Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Na oficjalnej stronie Nowoczesna.pl wójt gminy Przeworno, Jarosław Taranek, widnieje jako członek rady krajowej tej partii. Jakie ma on zdanie w sprawie niektórych postulatów głoszonych przez jego ugrupowanie?

Dlaczego zdecydował się Pan akurat na Nowoczesną? Czy wynika to z Pana przekonań światopoglądowych?
- Panie redaktorze, nazwa ,,Nowoczesna” pochodzi od wyrazu ,,nowoczesność” i odnosi się do nowoczesnego obywatelskiego społeczeństwa, które jest kreatywne, świadome otaczającej nas rzeczywistości społecznej, obyczajowej, gospodarczej i procesów zachodzących w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Potrafi korzystać z dobrodziejstw cywilizacji, ale także zauważa związane z tym zjawiskiem zagrożenia i na tej właśnie podstawie dokonuje świadomych wyborów. ,,Nowoczesność’ to nie jest oderwanie się od naszej kultury, języka, historii czy chrześcijańskich korzeni. Przecież my sami, w naszych domach, rodzinach, miejscach pracy na co dzień bardziej lub mniej świadomie definiujemy czym jest dla nas ,,nowoczesność” i to niezależnie czy mieszkamy w mieście, czy na wsi i w jakim środowisku przebywamy. Chcę, aby właśnie tak postrzegana była nasza gmina. Jesteśmy w gminie Przeworno suwerenni w naszych działaniach i sami definiujemy naszą nowoczesność. Nie pozwolę na to, aby jakieś grupy osób czy grupy interesu, bądź bogatsze samorządy, narzucały nam swoje zdanie, mając przede wszystkim na uwadze swoje korzyści. Z moich przekonań wynika więc jednoznacznie, że w wyborach na wójta, burmistrza, radnego, szczególnie w takich małych gminach jak Przeworno, nie powinny uczestniczyć partie. Nie ma tutaj miejsca i czasu na prowadzenie polityki krajowej, ponieważ do rozwiązania są konkretne problemy społeczności lokalnej i na tym należy się skupić. To właśnie powinno nas łączyć, a nie dzielić. Głosujemy zatem na konkretną osobę, która ma pomysł, nie ulega wpływom i presji innych. Właśnie to gwarantuje nam, że to właśnie my tutaj, sami w naszej gminie, będziemy definiować naszą nowoczesność z korzyścią przede wszystkim dla naszej lokalnej społeczności.

Pana były doradca Aleksander Bek wstąpił do PSL-u, który był członkiem koalicji rządzącej zarówno na Dolnym Śląsku, jak i w całym kraju. Dzięki temu miał otwarte drzwi przy ubieganiu się o wsparcie dla gminy w różnego rodzaju projektach. Pan natomiast wstępuje do partii, która ledwo co balansuje na granicy progu wyborczego. Przecież w ten sposób nie będzie miał Pan się do kogo zwrócić, aby uzyskać poparcie polityczne na różne gminne projekty. Gminy, w których rządzą włodarze z tej samej formacji politycznej, rozwijają się. Czy nie obawia się Pan, że decyzja o wstąpieniu do Nowoczesnej negatywnie odbije się na interesie gminy?
- Czy przynależność Pana Beka do PSL-u wiązała się z profitami? Nie wiem, uważam, że można to oceniać przez pryzmat ilości inwestycji w porównaniu z innymi samorządami. Ogólnopolska gazeta ,,Puls biznesu” w artykule ,,Które gminy najwięcej inwestują?”, na podstawie wyników opublikowanych w październiku 2017 r. przez pismo ,, Wspólnota”, tj. rankingu pt. ,,Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2014-2016”, przedstawia szczegółową klasyfikację samorządów. W zestawieniu tym zanotowaliśmy wzrost o 94 pozycji, z miejsca 405. ( ranking 2013-2015) na 311. (ranking 2014-2016) na 1559 gmin z całej Polski objętej badaniem. Jest to nie tylko najwyższa pozycja wśród wszystkich gmin z terenu powiatu strzelińskiego, ale także z tych, które z nami sąsiadują. Warto podkreślić, że wynik ten osiągnęliśmy bez dodatkowego zadłużania gminy, a wręcz przeciwnie, zmniejszyliśmy je o 3,92%, z 23,57 % w roku 2016 do 19,65% w 2017.
Jeszcze raz więc powtórzę, że w gminach nie powinno być polityki i takiej polityki ja nie uprawiam. Nie zapraszam do nas np. posłów czy innych osób, które w niej funkcjonują, a proszę mi wierzyć, z łatwością mógłbym to uczynić. Realizuję zadania, które mają na celu zaspokajanie potrzeb naszych mieszkańców i tym samym przyczyniają się do rozwoju naszej gminy, dlatego pozyskujemy środki. Musimy jednak wziąć pod uwagę fakt, że każdy wniosek o dofinansowanie zewnętrzne, oprócz celowości, musi spełniać także określone wymagania formalne oraz merytoryczne. Te drugie kwalifikują projekty już pod względem jakości na lepsze, które otrzymują dofinansowanie, słabsze już raczej nie. Nie zauważyłem, aby moja przynależność partyjna odgrywała tutaj jakąkolwiek rolę. Świadczą o tym inwestycje, ich liczba oraz kwoty pozyskanych środków finansowych. Te projekty, które otrzymały dofinansowanie, traktuję jako sukces nie swój, ale naszej całej gminy, a słowa uznania kieruję do wszystkich, którzy nam w tym pomagali, a następnie je realizowali. Natomiast gdy nam się to nie udaje, nie doszukuję się w tym ingerencji osób trzecich czy oddziaływania partii politycznych, wyciągam wnioski i pracuję dalej.
Jeśli natomiast zna pan przypadki politycznego wspierania projektów z pominięciem prawnych kryteriów, to powinien pan zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia znanego panu przestępstwa przekroczenia uprawnień, któremu poświęcił pan artykuł pt. ,,Czy prokurator postawi zarzuty”? w przedostatnim wydaniu gazety.

