Porządki na ulicach, cmentarzu i skwerach. Przeworno zyskuje na estetyce, a przy sprzątaniu można spotkać mieszkańców, członków rady sołeckiej i ...

To już druga akcja z inicjatywy sołtysa i rady sołeckiej Sarb. Tym razem odbyła się w mało sprzyjających warunkach pogodowych, a mimo to chętnych do udziału w niej nie ...

Dzikie wysypiska śmieci to problem wielu miejscowości naszego powiatu. To niepokojące zjawisko ma miejscu m. in. w Jegłowej, o czym poinformowała nas sołtys Alicja ...

W Urzędzie Gminy Przeworno wójt Andrzej Łuczak spotkał się z producentami rolnymi z gminy, przedstawicielem Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, a także dyrektorem Powiatowego ...

Dziś, 14 kwietnia, w Kościele katolickim obchodzona jest Niedziela Palmowa. Upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. W tym dniu wierni przynoszą do kościołów palmy, ...

Na ostatnich obradach komisji w Przewornie omawiano wiele tematów. Jak bumerang wraca stan dróg powiatowych na terenie gminy. Poza tym mówiono o problemie ze stacją uzdatniania ...

Gospodarka odpadami oraz sytuacja polderu zalewowego w Przewornie zdominowały ostatnie wspólne posiedzenie komisji. Ile gospodarstw domowych zadeklarowało segregację śmieci? Na czym ...
Load More