Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Wybory samorządowe już za niespełna 2 tygodnie. Mieszkańcy będą decydować, komu powierzyć stery w gminach. Aby ułatwić wybór naszym Czytelnikom, prowadzimy cykl wywiadów z osobami, które ubiegają się o mandaty wójtów i burmistrzów. Dziś rozmawiamy z Andrzejem Łuczakim, przewodniczącym Rady Gminy Przeworno, kandydatem na wójta gminy Przeworno.

Kandyduje Pan na wójta gminy Przeworno. Co Pana do tego skłoniło?
- Nie była to łatwa decyzja. Obserwuję rzeczywistość w naszej gminie i chociaż jako przewodniczący rady częściowo w niej uczestniczę, to jednak nie w pełni się z nią zgadzam. Uważam, że w pierwszej kolejności powinny być zabezpieczone podstawowe potrzeby mieszkańców. Na przykład w Mnikowie od lat nie jest rozwiązany problem wodociągu, niektóre drogi gminne i śródpolne są w fatalnym stanie. Od lat polder zalewowy w Przewornie nie pełni swojej funkcji. W ostatnim czasie mocno zarośnięty chwastami psuje wizerunek gminy. Nie wiadomo też czy podczas opadów spełni swoją rolę. Takich spraw mógłbym wymienić jeszcze wiele.

Jest Pan prywatnym przedsiębiorcą. Skoro Pana firma funkcjonuje od ponad 20 lat, oznacza to, że działa Pan z sukcesem i skutecznie na rynku, gdzie panuje przecież duża konkurencja. Nie szkoda Panu zamieniać dobrze prosperujący biznes na urząd wójta?
- Długo się nad tym zastanawiałem. Sądzę, że moje doświadczenie, jako przedsiębiorcy, będę mógł spożytkować na rzecz naszego społeczeństwa. Mam od lat własną firmę i doskonale rozumiem problemy ludzi prowadzących własną działalność gospodarczą. Na co dzień rozmawiam też z rolnikami, którzy mówią mi o swoich problemach i potrzebach. Dlatego będę te grupy społeczne wspierał. Dla mnie niezrozumiałe jest, że mamy bardzo wysokie podatki od transportu. Trzeba to zmienić i urealnić.
Nie może być tak, że wydaje się ciężkie pieniądze na projekty, które i tak nie są później realizowane. Za te środki można było zrobić chodniki, wyremontować drogi itd. Łatwo jest wydawać nie swoje pieniądze. Ja każdą wydawaną z budżetu gminy złotówkę będę oglądał dwa razy. Sądzę, że mam zupełnie inne patrzenie na finanse publiczne, będę skrupulatny i rzeczowy w wydawaniu publicznych środków. Trzeba wiedzieć, gdzie szukać pieniędzy, jak je skutecznie wydawać. Trzeba na gminę patrzeć po gospodarsku.

Proszę przypomnieć, jakie ma Pan doświadczenie w samorządzie.
- Jestem radnym od 2002 roku, czyli od 4 kadencji. W pierwszej mojej kadencji byłem wiceprzewodniczącym rady, a w drugiej i czwartej przewodniczącym. W sumie od 16 lat czynnie pracuję w samorządzie gminnym na rzecz mieszkańców.
Moja działalność nie ogranicza się tylko do pracy w radzie gminy. Aktywnie działałem w radzie sołeckiej, gdzie byłem jedną kadencję przewodniczącym, a także byłem działaczem w klubie „Ognisko Przeworno”.

Co Pan dokonał dla mieszkańców gminy Przeworno przez 16 lat pracy w samorządzie?
- Między innymi dzięki mojemu zaangażowaniu były realizowane zadania inwestycyjne, które służą mieszkańcom.

To są ogólniki. Proszę o konkrety.
- W okresie, kiedy pracowałem w radzie na rzecz gminy została zmodernizowana ul. Szkolna, Okrężna i ul. Parkowa w Przewornie, droga w Dobroszowie koło kościoła, powstało Centrum Kulturalno-Oświatowe w Przewornie, droga w Dzierzkowej, wybudowano kanalizację w Przewornie, w Jegłowej powstała nowa nawierzchnia na ul. Spółdzielczej i Witosa, a także droga osiedlowa. Wybudowano świetlicę wiejską w Sarbach, Samborowicach, powstały place zabaw w każdym sołectwie, izba pamięci w Romanowie, droga w Wieliszowie. Dokonano termomodernizacji GOK w Przewornie. Oczywiście, wszystkich zadań inwestycyjnych nie sposób wymienić w jednym artykule.

Jakie będą Pana priorytety, gdyby został Pan wybrany wójtem?
- Jak już wspomniałem wcześniej w pierwszej kolejności będę spełniał najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Drogi w naszej gminie są w fatalnym stanie i wymagają remontów. Mieszkańcy chcą jeździć dobrymi drogami, dzięki temu samochody nie będą się tak niszczyć.
Będę zabiegał o ciągle odkładany w czasie remont zbiornika zalewowego w Przewornie. Uważam, że ten temat jest niedopilnowany. Funkcjonujący polder, to rozwój agroturystyki. Przypomnę, że według założeń obiekt ten ma nie tylko zabezpieczać przed powodziami, ale pełnić funkcję rekreacyjną. Rozwój agroturystyki to dodatkowe zyski dla lokalnych przedsiębiorców i dla gminy.
Mieszkańcy małych miejscowości mają trudności z dostaniem się do Przeworna i Strzelina. Dlatego powołam publiczną komunikację gminną. Na ten cel można pozyskać środki zewnętrzne.
Zrobię wszystko, aby dokończyć drugi etap rozbudowy remizy w Przewornie. Oczywiście, ważne będą dla mnie też potrzeby jedenastek OSP w Jegłowej, Karnkowie i Jagielnie. Wszyscy druhowie OSP zasługują na szczególne traktowanie i szacunek. Często ratują ludzi i ich mienie i to z narażeniem własnego zdrowa, dlatego zawsze będę ich wspierał.
Gdybym został wójtem to chciałbym ufundować specjalne stypendia naukowe dla uczniów za wybitne wyniki w nauce. Poza tym konieczne też jest wykonanie termomodernizacji obiektu szkolnego w Przewornie. Pozwoli to gminie uzyskać oszczędności na ogrzewaniu i poprawi estetykę obiektu.
Podejmę działania, aby zapewnić lepszy dostęp do lekarzy specjalistów w naszym ośrodku zdrowia.
Będę zabiegał o powołanie w gminie Przeworno Rady Seniorów, która będzie nie tylko ciałem doradczym dla mnie jako wójta, ale która będzie dysponowała środkami finansowymi w budżecie na swoją działalność. Zadbam o większą aktywizację Kół Gospodyń Wiejskich, które są dziś w mojej ocenie marginalizowane i niedoceniane. Uważam, że znaczącą rolę odgrywać tu będzie Klub Aktywnego Seniora w Przewornie, którego działalność należy wspierać.
Zaproponuję dyrektorowi szkoły powołanie Młodzieżowej Rady Gminy, tak, aby najmłodsi mieszkańcy gminy uczyli się samorządności i współdziałania.
Będę dążył do tego, aby Gminny Ośrodek Kultury był w stanie zaproponować mieszkańcom gminy ofertę kulturalną, oczywiście, na miarę możliwości, nie tylko w okresie wakacyjnym, ale całoroczną, np. poprzez organizację różnego rodzaju warsztatów nie tylko dla najmłodszych, ale również dla dorosłych. Jestem otwarty na propozycje i pomysły.
Jako były społeczny działacz sportowy będę wspierał gminne Kluby Piłkarskie konkretnymi działaniami, a nie jedynie deklaracjami i czczymi obietnicami. Zaplecza sportowe w obecnym stanie pozostawiają wiele do życzenia.
Uważam, że gmina Przeworno, jej mieszkańcy, zasługują na więcej. Jako wójt będę realizował sukcesywnie inwestycje i zadania potrzebne naszym mieszkańcom przez całą kadencję, a nie tylko przed wyborami.

Co by Pan zmienił w gminie Przeworno? Czy gmina zmierza w dobrym kierunku?
- Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko i nie od razu uda się zrobić. Wierzę jednak w systematyczną, ciężką pracę, która przyniesie widoczne efekty. Chciałbym usprawnić funkcjonowanie urzędu. Zwiększyłbym uprawnienia kierownikom referatów i dał im większą swobodę decyzyjną, dzięki czemu sprawy mieszkańców będą załatwiane szybciej i sprawniej. Oczywiście, nie oznacza to całkowitego braku nadzoru z mojej strony nad funkcjonowaniem urzędu.
Wizerunek naszej gminy nie jest najlepszy. Estetyka terenów, za utrzymanie których odpowiada gmina, pozostawia wiele do życzenia. Większość z nas to widzi na co dzień. Dlatego zaproponowałbym większe wsparcie dla ZUK, aby był w stanie zapewnić czystość i porządek we wszystkich miejscowościach gminy. Poza tym za konieczne uważam zakup beczki do wywozu nieczystości płynnych. Wówczas mieszkańcy naszej gminy będą mniej płacić za wywóz ścieków, które będzie można przewozić do oczyszczalni w Przewornie. Jest ona do tego przystosowana. Od lat nierozwiązany jest problem ruin po byłej gorzelni w Przewornie. Nie może być tak, że z jednej strony mamy Centrum Kulturalno-Oświatowe, gdzie organizowane są uroczystości gminne, a obok ruiny straszą swoim wyglądem i są zagrożeniem.
Uważam za konieczne wyznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową i ich uzbrojenie, aby stworzyć warunki do ożywienia budownictwa jednorodzinnego.
Wójt jest dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla wójta. Gdy mi Państwo zaufacie i powierzycie funkcję wójta drzwi do mojego gabinetu będą otwarte zawsze dla wszystkich mieszkańców gminy, a nie tylko dla wybrańców. Zapraszam do współpracy wszystkich. Jestem otwarty na propozycje i nie obrażę się na krytyczne uwagi.

Nie odpowiedział Pan na pytanie, czy gmina zmierza w dobrym kierunku.
- Pytanie, czy jest w ogóle jakiś pomysł na rozwój naszej gminy? Mam tu wątpliwości. Obserwuje się działania pozorne, które dla mieszkańców niewiele wnoszą, np. witacz w Jegłowej, telewizja internetowa naszej gminy, gazeta - informator kwartalny, które przecież kosztują i to niemało. Wołałbym, aby zamiast na to, publiczne pieniądze były wydawane na wykaszanie rowów przydrożnych lub budowanie nowych chodników. Nowe chodniki (niektóre w Przewornie pamiętają jeszcze lata 70.), równe drogi, wykoszone rowy, czystość i porządek w gminie, to jest najlepsza wizytówka i promocja dla naszej gminy. Obecne poczynania to próba przykrycia tych braków działaniami pozornymi.

Dziękuję za rozmowę.

Wojciech Cerkowniak

Komentarze   

Permalink21 0 Przyworno

Tyle lat radnym Pan był i co Pan zrobił?
SA radni wybierani kandyduja, obiecują a później tylko żeby kasa się zgadzała a problemu to po co rozwiązywać.

Po co w ogóle się czymś zajmować?
Radny Damian W powinien oddać kasę za te lata w których nim był bo nawet słowa nie wypowiedział na zebraniach.


Z Dominikiem D. Się na sesjach klociliscie a teraz żeby tylko kasa się zgadzała z jednej listy startujecie.