Nowoczesna popierała obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. Art. 9.1. punkt 3 tego projektu mówi, że małoletnia, która ukończyła 15. rok życia samodzielnie podejmuje decyzję o przerwaniu ciąży. Czy popieranie partii, która głosi tego typu postulaty jest moralne?
- Nie znam tego projektu i jeżeli jest w nim taki zapis, to ja się z nim nie zgadzam. Zadawanie pytania w formule: ,,Czy popieranie partii, która głosi tego typu postulaty jest moralne?”, uważam za … niemoralne, ale z pana strony. Żyjemy w państwie, które chlubi się wolnością, bo tak trudno było ją odzyskać. Napiętnowanie zatem w wolnym kraju innych ludzi za ich poglądy, z którymi Pan się nie zgadza, jest poniżej krytyki.

Posłowie, którzy nie poparli wspomnianego projektu zostali ukarani finansowo. Czy Pana zdaniem za głosowanie zgodnie ze swoim sumieniem powinno się karać?
- Treść pana pytania świadczy o tym, że nie dość dokładnie śledzi pan życie publiczne i poddaje w wątpliwość sens prowadzenia przez pana wywiadu o polityce krajowej. Przypomnę panu, że posłowie zostali ukarani nie za brak poparcia dla projektu, a za to, że nie stawili się na posiedzenie Sejmu i nie wzięli udziału w głosowaniu. Głosowanie to natomiast nie było wyrazem poparcia dla projektu, a decyzją o skierowaniu go do dalszych prac parlamentarnych. Przypomnę panu także, że to partia rządząca w kampanii wyborczej zapowiadała, że żaden projekt obywatelski nie będzie odrzucany w pierwszym czytaniu bez względu na to czy projekty obywatelskie nam się podobają, czy nie. Wymaga tego elementarna przyzwoitość i szacunek dla obywateli. Skoro projekt obywatelski uzyskuje niemal 500 tys. podpisów, to zasługuje na to, aby się nad nim pochylić i dyskutować, a dopiero w dalszej kolejności, w zgodzie z własnym sumieniem, go poprzeć lub nie.

Nowoczesna postuluje wprowadzenie w Polsce zgody na zawieranie związków mężczyzn z mężczyznami i kobiet z kobietami. Jakie jest Pana zdanie na ten temat jako członka tej partii? Jeżeli jest Pan przeciwny, to w jaki sposób zamierza Pan w tej partii funkcjonować?
- Jestem przeciwny, ale jak Pan widzi, funkcjonuję i mało tego, na Konwencji Dolnośląskiej zostałem wybrany głosami ponad 100 delegatów regionalnych na Konwencję Ogólnopolską oraz do Rady Krajowej ,,Nowoczesnej” odbywającej się w Warszawie. Mam prawo tam prezentować swoje odmienne zdanie oraz poglądy partii w ramach dyskusji i debat, jak również wsłuchiwać się, podzielając bądź nie argumenty innych. Chcę i przedstawiam na forum problemy, które dotyczą właśnie takich małych gmin jak nasza, aby właśnie były zauważane i debatowane na arenie ogólnopolskiej. W momencie, gdy uznam, że jest to mi uniemożliwiane, wówczas zrezygnuję z członkostwa.

Czy zna Pan środowiska w gminie Przeworno, które utożsamiają się z wyżej wymienionymi poglądami? Jakie to środowiska?
- Nie znam, ponieważ powtórzę po raz kolejny, nie prowadzę polityki partyjnej w naszej gminie.
Moje priorytety zawarłem we wcześniejszych odpowiedziach. Natomiast kwestia utożsamiania się naszych mieszkańców z poglądami dotyczącymi aborcji czy małżeństw osób tej samej płci jest indywidualną kwestią każdego z nich. Każdy ma prawo żyć i myśleć w zgodzie z własnym sumieniem, nawet panie redaktorze jeśli to myślenie nie jest spójne z ocenami i poglądami prezentowanymi na łamach Państwa Gazety. Obszar działań i aktywności samorządowej nie ma żadnego powiązania z przekonaniami dotyczącymi światopoglądu, więc debata w tym temacie jest bez znaczenia.
Marek Rychlica

Komentarze   

Permalink10 +3 wizor
Nowoczesność według Taranka.
Drugi tytan rozumowania jak Petru ?
2018-06-24 17:54 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink9 +1 Ziębak
RE: Nowoczesność według Taranka...
Bardzo proszę o odpowiedź czy Pan Wójt był wczoraj na marszu równości środowisk LGBTQ ???? Politycy Nowoczesnej aktywnie uczestniczyli w marszu.
2018-06-10 19:54 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink8 +1 jancio
Nowoczesność według Taranka.
Masakra
2018-04-18 21:43 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink7 +3 spajker
RE: Nowoczesność według Taranka...
Cytuję Ja pytam:
No to może teraz zamiast gminnych wakacyjnych wieczorów z muzyką będą pogadanki w Przewornie z Rafalalą na temat "STOP AGRESJI" :-* :-* :-*

dobry pomysł z tą pogadanką. z rafalalą można porozmawiać o tym jak to zostać agresorem będąc ofiarą. można porozmawiać o przebierańcach. jakiś analfabeta dał się przebrać na prezydenta i jeździ po świecie z wykładami niczym dalajlama. jakieś miernoty bez szkół wyborcy przerobili na radnych i na posłów. nauczyciele masowo przebierają się za radnych, na wójtów burmistrzów a jeden nauczyciel fizyki był nawet premierem. żaden z przebierańców nie wie skąd się pieniądze biorą ale każdy z nich wie jak pieniądze wydać. ot takie półgłówki. półprzewodniki jak premier marcinkiewicz.
2018-04-18 19:57 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink6 0 Ja pytam
RE: Nowoczesność według Taranka...
No to może teraz zamiast gminnych wakacyjnych wieczorów z muzyką będą pogadanki w Przewornie z Rafalalą na temat "STOP AGRESJI" :-* :-* :-*
2018-04-18 18:29 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink5 0 Borys B.
RE: Nowoczesność według Taranka...
Czy można mieć swoje poglądy w partii Nowoczesnej? Tu nie ma żadnych wątpliwości. Uwaga, Poseł Zbigniew Gryglus został ukarany naganą za (uwaga, sic!) przemawianie na mównicy z opaską Narodowych Sił Zbrojnych na ramieniu. Ukarany za przyznanie się do polskości?????

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/gryglas-z-opaska-nsz-na-ramieniu-dostal-kare-nagana-od-petru,774524.html
2018-04-18 16:28 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink4 0 zinnejperspektywy
nie wierzę w to, co czytam
Ciekawi mnie, jako osobę pochodzącą z tej gminy, ale już w niej nie mieszkającą, ale posiadającą tam rodzinę i dom, jak to jest, że polityk (bo mimo wszystko nim jest p. wójt, skoro należy do struktur krajowych), należy do jakiejś partii i jednocześnie nie identyfikuje się z wartościami (albo ich brakiem), które ta partia niesie na swoich sztandarach?
Jak to jest, że wójt należy do rady krajowej partii .Nowoczesna i nie zna postulatów tej partii w zakresie popierania aborcji?
Jak to jest, że p. wójt (który dość często widywany jest w kościele z tego, co wiem i widuję nie raz, nie dwa) należy do władz krajowych partii, której głównymi nurtami w kwestiach światopoglądowych są: kompromis społeczny w kwestii aborcji zawarty w Ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży; wprowadzenie rejestrowanych związków partnerskich; finansowanie z budżetu państwa metody zabiegów zapłodnienia in vitro; zniesienie finansowania lekcji religii w szkołach publicznych z budżetu państwa? Dodatkowo organizuje z proboszczem jakieś konkursy itd.?

Zadajmy sobie zatem szybciutko pytanie: czy wójt wyprowadza na manowce mieszkańców gminy wmawiając im, że nie zgadza się z postulatem aborcyjnym i tym dot. tworzenia małżeństw homoseksualnych, czy oszukuje partię, do której należy (bo należenie równa się z popieraniem idei głoszonych w tej partii) wmawiając jej, że ma zdanie zgodne z tym, co ta partia proponuje?

Drodzy Państwo, otwórzcie proszę oczy, ten człowiek owija sobie wyborców wokół palca i trochę przypomina chorągiewkę na wietrze...
2018-04-18 14:15 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink3 +3 ala
RE: Nowoczesność według Taranka...
Brawo, panie Taranek. Ja też uważam, że każdy ma prawo do własnych poglądów, nawet jeżeli komuś, np. dziennikarzowi tej gazety, to się nie podoba.
2018-04-18 12:58 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink2 -1 Kreyzi
RE: Nowoczesność według Taranka...
Nowoczesność w domu i zagrodzie to jest przyszłość Gminy Przeworno 8)
2018-04-17 23:54 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink1 +2 spajker
RE: Nowoczesność według Taranka...
"Nie pozwolę na to, aby jakieś grupy osób czy grupy interesu, bądź bogatsze samorządy, narzucały nam swoje zdanie, mając przede wszystkim na uwadze swoje korzyści"----jakaś stara gruba kobieta wykolegowała założyciecia nowoczesnej rydszarda petru. pan jako skłąd rady krajowej na to pozwolił, interes starej grubej pyskatej kobiety polegający na objęciu władzy i profitów rozegrał się na pańskich oczach a pan temu nie zapobiegł.
,,Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2014-2016”, przedstawia szczegółową klasyfikację samorządów. W zestawieniu tym zanotowaliśmy wzrost o 94 pozycji, z miejsca 405. ( ranking 2013-2015) na 311. (ranking 2014-2016) na 1559 gmin z całej Polski objętej badaniem. Jest to nie tylko najwyższa pozycja ------- jasne, przeworno już wyugląda jak stolica taiwanu. w przewornia była jedna studnia, zbudowano teraz drugą a zatem nastąpił wzrost inwestycji o 100%. tygrys biznesu.
"Każdy ma prawo żyć i myśleć w zgodzie z własnym sumieniem"---otóż nie ma takiego prawa. sumienie katarzyny waśniewskiej kazało jej zabić córkę, sumienie andrzeja breivika kazało mu ukatrupić 60 ludzi na wyspie utoja, sumienie waffen ss kazało wsadzić do pieca miliony ludzi. zmieni pan zdanie jeżeli sumienie partii pis zawiezie pana do prokuratury w białymstoku i prewencyjnie aresztuje na 3 mce celem pozyskania czasu na wymyślenie zarzutów.
odcina się pan od polityki ale jest pan w radzie krajowej partii, to się nazywa hipokryzja, pracuje pan w zapyziałym wymarłym przewornie i nazywa go gazelą biznesu i liderem inwestycji, to się nazywa gebelsizm, nie zajmuje się pan polityką ale liczy pan na wsparcie partyjne podczas najbliższych wyborów, to się nazywa lekceważenie poczytalności czytelników.
2018-04-17 11:28 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz