Do Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie zwróciła się firma KWS LOCHOW, która wzdłuż drogi powiatowej Kondratowice - Wzdłuż pola rośnie kilkadziesiąt dużych ...

,,Gabinet cieni” to skład rządu, który jest formowany przez jedną lub więcej partii opozycyjnych, gotowych przejąć władzę w razie wyborczego zwycięstwa. Polega to na tym, że ...

Został rozstrzygnięty przetarg na budowę przedszkola przy ul. Chmielowej w Kondratowicach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ciepły Dom z Karnkowa, jednak wykonawca nie przystąpił do ...

W grudniu już po raz piąty odbyła się Wigilia Kresowiaków w Gminnym Ośrodku Kultury w Kondratowicach. Dawni mieszkańcy Kresów Wschodnich i ich potomkowie niezwykle cenią te ...

Na Sesji Rady Gminy Kondratowice, która odbędzie się po świętach Bożego Narodzenia, radni będą głosować nad uchwałą budżetową na 2017 rok. - Najważniejszym dla nas zadaniem ...

Zakład Usług Komunalnych w Kondratowicach ma duży dług wobec ZUK w Łagiewnikach. W związku z tym komornik zajął już konto Urzędu Gminy w Kondratowicach na kwotę 189 000 zł. A to nie ...
Load More