Po całym dniu marszu wejście do Przeworna był czymś, na co wszyscy czekali. Wiedzieli o tym mieszkańcy wsi, którzy zaangażowali się w witanie pątników. Było wszystko, czego ...

Nad zbiornikiem zalewowym w Przewornie pojawili się geodeci. Wykonywali pomiary. Czy to oznacza, że niebawem ruszą prace związane z uszczelnieniem i w końcu w polderze będzie ...

W Cierpicach odbyło się zebranie wiejskie. Mieszkańcy jednogłośnie wybrali nowego sołtysa. Został nim Andrzej Bury. Dotychczasowa sołtys Cierpic Anna Filitowska złożyła rezygnację. W ...

Podobnie jak przez ostatnich kilka lat do Przeworna zjechali archeolodzy. Po odkryciach z poprzednich lat, po odkryciu tajemnic skrywanych w ziemi, wydawać by się mogło, że wszystko już ...

W niedzielę, 23 lipca, w centrum Przeworna odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Gminne Wieczory z Muzyką”. Tym razem mieszkańcy mogli wysłuchać solowo - biesiadnego występu z ...

Przed II wojną światową teren obejmujący dzisiejszą gminę Przeworno zamieszkiwały 8692 osoby. W 1975r. mieszkało tu 6178 osób, w 2005r. - 5325, a w roku 2016r. już tylko 4932. ...

W piątek, 21 lipca, w sali obrad Urzędu Gminy Przeworno odbyła się XXXIV sesja tamtejszej rady gminy. Na początku przewodniczący Andrzej Łuczak ogłosił minutę ciszy ku pamięci zmarłego ...

Wydawać by się mogło, że uchwała absolutoryjna wywoła zażartą dyskusję na sesji Rady Gminy Przeworno. Jak było w tym przypadku? Jeden z radnych sugerował innemu, aby pokazał sobie ...

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie planuje rozpoczęcie prac związanych z naprawą nawierzchni drogi powiatowej 3046 D Strzelin-Przeworno na początku lipca. - Zgodnie z wcześniej ...

Czują się świetnie w swoim towarzystwie, a ich wyroby znane są na terenie całego powiatu. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Krzywinie dostały niedawno ważne odznaczenie za swoją ...
Load More