z tym przedsięwzięciem. Część z nich obejmie opracowanie studium wykonalności projektu, promocja oraz ewentualne zarządzanie projektem. Większością głosów projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Następny był projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty.
Magdalena Kaczmarek z UMiG wyjaśniła, że w przypadku selektywnego zbierania odpadów proponuje się stawkę 14,50 zł od mieszkańca. Jeśli nie są zbierane selektywnie, stawka wyniesie 23 zł od mieszkańca. W przypadku niezamieszkałych nieruchomości, zaproponowano stawki w zależności od pojemności pojemnika.
Radni zapoznali się z projektami uchwał, które przedstawiali urzędnicy
System się nie domknął
Radny Bogusław Kwiatkowski pytał, czy gmina ponosi dodatkowe koszty w związku z tym, że przychody nie spinają się z ponoszonymi wydatkami. Jak wytłumaczyła Magdalena Kaczmarek, nie są ponoszone dodatkowe koszty, jednak obecnie brakuje około 25% na funkcjonowanie systemu, co jest już dużym obciążeniem dla budżetu.
Pytanie zadał też radny Zbigniew Bartkiewicz, którego interesowała kwestia podniesionej stawki. - Procentowy wzrost opłaty w stosunku do poprzedniej to około 21%, jeśli chodzi o koszty zagospodarowania odpadów, transport i odbiór. Zagospodarowanie odpadów na przestrzeni ostatnich pięciu lat wzrosło dwukrotnie. W przyszłym roku znowu szykuje się duża podwyżka opłaty środowiskowej. Same koszty zagospodarowania odpadów z terenu gminy Strzelin to ponad 2,5 mln zł rocznie. Do tego dochodzi transport, a to prawie kolejne 2 mln zł – powiedziała Kaczmarek.
Jak dodał Mirosław Stępień z UMiG, umowa na transport obowiązuje do końca czerwca br. W związku z tym, wraz z nowym przetargiem, trzeba spodziewać się 15% podwyżki. - Wiemy, że w tym roku zagospodarowanie odpadów i wszystkie wydatki z tym związane będą nas kosztować ponad 5 mln zł. Próbowaliśmy to tak podzielić, aby wzrost dla firm był podobny w przeliczeniu jak dla mieszkańców. W ten rok weszliśmy z długiem 330 000 zł. Po prostu system się nie domknął. Brakowało pieniędzy i trzeba było zapłacić z budżetu gminy. Ta część nie została jeszcze pokryta – mówił Stępień.
- Wzrosły koszty zagospodarowania odpadów. Są uzależnione od ilości odpadów, które trafiają na składowisko. Ale mamy też wysoki poziom recyklingu. Natomiast trzeba podkreślić, że mamy jedną z najwyższych ściągalności opłat w powiecie strzelińskim – zaznaczyła Kaczmarek. Ostatecznie większością głosów ten projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.

Komentarze   

Permalink7 +7 obywtel
RE: Do spłaty ponad 330 000 zł długu
Cytuję Sulejman:
Cytuję bla bla bla coś tam:
Co pan Mirosław Stępień robi jeszcze w tym urzędzie? Są młodsi, zdolniejsi i lepiej wykształceni w UMiG Strzelin od tego pana.


np kto bo nie znam...


Radni Serwicki i Ostrowski :)
HAHA Serwacki z postkomunistycznej parjiii "LSD" jest odpowiedzialny bodajże za kulture w naszym mieście ....;]
A drugi jest niespełnionym przewodniczacym rady szczelina ... tak więc szanse pełne ....
2019-02-19 21:33 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink6 +4 Michał Z
RE: Do spłaty ponad 330 000 zł długu
To u kogo są te koszty? Skoro gmina ma dług to wobec kogo. Czy wzięła kredyt i sfinansowała powstałe koszty czy są one jeszcze po stronie wykonującej usługi śmieciowe?
2019-02-16 15:14 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink5 +12 oasis
RE: Do spłaty ponad 330 000 zł długu
Żeby obniżyć koszty należy zmniejszyć zatrudnienie w urzędzie.
2019-02-16 10:04 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink4 +4 Sulejman
RE: Do spłaty ponad 330 000 zł długu
Cytuję bla bla bla coś tam:
Co pan Mirosław Stępień robi jeszcze w tym urzędzie? Są młodsi, zdolniejsi i lepiej wykształceni w UMiG Strzelin od tego pana.


np kto bo nie znam...

Radni Serwicki i Ostrowski :)
2019-02-16 09:08 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink3 +2 bla bla bla coś tam
RE: Do spłaty ponad 330 000 zł długu
Co pan Mirosław Stępień robi jeszcze w tym urzędzie? Są młodsi, zdolniejsi i lepiej wykształceni w UMiG Strzelin od tego pana.

np kto bo nie znam...
2019-02-15 15:34 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink2 +11 Brud i smród
Urząd.
Strzelin to brudne miasto z zalegającymi odpadami i powietrzem, którym ciężko się oddycha. Ile kontroli podjęła staż miejska w celu ustalenia, czym ludzie palą w piecach? Co pan Mirosław Stępień robi jeszcze w tym urzędzie? Są młodsi, zdolniejsi i lepiej wykształceni w UMiG Strzelin od tego pana.
2019-02-15 08:42 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink1 +7 w
RE: Do spłaty ponad 330 000 zł długu
Może koszty zwiększają się w momencie jak firmy odbierające odpady ładują wszystko jak leci a następnie wystawiają rachunek na odpady mieszane które są droższe,
2019-02-14 11:40 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz