Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 395 i 396 ma rozpocząć się jeszcze w tym rokuPoczątkowo budowa ronda miała wynieść ponad 1 mln zł, a pieniądze miały pochodzić po połowie z budżetu gminy i województwa. Obecnie inwestycja opiewa już na 7 mln zł, a w połowie ma być pokryta z budżetu państwa. Urząd Marszałkowski planuje rozpoczęcie robót jeszcze w tym roku. Czy to się uda?

Wracamy do sprawy budowy ronda przy skrzyżowaniu dróg 395 i 396 w Strzelinie (obok Orlenu przy ul. Oławskiej). Gmina Strzelin opracowała koncepcję budowy ronda. Wokół niego planuje się utworzenie ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych. Przebudowana zostanie również sieć wodociągowa, sanitarna i telekomunikacyjna. W koncepcji znalazło się także utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Targowej. Początkowo budowa ronda miała wynieść ponad 1 mln zł., realizacja zadania zaś pokryta w połowie ze środków Urzędu Miasta i Gminy Strzelin oraz województwa dolnośląskiego. Obecnie cała inwestycja opiewa na ok. 7 mln zł. Oczywiście, ostateczny koszt zweryfikuje przetarg. Ma się zmienić również udział finansowy samorządów. Gmina podpisała projekt nowego porozumienia z urzędem marszałkowskim, który planuje złożyć wniosek na dofinansowanie budowy ronda do rezerwy budżetu państwa. Gdyby udało się uzyskać pieniądze, to podział poniesionych kosztów wyglądałby następująco: 50% budżet państwa, 25% gmina Strzelin, 25% urząd marszałkowski. – Warunkiem dopisania porozumienia było złożenie deklaracji, że w tym roku gmina wyda na to zadanie 100 tys. zł, zaś w przyszłym roku pozostałą kwotę – mówi Dorota Pawnuk, burmistrz Strzelina.- Musieliśmy więc zagwarantować te środki w wieloletnim programie finansowym. Teraz czekamy, żeby zarząd województwa złożył wniosek do budżetu państwa o dofinansowanie – dodaje.
W tej sprawie zwróciliśmy się również do wydziału transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jak dowiedzieliśmy się od dyrektora wydziału Artura Gulczyńskiego, wniosek o dofinansowanie ma zostać złożony w ciągu miesiąca. - W myśl projektu porozumienia realizacja zadania nastąpi w formule „Zaprojektuj-wybuduj” z terminem realizacji przewidzianym na lata 2015-2016 - poinformował. - Zadanie będzie realizowała Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - tłumaczy. Nasz dziennikarz zapytał także o to czy w czasie remontu przewiduje się zamknięcie ulic i wytyczenia objazdów. – Wyłoniony wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, który przed wprowadzeniem musi zostać zatwierdzony przez marszałka – wyjaśnia Gulczyński. Do sprawy budowy ronda będziemy wracać w kolejnych wydaniach Słowa Regionu.

 

Komentarze   

karmel Permalink7 +2 karmel
RE: Budowa ronda ma ruszyć w tym roku
Cytuję nikt:
Cytuję karmel:
„Zaprojektuj-wybuduj” - bardzo zły pomysł jak dla tak dużej inwestycji, taką formułę można zastosować w przypadku przebudowy nieskomplikowanych prostych ulic, gdzie wszystko jest oczywiste. Tymczasem w przypadku tego ronda będzie 1000 niewiadomych a proces projektowania będzie się ciągnął. W rok nikt nie zdoła zaprojektować i wybudować tego ronda. Skoro miasto przygotowało koncepcje ronda to dlaczego ta koncepcja jest owiana tajemnicą? To ciekawe, że jeżeli chodzi o przetargi na drogi gminne w klasie lokalnej/dojazdowej to są wpierw sporządzane projekty a następnie jest wyłaniany wykonawca, tymczasem przy tak dużym projekcie jakim jest przebudowa tego skrzyżowania zdecydowano się na formułę zaprojektuj-wybuduj. Chciałby zaznaczyć, że ta formuła z góry eliminuje mniejsze firmy, stąd też konkurencja przy przetargu będzie mniejsza a to może wywindować ceny w górę.

Mniejsze firmy, to znaczy jakie? Takie które budowały Wodną? To może dobrze. Byłoby niezwykle przykro , gdyby budowa ronda trwała w nieskończoność, jak wspomnianej Wodnej. I mała pociecha w odszkodowaniach i karach umownych. Mała dla kierowców, nie urzędników.

mniejsze firmy to znaczy polskie firmy ze 100% polskim kapitałem a nie skanska/mota, która pieniądze wyprowadza za granice i niszczy polskich przedsiębiorców. Przy takich przetargach pierwszeństwo powinny mieć lokalne przedsiębiorstwa, w myśl zasady 'wspieram lokalny rynek pracy'
2015-03-25 10:21 Cytować Zgłoś administratorowi
karmel Permalink6 +1 karmel
RE: Budowa ronda ma ruszyć w tym roku
Cytuję Gmina:
Cytuję karmel:
„Zaprojektuj-wybuduj” - bardzo zły pomysł jak dla tak dużej inwestycji, taką formułę można zastosować w przypadku przebudowy nieskomplikowanych prostych ulic, gdzie wszystko jest oczywiste. Tymczasem w przypadku tego ronda będzie 1000 niewiadomych a proces projektowania będzie się ciągnął. W rok nikt nie zdoła zaprojektować i wybudować tego ronda. Skoro miasto przygotowało koncepcje ronda to dlaczego ta koncepcja jest owiana tajemnicą? To ciekawe, że jeżeli chodzi o przetargi na drogi gminne w klasie lokalnej/dojazdowej to są wpierw sporządzane projekty a następnie jest wyłaniany wykonawca, tymczasem przy tak dużym projekcie jakim jest przebudowa tego skrzyżowania zdecydowano się na formułę zaprojektuj-wybuduj. Chciałby zaznaczyć, że ta formuła z góry eliminuje mniejsze firmy, stąd też konkurencja przy przetargu będzie mniejsza a to może wywindować ceny w górę.

Gmina nie trzyma koncepcji w tajemnicy- przeciwnie- zorganizowała spotkanie z mieszkańcami na którym szczególowo omówiono koncepcję. A co do sposobu przeprowadzenia inwestycji, to decyduje o tym zarządca, czyli Marszałek i jego słuzby a nie gmina.

gmina zorganizowała spotkanie na które zostali zaproszeni mieszkańcy wolności i wrocławskiej. A dlaczego nie wrzucić tej koncepcji do gazety?
2015-03-25 10:19 Cytować Zgłoś administratorowi
Srf Permalink5 +4 Srf
RE: Budowa ronda ma ruszyć w tym roku
Cytuję jet:
Chciałbym się dowiedzieć, co dalej z tak szumnie deklarowanym remontem drogi wojewódzkiej nr 395 Wrocław- Strzelin (odcinkami). O ile dobrze pamiętam, zobowiązano się wyremontować ten konkretny fragment w ciągu 2 lat . Czas nieubłaganie płynie, a w tym temacie nic się nie dzieje od zeszłej wiosny. Zresztą..., najpewniej nic się dziać nie będzie do kolejnych miesięcy przed wyborami!

No właśnie. Wszyscy już spoczęli na laurach? Lokalni samorządowcy już spełnieni i nie działają nic w tym kierunku? Wyremontowanie ok. 1/3 trasy (odcinkami) to nie remont całej trasy, który obiecywano. Droga 395 nadal na większej części swej długości jest zniszczona i wymaga remontu! Dla wszystkich okolicznych miast wokół Wrocławia połączenie ze stolicą Dolnego Śląśka to słusznie priorytet, a u nas wydaje się że samorządowcom na tym nie zależy (chodzi mi zarówno o połączenie drogowe jak i kolejowe). Trzeba zrozumieć, że brak szybkich/wygodnych połączeń z Wrocławiem (gdzie znaczna część mieszkańców Strzelina pracuje) powoduje migrację z, a nie do Strzelina.
2015-03-24 20:31 Cytować Zgłoś administratorowi
Gmina Permalink4 -1 Gmina
RE: Budowa ronda ma ruszyć w tym roku
Cytuję karmel:
„Zaprojektuj-wybuduj” - bardzo zły pomysł jak dla tak dużej inwestycji, taką formułę można zastosować w przypadku przebudowy nieskomplikowanych prostych ulic, gdzie wszystko jest oczywiste. Tymczasem w przypadku tego ronda będzie 1000 niewiadomych a proces projektowania będzie się ciągnął. W rok nikt nie zdoła zaprojektować i wybudować tego ronda. Skoro miasto przygotowało koncepcje ronda to dlaczego ta koncepcja jest owiana tajemnicą? To ciekawe, że jeżeli chodzi o przetargi na drogi gminne w klasie lokalnej/dojazdowej to są wpierw sporządzane projekty a następnie jest wyłaniany wykonawca, tymczasem przy tak dużym projekcie jakim jest przebudowa tego skrzyżowania zdecydowano się na formułę zaprojektuj-wybuduj. Chciałby zaznaczyć, że ta formuła z góry eliminuje mniejsze firmy, stąd też konkurencja przy przetargu będzie mniejsza a to może wywindować ceny w górę.

