Niedawno zakończono przebudowę odcinka drogi do kościoła filialnego przy ul. Siemisławickiej w Przewornie. Wykonawcą zadania była firma Zbylbruk z Bobolic.
W ramach prac wykorytowano teren, usypano podłoże z kruszywa, osadzono krawężniki, a całość wyłożono kostką betonową. - Zadanie to było realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą Przeworno, a powiatem strzelińskim – wyjaśnia Paulina Solińska, inspektor ds. budownictwa i dróg, Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Przeworno. - Zostało ono zawarte na początku listopada 2021 roku. Umowę z wykonawcą podpisaliśmy 9 grudnia, a zakończenie prac zaplanowano do końca 2021 r., aby rozliczyć inwestycję w bieżącym roku budżetowym. Ostatnie mrozy uniemożliwiły kontynuację robót. Przedstawiciele firmy napisali do nas pismo, że z powodu niskich temperatur nie są w stanie realizować remontu. Na ostatniej sesji Rady Gminy Przeworno podjęto uchwałę o przeniesieniu tego zadania i płatności na rok 2022. W związku z tym podpisaliśmy aneks, zakładający zakończenie prac do końca stycznia 2022 roku.
Tekst ukazał się w nr 1 (1089) wydaniu "Słowa Regionu". Cały artykuł przeczytasz na portalu egazety.pl, eprasa.pl, a także e-kiosk.pl
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.