Słabe to a program nie do zrealizowania.
2018-10-13 07:13 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink20 -1 qwety
zdrowa woda
Cytuję Żenada:
Cytuję Wyborca ha:
Cytuję Żenada:
Cytuję Wyborca ha:
Cytuję Żenada:
Cytuję Jaki⚠️:
:cry: :sigh: kandydat na stanowisko szefa gminy pan A Ł trochę się pomylił z powołaniem. Kilka lub kilkanaście lat będąc radnym i przewodniczącym nic do gminy nie wniósł.W swoim programie pisze o reaktywowaniu polderu zalewowego ,jak sam on wie, że jest to zbiornik recenzyjny czyli suchy. Żenada.....

Co za bzdury wypisujesz. Zbiornik zalewowy w pierwotnym planie miał być suchy, ale później otrzymał dofinasowanie unijne, gdzie warunkiem było utworzenie nad nim rekreacji wodnej i edukacyjnej. Sięgnij sobie do planów DZMiUW obecnie przekształconego w PGW Wody Polskie i nie wypisuj głupot.


Jaka rekreacyja ? Krynka to nic innego jak ścieki ,brak oczyszczalni ścieków w miejscowościach powyżej polderu i tu nie chodzi tylko o naszą gminę ale o sąsiednie też!!! Hm. Jednym słowem POLDER DLA SZABON NURKÓW i to jest dobry pomysł !!!

Jesteś kompletnym ignorantem opornym na wiedzę z zakresu ekologii. Słyszałeś kiedyś o samooczyszczeniu się wód? Do rozwiązania problemu czystości wody w zbiorniku zalewowym wystarczyło skanalizować Cierpice. Jeśli nie masz żadnej wiedzy to po co zabierasz głos i robisz z siebie głupka.


Samo oczyszczanie ! ciekawa teoria !poparta twoim doświatczeniem !chyba piłeś tą wode skoro takie brednie wypisujesz!
Możesz pisać te dyrdymały a woda jest zanieczysczona przyroda też ma ograniczenia !

Poczytaj sobie książki i dowiedz się co oznacza samooczyszczenie wód i na czym polega, bo żal mi się robi jak czytam twoje pseudomądrości. Na głupotę widać nie ma rady.

Wg. Wikipedii; ;-) :-) Samooczyszczanie wód - zjawisko fizyczno-biochemiczne, polegające na samoistnym zmniejszeniu się zanieczyszczeń wód.

Występuje przede wszystkim w rzekach i następuje
itd.
2018-10-09 12:10 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink19 -5 gosc
trzeba na gmine patrz, po gospodarsku
panie Gracz dlaczego pan nakazal administratorowi usunac post dotyczacy pona konkurentki i jej agitatorow radnego z kowalskich i t.z czesia ktory chozil wczoraj po czrwiencu i wygadywal rozne brednie na pana
2018-10-09 11:40 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink18 +1 Żenada
RE: Trzeba na gminę patrzeć po gospodarsku
Cytuję Wyborca ha:
Cytuję Żenada:
Cytuję Wyborca ha:
Cytuję Żenada:
Cytuję Jaki⚠️:
:cry: :sigh: kandydat na stanowisko szefa gminy pan A Ł trochę się pomylił z powołaniem. Kilka lub kilkanaście lat będąc radnym i przewodniczącym nic do gminy nie wniósł.W swoim programie pisze o reaktywowaniu polderu zalewowego ,jak sam on wie, że jest to zbiornik recenzyjny czyli suchy. Żenada.....

Co za bzdury wypisujesz. Zbiornik zalewowy w pierwotnym planie miał być suchy, ale później otrzymał dofinasowanie unijne, gdzie warunkiem było utworzenie nad nim rekreacji wodnej i edukacyjnej. Sięgnij sobie do planów DZMiUW obecnie przekształconego w PGW Wody Polskie i nie wypisuj głupot.


