Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Zaburzenia ze spektrum autyzmu dotykają sporą grupę dzieci. Tylko wczesna interwencja daje szansę na prawidłowy rozwój. Stowarzyszenie św. Celestyna w Mikoszowie zorganizowało konferencję pełną cennej wiedzy na temat metod pracy i terapii, którą uczestnicy będą mogli wykorzystać w pracy z dziećmi.
w Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie odbyła się konferencja „Międzynarodowy Dzień Autyzmu – Rozumiem – Pomagam”. Skierowana była do rodziców, jak i specjalistów pracujących z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nadpobudliwościami oraz różnego rodzaju niepełnosprawnościami intelektualnymi. Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Łącznie uczestniczyło w niej około czterdziestu osób.
Najważniejszym celem trwających dwa dni wykładów było dostarczenie cennych informacji na temat rozwoju małego dziecka. Organizatorzy chcieli uświadomić odbiorcom pierwsze symptomy, jakie mogą wskazywać na całościowe zaburzenie rozwojowe, mogące kwalifikować dziecko do grupy podwyższonego ryzyka. Jest to niezmiernie ważne w terapii, ponieważ im szybsze zdiagnozowanie dysfunkcji rozwojowych oraz im szybsza interwencja, tym większa szansa na lepsze funkcjonowanie dziecka w przyszłości. O udziale w procesie diagnozy i terapii autyzmu mówił lekarz Jacek Borys
W programie konferencji szczególną uwagę zwrócono m.in. na rolę zabawy w terapii dziecka czy dysfunkcje rozwoju i mowy. Uczestnicy dowiedzieli się też, jak ważny jest trening umiejętności społecznych oraz efektywna nauka samodzielności i zaradności, aby dziecko lepiej radziło sobie w codziennym życiu.
Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali następujących wykładów: „Na co powinniśmy zwrócić uwagę w rozwoju dziecka-pierwsze symptomy zaburzeń spektrum autyzmu 0-12 miesiąca życia” (Krystyna Kobel-Buys i Klaudia Put), „Ku samodzielności, ku niezależności dziecka w przedszkolu” (Magdalena Ziewiec), „Autyzm a relacja z innymi-trening umiejętności społecznych” (Renata Gołębiowska) i „Udział lekarza w procesie diagnozy i terapii autyzmu” (Jacek Borys).
Drugiego dnia zaprezentowano takie prelekcje jak: „Dziecko ze spektrum autyzmu w systemie edukacji” (Małgorzata Feruś, Aneta Nowak), „Wpływ poszczególnych oddziaływań i terapii dziecka na jego funkcjonowanie w dorosłym życiu” (Irena Staszczyszyn), „Komunikacja osób z autyzmem-rozwijanie mechanizmów rozwojowych” (Anna Pierożek) i „Trening komunikacji funkcjonalnej jako metoda radzenia sobie z zachowaniami trudnymi” (Joanna Śmieja). Uczestnicy dowiedzieli się też, jak ważny jest trening umiejętności społecznych oraz efektywna nauka samodzielności
W celu przybliżenia uczestnikom, jak proponowane metody pracy wyglądają w praktyce, zaprezentowano elementy terapii poparte nagraniami wideo. Konferencja była odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie poszukiwaniem informacji na temat dostrzegania wczesnych, niepokojących aspektów w rozwoju dziecka i radzenia sobie z trudnościami w tej kwestii.


Dodaj komentarz