Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanej strefy przemysłowej omówili dr Paweł Pach (w środku) oraz doradca Aleksander Bek (z lewej)21 sierpnia radni gminy Przeworno zakończyli przerwę wakacyjną i wspólnie obradowali nad projektami uchwał, które zostały przedstawione na sesji. Wszystkie projekty zostały bez żadnych pytań i wątpliwości pozytywnie zaopiniowane przez radę. Czyżby nieobecność radnego Damiana Długosza oraz radnej Moniki Konsencjusz (dotychczas wyróżniających się wyjątkową dociekliwością) była powodem niespotykanego dotąd spokoju na sali obrad?
Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony przez kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego Beatę Romanowską projekt uchwały określającej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Przeworno. Uchwała nie przewiduje żadnych zmian w opłatach w stosunku do opłat, jakie obowiązywały w minionym roku szkolnym, tj. 5 godzin bezpłatnej opieki (realizacja podstawy programowej), każda godzina powyżej kosztuje 1zł, a na drugie i kolejne dziecko opiekunom przysługuje 50%-owa ulga.
Kierownik GZO przedstawiła również projekt uchwały dotyczący porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Przeworno a gminami Ząbkowice Śląskie i Ziębice oraz powiatem ząbkowickim. Porozumienie dotyczy wspólnego punktu pozaszkolnego nauczania katechetycznego wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zlokalizowanego w Służejowie i po konsultacji z prawnikiem Pawłem Kopijem treść porozumienia została dołączona do uchwały (co pozostałe samorządy uznały za niekonieczne).
Radni skonsultowali projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czesława Kościuszko przyznała, że uchwała ma charakter formalny (jest ustawowo wymagana), a petenci GOPS decydujący się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zwykle kierowani są do powiatowego urzędu pracy, gdzie mogą uzyskać znacznie wyższe dofinansowanie (rzędu 15, 20 tys. zł).
Przedstawiony został także projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. Zwrot dotyczy rodzin, w których dochód na osobę przekroczył kryterium dochodowe i kształtuje się na poziomie zwrotu od 5 do 100%, przy przekroczeniu kryterium od 50 do 250%. Czesława Kościuszko poinformowała także, że wartość kryterium dochodowego w październiku br. ulegnie zmianie.
Członkowie komisji wydali pozytywną opinię w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanej strefy przemysłowej w miejscowościach Sarby i Jagielno oraz pojedynczych działek w Sarbach, a także w obrębie Samborowiczki.
Temat dokładniej omówili dr Paweł Pach oraz doradca Aleksander Bek. Uzbrojeni w mapy prezentowali zmiany oraz rzeczowo je uzasadniali.
- Rozmowy z przedstawicielami wałbrzyskiej SSE są zawieszone – poinformował doradca. - To co mogliśmy ustalić, zostało ustalone. Przyszedł czas na wdrożenie procedur związanych ze zmianami planu zagospodarowania terenu, po których nastąpi dalszy etap negocjacji oraz zdecydowanie bardziej wiążące rozmowy.21 sierpnia radni gminy Przeworno zakończyli przerwę wakacyjną i wspólnie obradowali nad projektami uchwał
Aleksander Bek przyznał, że kształt i wielkość strefy w Sarbach nie są zgodne z pierwotnymi założeniami. Ministerstwo nie wyraziło bowiem zgody na włączenie do strefy dodatkowych 6ha gruntów klasy III, które jak zauważył doradca, leżą odłogiem. Działania dotyczące uprzemysłowienia zostaną więc skoncentrowane na obszarze około 15ha.
Planem objęta została także nieruchomość po byłej szkole w Sarbach. Do funkcji usługowej wprowadzona została dodatkowa funkcja – mieszkaniowa. Przewidziano także nieruchomość z możliwością powstania na niej infrastruktury (pod ewentualną budowę oczyszczalni ścieków dla Sarb oraz podstrefy).
Na górze Gromnik wydzielony został obszar, o powierzchni prawie 1,8ha, który, po przypuszczalnym wystąpieniu przez gminę o jego przejęcie, mógłby zostać odlesiony (gmina uzyskała na to ministerialną zgodę). Usankcjonowana została zatem możliwość rekreacyjnego wykorzystania Gromnika, przy czym należy podkreślić, że teren ten objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską i każde zamierzenie inwestycyjne będzie musiało być uzgodnione z konserwatorem zabytków.
- Wzniesienie było niegdyś niezalesione i stanowiło osadę częściowo obronną, znaczącą dla okolicy – podkreślił dr Pach. - Zachowała się na ten temat szczątkowa dokumentacja, ale prowadzone są prace archeologiczne, których wynik będzie istotny dla ewentualnych rekonstrukcji.
W Samborowiczkach w planie zagospodarowania przestrzennego zapisano nieruchomości z przeznaczeniem na usługi sportowe (boisko), na tereny zielone sportowo-rekreacyjne (obszar istniejącego placu zabaw) oraz pod budowę lokalnej oczyszczalni ścieków.
Radni zaopiniowali także projekty uchwał dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej współfinansowanego przez UE.
Komisje poparły kontynuację członkostwa Gminy Przeworno w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Gromnik i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, która będzie wdrażana do 2023, a także wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
Powołany został również zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika, w którego skład weszli: Urszula Iżykowska-Mroczka jako przewodnicząca, Tomasz Błażejewski jako zastępca przewodniczącej oraz Iwona Papuga.
W kolejnym numerze Słowa znajdzie się relacja z sierpniowej sesji Rady Gminy Przeworno.


Komentarze   

koptol Permalink3 -10 koptol
re
JARTOM ma do przejęcia hale w SSE w Bieruniu, na bardzo dobrych warunkach, takie nieruchomości gdzie faktycznie jest widać potencjał inwestycyjny. I na tym właśnie można zrobić najlepszy interes.
2015-10-09 11:19 Cytować Zgłoś administratorowi
Jaka Permalink2 -8 Jaka
Strefa
Nic z tego nie będzie. To tylko mrzonki i mydlenie oczu.
2015-09-15 23:52 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker Permalink1 -7 spajker
RE: Kolejny krok ku podstrefie SSE w Sarbach
specjalna strefa ekonomiczna? czyli co? czyli wyspa na której obcokrajowcy mogą trzepać zyski bez szykan fiskusa? bez szykan zus? takich jakich doświadczają polscy przedsiębiorcy? prosze też zbudować na koszt społeczeństwa spa , w którym polak zapłaci bilet wstępu a obcokrajowiec dostanie bezpłatny wstęp z tego względu że zaszczycił swoim pobytem murzynopolaków. specjalną strefę ekonomiczną bez zakreślania jej granic powinni dostać polscy przedsiębiorcy zatrudniający polskich pracowników. polacy wywiezieni na syberie i do kazachstanu poszli w niepamięć a syryjczycy i inni murzyni nienadający się do pracy muszą zostać na utrzymaniu polskiego społeczeństwa. jeszcze narzekają że polskie posiłki im nie smakują i że polskie darmowe mieszkanie im jest za małe.
2015-09-04 13:00 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.