Jaka rekreacyja ? Krynka to nic innego jak ścieki ,brak oczyszczalni ścieków w miejscowościach powyżej polderu i tu nie chodzi tylko o naszą gminę ale o sąsiednie też!!! Hm. Jednym słowem POLDER DLA SZABON NURKÓW i to jest dobry pomysł !!!

Jesteś kompletnym ignorantem opornym na wiedzę z zakresu ekologii. Słyszałeś kiedyś o samooczyszczeniu się wód? Do rozwiązania problemu czystości wody w zbiorniku zalewowym wystarczyło skanalizować Cierpice. Jeśli nie masz żadnej wiedzy to po co zabierasz głos i robisz z siebie głupka.


Samo oczyszczanie ! ciekawa teoria !poparta twoim doświatczeniem !chyba piłeś tą wode skoro takie brednie wypisujesz!
Możesz pisać te dyrdymały a woda jest zanieczysczona przyroda też ma ograniczenia !

Poczytaj sobie książki i dowiedz się co oznacza samooczyszczenie wód i na czym polega, bo żal mi się robi jak czytam twoje pseudomądrości. Na głupotę widać nie ma rady.
2018-10-07 16:07 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink17 -1 Wyborca ha
Cwaniak
Cytuję Żenada:
Cytuję Wyborca ha:
Cytuję Żenada:
Cytuję Jaki⚠️:
:cry: :sigh: kandydat na stanowisko szefa gminy pan A Ł trochę się pomylił z powołaniem. Kilka lub kilkanaście lat będąc radnym i przewodniczącym nic do gminy nie wniósł.W swoim programie pisze o reaktywowaniu polderu zalewowego ,jak sam on wie, że jest to zbiornik recenzyjny czyli suchy. Żenada.....

Co za bzdury wypisujesz. Zbiornik zalewowy w pierwotnym planie miał być suchy, ale później otrzymał dofinasowanie unijne, gdzie warunkiem było utworzenie nad nim rekreacji wodnej i edukacyjnej. Sięgnij sobie do planów DZMiUW obecnie przekształconego w PGW Wody Polskie i nie wypisuj głupot.


Jaka rekreacyja ? Krynka to nic innego jak ścieki ,brak oczyszczalni ścieków w miejscowościach powyżej polderu i tu nie chodzi tylko o naszą gminę ale o sąsiednie też!!! Hm. Jednym słowem POLDER DLA SZABON NURKÓW i to jest dobry pomysł !!!

Jesteś kompletnym ignorantem opornym na wiedzę z zakresu ekologii. Słyszałeś kiedyś o samooczyszczeniu się wód? Do rozwiązania problemu czystości wody w zbiorniku zalewowym wystarczyło skanalizować Cierpice. Jeśli nie masz żadnej wiedzy to po co zabierasz głos i robisz z siebie głupka.


Samo oczyszczanie ! ciekawa teoria !poparta twoim doświatczeniem !chyba piłeś tą wode skoro takie brednie wypisujesz!
Możesz pisać te dyrdymały a woda jest zanieczysczona przyroda też ma ograniczenia !
2018-10-07 15:50 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink16 0 Żenada
RE: Trzeba na gminę patrzeć po gospodarsku
Cytuję Wyborca ha:
Cytuję Żenada:
Cytuję Jaki⚠️:
:cry: :sigh: kandydat na stanowisko szefa gminy pan A Ł trochę się pomylił z powołaniem. Kilka lub kilkanaście lat będąc radnym i przewodniczącym nic do gminy nie wniósł.W swoim programie pisze o reaktywowaniu polderu zalewowego ,jak sam on wie, że jest to zbiornik recenzyjny czyli suchy. Żenada.....

Co za bzdury wypisujesz. Zbiornik zalewowy w pierwotnym planie miał być suchy, ale później otrzymał dofinasowanie unijne, gdzie warunkiem było utworzenie nad nim rekreacji wodnej i edukacyjnej. Sięgnij sobie do planów DZMiUW obecnie przekształconego w PGW Wody Polskie i nie wypisuj głupot.


