W kopalni łupków Kwarcytowych w Jegłowej prowadzona była wycinka drzew. Gdy tylko ruszyła mieszkańcy zwracali się do naszej redakcji z pytaniem, czy właściciel otrzymał na to zezwolenie i jaki jest cel tych dziań.

Ponieważ wspomniany teren ten widnieje w ewidencji gruntów jako las, zgodę na wycinkę wydaje Starostwo Powiatowe w Strzelinie. W związku z tym zwrócimy się do starosty Anny Horodyskiej z pytaniami: - czy wnioskodawca, właściciel kopalni w Jegłowej otrzymał zgodę na wycinkę wszystkich drzew w obrębie terenu kopalni?; - jaki jest cel prowadzonej wycinki drzew?; - jakie działania podejmie starosta strzeliński, jeśli wycinka drzew jest prowadzona niezgodnie z otrzymaną zgodą oraz jakie konsekwencje grożą wnioskodawcy za wycinkę drzew niezgodną z otrzymaną zgodą?
W imieniu starosty na powyższe pytania odpowiedziała nam Bernadetta Kozuń, naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Strzelinie. - Informuję, iż starosta strzeliński decyzją z dnia 02.12.2022r. określił zadania związane z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w obrębie kilku działek należących do właściciela kopalni w obrębie Krzywina i Jegłowa – wyjaśnia naczelnik Bernadetta Kozuń. - Zadania te obejmują usunięcie drzewostanu olszowego, której wiek wynosił ok. 80 lat (wiek rębności dla olszy to 60-80 lat), oraz założenie uprawy leśnej zgodnej z typem siedliskowym lasu (zgodnie z decyzją starosty). Powyższy zabieg był konieczny również z uwagi na nadmiernie wydzielający się posusz olszowy, co doprowadzało do powstawania luk i zachwaszczania gleby leśnej. Zgodnie z zapisem art. 13 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, właściciel lasu jest zobowiązany do trwałego utrzymywania lasów i ciągłości ich użytkowania, co rozumie się m.in. przez pielęgnację lasów czy wprowadzanie roślinności leśnej w ciągu 5 lat od momentu usunięcia drzewostanu. W decyzji zobowiązano właściciela również do przeprowadzenia zabiegów czyszczenia późnego oraz trzebieży wczesnej w obrębie pozostałych drzewostanów. Zabiegi określone dla lasów stanowiących własność kopalni mają na celu ukształtowanie drzewostanu stabilnego i odpornego na niesprzyjające warunki atmosferyczne czy czynniki biotyczne.
Jak dodaje naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska, działania właścicieli kopalni w Jegłowej zostaną skontrolowane w chwili zakończenia prowadzonych działań i zgłoszenia pozyskanego w ramach prowadzonych zabiegów drewna do ocechowania.

Komentarze   

Luna Permalink2 +1 Luna
RE: Czy właściciel otrzymał zgodę na wycinkę drzew?
Księżycowy krajobraz spalonego ładu :-x
2023-04-08 17:29 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker. Permalink1 +1 spajker.
RE: Czy właściciel otrzymał zgodę na wycinkę drzew?
no tak. ładne drzewa zgodnie z prawem trzeba wyciać. pozostaną hałdy pyłu i gruzowisko. wszystko zgodnie z prawem.
wywali sie tam hałdy niemieckich odpadów plastikowych i wszystko zgodnie z tradycja. sprawca nie zostanie wykryty.
można być umysłowym kononowiczem ważniakiem w starostwie i tak zgodnie z prawem the billa wyciąć nie można. drzewa przeszkadzają the bille kwitną podlewane publicznymi pieniędzmi.
2023-03-23 14:26 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.