W Białym Kościele na ukończeniu są prace związane z przebudową ulicy Jaśminowej i Piastowskiej. Foto: UMiG Strzelin
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W Białym Kościele na ukończeniu są prace związane z przebudową ulicy Jaśminowej i Piastowskiej. Mieszkańcy zlokalizowanych przy tych ulicach posesji doczekali się porządnej nawierzchni bitumicznej. Wykonawca wykonał już większość prac, ale do ich całkowitego zakończenia konieczna jest wymiana przez strzeliński TAURON słupa energetycznego żelbetowego, który znajduje się w pasie jezdnym drogi (ul. Piastowska).
Strzeliński magistrat prowadzi korespondencję ze spółką w tej sprawie od początku marca bieżącego roku, czyli jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. TAURON zapewnił, że traktuje to zadanie priorytetowo, jednak zgodnie z wymogami Urzędu Regulacji Energetyki jest zobligowany do utrzymania prawidłowego bilansu wskaźników ciągłości dostaw energii elektrycznej, a przedmiotowy słup do niedawna znajdował się na linii średniego napięcia będącej na promieniu. Oznacza to, że wymiana słupa byłaby związana z wyłączeniem dużego obszaru odbiorców bez możliwości drugostronnego zasilenia. Parę dni temu spółka zakończyła inwestycję związaną z budową powiązania kablowego, które stworzyło dogodną możliwość dla wymiany słupa w Białym Kościele (ul. Piastowska). W obecnej sytuacji TAURON będzie w stanie wykonać prace przy minimalnym wyłączeniu odbiorców. Otrzymaliśmy informację, że spółka przygotowuje się do wymiany słupa. Zapewniamy, że Gmina Strzelin monituje sprawę i na bieżąco przypomina się spółce TAURON o konieczności wymiany żelbetowego słupa energetycznego.
Dodaj komentarz