Jaka rekreacyja ? Krynka to nic innego jak ścieki ,brak oczyszczalni ścieków w miejscowościach powyżej polderu i tu nie chodzi tylko o naszą gminę ale o sąsiednie też!!! Hm. Jednym słowem POLDER DLA SZABON NURKÓW i to jest dobry pomysł !!!

Jesteś kompletnym ignorantem opornym na wiedzę z zakresu ekologii. Słyszałeś kiedyś o samooczyszczeniu się wód? Do rozwiązania problemu czystości wody w zbiorniku zalewowym wystarczyło skanalizować Cierpice. Jeśli nie masz żadnej wiedzy to po co zabierasz głos i robisz z siebie głupka.
2018-10-07 15:29 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink15 +5 Wyborca obserwator
RE: Trzeba na gminę patrzeć po gospodarsku
Przykro patrzeć jak Pan Wójt Taranek Jarosław wykorzystuje do Kampanii Wyborczej "Informator Kwartalny Gminy Przeworno". Czy Kwartalnik Gminny to miejsce do polemiki na wywiad dotyczący wyborów jakiego udzielił Pan Aleksander Bek? Ciekawe co na to powie Komisarz Wyborczy.
2018-10-07 14:37 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink14 -2 Wyborca ha
Polder szambo
Cytuję Żenada:
Cytuję Jaki⚠️:
:cry: :sigh: kandydat na stanowisko szefa gminy pan A Ł trochę się pomylił z powołaniem. Kilka lub kilkanaście lat będąc radnym i przewodniczącym nic do gminy nie wniósł.W swoim programie pisze o reaktywowaniu polderu zalewowego ,jak sam on wie, że jest to zbiornik recenzyjny czyli suchy. Żenada.....

Co za bzdury wypisujesz. Zbiornik zalewowy w pierwotnym planie miał być suchy, ale później otrzymał dofinasowanie unijne, gdzie warunkiem było utworzenie nad nim rekreacji wodnej i edukacyjnej. Sięgnij sobie do planów DZMiUW obecnie przekształconego w PGW Wody Polskie i nie wypisuj głupot.


Jaka rekreacyja ? Krynka to nic innego jak ścieki ,brak oczyszczalni ścieków w miejscowościach powyżej polderu i tu nie chodzi tylko o naszą gminę ale o sąsiednie też!!! Hm. Jednym słowem POLDER DLA SZABON NURKÓW i to jest dobry pomysł !!!
2018-10-07 14:22 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink13 -1 Żenada
RE: Trzeba na gminę patrzeć po gospodarsku
Cytuję Jaki⚠️:
:cry: :sigh: kandydat na stanowisko szefa gminy pan A Ł trochę się pomylił z powołaniem. Kilka lub kilkanaście lat będąc radnym i przewodniczącym nic do gminy nie wniósł.W swoim programie pisze o reaktywowaniu polderu zalewowego ,jak sam on wie, że jest to zbiornik recenzyjny czyli suchy. Żenada.....

Co za bzdury wypisujesz. Zbiornik zalewowy w pierwotnym planie miał być suchy, ale później otrzymał dofinasowanie unijne, gdzie warunkiem było utworzenie nad nim rekreacji wodnej i edukacyjnej. Sięgnij sobie do planów DZMiUW obecnie przekształconego w PGW Wody Polskie i nie wypisuj głupot.
2018-10-07 13:40 Cytować Zgłoś administratorowi
Permalink12 +2 Jaki⚠️
Być albo nie być
:cry: :sigh: kandydat na stanowisko szefa gminy pan A Ł trochę się pomylił z powołaniem. Kilka lub kilkanaście lat będąc radnym i przewodniczącym nic do gminy nie wniósł.W swoim programie pisze o reaktywowaniu polderu zalewowego ,jak sam on wie, że jest to zbiornik recenzyjny czyli suchy. Żenada.....
2018-10-07 12:11 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz