Ostatnią sesję Rady Gminy Przeworno zdominowała dyskusja odnośnie rzekomej kradzieży drewna z lasu przez jednego z radnych. Do sprawy włączył się wójt, który stwierdził, ...

Podczas ostatniego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Przeworno poruszono między innymi sprawę dofinansowania do wymiany pieców. Jakie są zasady programu niskiej emisji? Zlikwidowano ...

Urzędnicy gminni chcą zorganizować mieszkańcom plac rekreacyjny. Jakie podają argumenty? Kosztem jakich zadań miałoby się to odbyć? Na zebraniu poruszono też problem drogi powiatowej ...

Stan dróg powiatowych w gminie Przeworno był głównym punktem obrad wspólnego posiedzenia komisji stałych, na którym obecni byli przedstawiciele starostwa. Czy jest ...

Nowy rok szkolny dla nauczycieli placówki oświatowej w Przewornie rozpoczął się w piątek, 1 września. Uczniowie natomiast wrócili do ławek w poniedziałek, 4 września. Ten rok ...

W piątek, 25 sierpnia, przed Urzędem Gminy w Przewornie stanął mobilny punkt diagnostyki osteoporozy. Mieszkańcy mogli sprawdzić stan swoich kości. Zainteresowanie badaniami było znaczne. Od ...

W sobotę, 19 sierpnia, na stadionie sportowym w Jegłowej odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez sołtysa i radę sołecką tej miejscowości. Jak zwykle na tego typu wydarzeniach, nie ...

W minionym tygodniu odbyły się przedterminowe wybory sołtysa i rady sołeckiej. W zebraniu wiejskim uczestniczyło około 50 osób oraz wójt Jarosław Taranek. ...

Niedawno ruszył generalny remont ulicy Parkowej w Przewornie. Wykonawcą prac jest firma Tomasza Bartkowa z Przeworna. Remont obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową do asfaltu przy ...

Pogłowie zwierząt gospodarczych w gminie Przeworno w roku 1975 w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych było średnie, wynosiło 79 sztuk dla bydła i 96 sztuk dla trzody ...
Load More