Gmina nie trzyma koncepcji w tajemnicy- przeciwnie- zorganizowała spotkanie z mieszkańcami na którym szczególowo omówiono koncepcję. A co do sposobu przeprowadzenia inwestycji, to decyduje o tym zarządca, czyli Marszałek i jego słuzby a nie gmina.
2015-03-24 19:03 Cytować Zgłoś administratorowi
jet Permalink3 +5 jet
RE: Budowa ronda ma ruszyć w tym roku
Chciałbym się dowiedzieć, co dalej z tak szumnie deklarowanym remontem drogi wojewódzkiej nr 395 Wrocław- Strzelin (odcinkami). O ile dobrze pamiętam, zobowiązano się wyremontować ten konkretny fragment w ciągu 2 lat . Czas nieubłaganie płynie, a w tym temacie nic się nie dzieje od zeszłej wiosny. Zresztą..., najpewniej nic się dziać nie będzie do kolejnych miesięcy przed wyborami!
2015-03-24 16:54 Cytować Zgłoś administratorowi
nikt Permalink2 +4 nikt
RE: Budowa ronda ma ruszyć w tym roku
Cytuję karmel:
„Zaprojektuj-wybuduj” - bardzo zły pomysł jak dla tak dużej inwestycji, taką formułę można zastosować w przypadku przebudowy nieskomplikowanych prostych ulic, gdzie wszystko jest oczywiste. Tymczasem w przypadku tego ronda będzie 1000 niewiadomych a proces projektowania będzie się ciągnął. W rok nikt nie zdoła zaprojektować i wybudować tego ronda. Skoro miasto przygotowało koncepcje ronda to dlaczego ta koncepcja jest owiana tajemnicą? To ciekawe, że jeżeli chodzi o przetargi na drogi gminne w klasie lokalnej/dojazdowej to są wpierw sporządzane projekty a następnie jest wyłaniany wykonawca, tymczasem przy tak dużym projekcie jakim jest przebudowa tego skrzyżowania zdecydowano się na formułę zaprojektuj-wybuduj. Chciałby zaznaczyć, że ta formuła z góry eliminuje mniejsze firmy, stąd też konkurencja przy przetargu będzie mniejsza a to może wywindować ceny w górę.

Mniejsze firmy, to znaczy jakie? Takie które budowały Wodną? To może dobrze. Byłoby niezwykle przykro , gdyby budowa ronda trwała w nieskończoność, jak wspomnianej Wodnej. I mała pociecha w odszkodowaniach i karach umownych. Mała dla kierowców, nie urzędników.
2015-03-24 15:33 Cytować Zgłoś administratorowi
karmel Permalink1 +4 karmel
RE: Budowa ronda ma ruszyć w tym roku
„Zaprojektuj-wybuduj” - bardzo zły pomysł jak dla tak dużej inwestycji, taką formułę można zastosować w przypadku przebudowy nieskomplikowanych prostych ulic, gdzie wszystko jest oczywiste. Tymczasem w przypadku tego ronda będzie 1000 niewiadomych a proces projektowania będzie się ciągnął. W rok nikt nie zdoła zaprojektować i wybudować tego ronda. Skoro miasto przygotowało koncepcje ronda to dlaczego ta koncepcja jest owiana tajemnicą? To ciekawe, że jeżeli chodzi o przetargi na drogi gminne w klasie lokalnej/dojazdowej to są wpierw sporządzane projekty a następnie jest wyłaniany wykonawca, tymczasem przy tak dużym projekcie jakim jest przebudowa tego skrzyżowania zdecydowano się na formułę zaprojektuj-wybuduj. Chciałby zaznaczyć, że ta formuła z góry eliminuje mniejsze firmy, stąd też konkurencja przy przetargu będzie mniejsza a to może wywindować ceny w górę.
2015-03-24 10:34 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.