Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W sali GOK w Przewornie odbyło się zebranie wiejskie. W trakcie mieszkańcy rozdysponowali pieniądze z funduszu sołeckiego.
Spotkanie otworzył sołtys Ludwik Hrycak. Przedstawił porządek zebrania, a następnie sprawozdanie finansowe. Poinformował, że sołectwo ma na koncie 2817 zł.
- Wyjaśnię dlaczego zebranie zorganizowaliśmy dopiero teraz - mówił sołtys. - Dziś na sesji ważyły się losy remontów odcinków dróg przy ul. Kościelnej i Pocztowej. Rada gminy nie przyznała na ten cel pieniędzy. Kosztorys tego zadania to około 230 tys. zł. Inwestycja nie będzie realizowana, dlatego musimy dokonać zmiany i planowane z funduszu sołeckiego na dofinansowanie tego remontu około 35 tys. zł przeznaczyć na inny cel. Proponuję, aby te środki dać na doposażenie placu zabaw w Przewornie.
Sołtys następnie zapytał, czy ktoś ma inną propozycję. Wówczas Maria Urbańczyk, przewodnicząca rady sołeckiej, zapytała, co będzie z planowanymi remontami odcinków dróg przyległych do ul. Kościelnej. - Będę składał wniosek, bo jest już kosztorys na to zadanie, aby przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego na rok 2020, na dofinansowanie tej inwestycji.
Zbigniew Barabach, członek rady sołeckiej, zaproponował, aby pieniądze z funduszu sołeckiego na rok 2019 przeznaczyć na remont dachu szatni klubu piłkarskiego. - Jeździmy ma mecze, widzimy w innych miejscowościach, jak wyglądają tam szatnie. Wiem, że na ten cel są pieniądze z Unii Europejskiej. A u nas budynek szatni jest w złym stanie.
Pod głosowanie sołtys poddał dwa wnioski - doposażenie placu zabaw i remont dachu klubu sportowego. Dodał przy tym, że jeśli decyzja nie będzie podjęta, pieniądze przepadną. W głosowaniu mieszkańcy zdecydowali, że przeznaczą pieniądze z funduszu sołeckiego na rok 2019 na remont dachu szatni na boisku sportowym w Przewornie.
Następnie przystąpiono do omawiania funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys zgłosił propozycję, aby 36,830 zł przeznaczyć na dofinansowanie remontu odcinków dróg przy ul. Kościelnej. Zaznaczył, że dokumentacja tej inwestycji i kosztorys już są gotowe. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Trzeba zmienić odbiorcę śmieci...
W kolejnym punkcie zebrania, sprawy różne, poruszono temat wysokich opłat za odbiór śmieci. Maria Urbańczyk, przewodnicząca rady sołeckiej, zwróciła uwagę, że za kubeł w Kalinowicach, gdzie ma sklep, płaci 45 zł, a w Przewornie o wiele drożej. - Musimy poszukać tańszego rozwiązania - dodała.
O zmianie odbiorcy śmieci mówiła też radna Sylwia Bujak-Porębska. Powodem, oczywiście, miałaby być zbyt duża stawka, w porównaniu do gmin ościennych. - Może powinniśmy zapytać mieszkańców, czy chcą tak drogo płacić za odbiór śmieci - stwierdziła dalej Maria Urbańczyk. - W imię czego musimy ponosić takie koszty. Warto poszukać tańszego rozwiązania.
Ostatecznie, zebrani na spotkaniu mieszkańcy stwierdzili, że trzeba wystąpić do władz gminy, aby zmienić odbiorcę śmieci na tańszego. Radna Sylwia Bujak-Porębska powiedziała, że przedstawi to stanowisko podczas obrad rady gminy.
Cały artykuł dostępny jest tutaj
Dodaj komentarz