Strzelin ma swój Festiwal Nauki. Liceum Ogólnokształcące w Strzelinie otworzyło swoje podwoje dla uczniów z gimnazjów naszego powiatu, zainteresowanych naukami przyrodniczymi. Podczas spotkania nauczyciele i uczniowie liceum zaprosili gości do szkolnych pracowni, by w ciekawy sposób zaprezentować wybrane zagadnienia z chemii, biologii, fizyki i geografii.
- Chcemy pokazać wam, że dzięki nauce możemy dokonywać rzeczy ważnych, potrzebnych i  niezwykłych zarazem. Pragniemy zachęcić was do zgłębiania tajemnic nauki, do czerpania garściami z owoców wiedzy i do inspirujących działań – tymi słowami licealiści powitali młodszych kolegów podczas otwarcia I Festiwalu Nauki.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Beata Kudla, otwierając I Festiwal Nauki, wskazała na ważną rolę Liceum Ogólnokształcącego w środowisku lokalnym, na 70-letnią tradycję szkoły w kształtowaniu i wychowaniu kolejnych pokoleń młodzieży. W krótkim rysie historycznym wróciła do roku 1945, w którym pierwsi nauczyciele i uczniowie rozpoczęli naukę w tym zacnym budynku jako szkole polskiej. I Festiwal Nauki zadedykowała wszystkim nauczycielom, którzy przez 70 lat, od powstania szkoły, pracowali lub pracują w tej placówce i przyczyniali się do jej rozwoju i rozkwitu. Dyrektor poinformowała młodzież, że Festiwal Nauki jest kontynuacją obchodów jubileuszu 70-lecia Liceum. Wicestarosta Aleksander Ziółkowski pogratulował pomysłu zorganizowania w szkole Festiwalu Nauki i promowania nauki w sposób jasny, łatwy i przystępny.
Po części oficjalnej uczniowie uczestniczyli w krótkich wykładach naukowych prowadzonych przez nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego. Nauczyciele podali przykłady z naszego życia, w których znajomość prawideł chemii, biologii czy fizyki jest nieodzowna, udowodnili, że nauka towarzyszy nam każdego dnia i że warto się uczyć, by rozumieć otaczający nas świat. Następnie uczniowie, podzieleni na grupy, aktywnie uczestniczyli w eksperymentach chemicznych, fizycznych oraz w warsztatach biologicznych i geograficznych. W świat chemicznych doświadczeń wprowadziła gości pani Anna Niewczas, fizyczne eksperymenty to domena pani Karoliny Zawieruchy, interesujące zajęcia z geografii poprowadziła pani Małgorzata Kozłowska-Bojda, a warsztaty z biologii ciekawie poprowadzili pani Iwona Filipek i pan Janusz Kowalski. Gimnazjaliści byli tak pochłonięci zajęciami, że nie zauważyli, jak szybko minął im czas. Festiwal był również okazją do spotkania gimnazjalistów z licealistami, którzy zaprosili gości na krótki występ artystyczny. Rozstrzygnięto także konkurs na fraszkę związaną z tematyką przyrodniczą. Laureatką konkursu została Oliwia Kasprzak z klasy II a LO. Na zakończenie święta nauki każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa w I Festiwalu Nauki zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące w Strzelinie. Obchody święta nauki były dla wszystkich doskonałą przygodą z nauką, tak więc czekamy na kolejne naukowe spotkania w Liceum.

Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.