Radni Gminy Przeworno podczas komisji budżetowejPosiedzenie komisji stałych Rady Gminy Przeworno poświęcone było planowaniu budżetu na rok 2016 oraz sytuacji Strzelińskiego Centrum Medycznego. Nie doszło jednak do wydania opinii na temat uchwały budżetowej. Obrady postanowiono kontynuować w innym terminie.
W piątek 4 grudnia w sali obrad Urzędu Gminy Przeworno odbyło się posiedzenie komisji stałych Rady Gminy, którego celem było omówienie budżetu gminy na przyszły rok oraz dyskusja nad sytuacją strzelińskiego szpitala. Na obrady został zaproszony starosta strzeliński Marek Warcholiński, jednak z przyczyn niezależnych nie mógł się pojawić. Wójt Jarosław Taranek zaprosił wobec tego prezesa Strzelińskiego Centrum Medycznego Jarosława Sołowieja.
W pierwszym punkcie radni dyskutowali nad wieloletnią prognozą finansową gminy. Skarbnik Zbigniew Szul przedstawił plany związane z modernizacją oświetlenia ulicznego, urządzeniem terenu wokół wieży na Gromniku oraz termomodernizacją budynków szkolnych. Radna Monika Koncensjusz pytała, czy wspomniane projekty będą dotowane ze środków zewnętrznych. Wójt Jarosław Taranek odpowiedział, że gmina aplikuje o dofinansowania i wszystko zależeć będzie od tego jak wypadnie w konkursach. Po krótkiej dyskusji postanowiono, że wydanie opinii nad wieloletnią prognozą finansową nastąpi po omówieniu projektu budżetu.
Następnie głos zabrał skarbnik. - W budżecie gminy planujemy osiągnąć dochody w wysokości 13 mln 269 tys. zł i wydatki na kwotę 13 mln 719 tys. zł. Planowany deficyt budżetowy wynosić będzie 450 tys. zł. Zostanie on sfinansowany z kredytów i pożyczek - powiedział. Potem Szul kontynuował czytanie założeń budżetu. W pewnym momencie prowadzący obrady radny Paweł Paryło przerwał wystąpienie skarbnika, gdyż na sali pojawił się prezes SCM-u i to jemu oddano głos.

Nie jest różowo
Sołowiej wspomniał, że sytuacja finansowa strzelińskiej placówki nie jest może różowa, ale nie jest też dramatyczna. - Bardzo się cieszę, że nasza załoga reaguje w odpowiedni sposób wobec tego co się dzieje wokół szpitala. Dalej realizujemy świadczenia. Nie ma jakiegoś wielkiego hałasu. Pracownicy służby zdrowia starają się jak najlepiej skupić na swojej pracy - mówił. Radny Damian Długosz zapytał czy planowane są zwolnienia personalne w placówce. Sołowiej odpowiedział, że w tej chwili nie. Dodał także, że jest to spowodowane uchwałą rady powiatu. Radny zapytał również, jakie rozwiązanie byłoby najbardziej korzystne dla SCM-u. Prezes szpitala wyraził przekonanie, że w omawianym przypadku potrzebna jest zmiana systemowa. - Najlepiej by było, aby cały system opieki zdrowotnej się zmienił, a wtedy sytuacja placówki uległaby polepszeniu - powiedział. Do dyskusji włączył się również radny Kamil Kamiński. - Jaką kwotę nasza gmina musiałaby przekazać, żeby pomóc SCM-owi? - zapytał. Sołowiej odrzekł, że obecnie trwają procedury mające na celu znalezienie dzierżawcy dla spółki. - Potrzebne są pieniądze na bieżącą działalność placówki. Daje to nam większą pewność, że dotrwamy do końca rozmów związanych z dzierżawą - mówił. Głos zabrał też wójt Jarosław Taranek. - Co stanie się w sytuacji, gdy nie znajdzie się ktoś, kto wydzierżawi szpital bądź go wykupi? - zapytał. Sołowiej odpowiedział, że wówczas trzeba będzie udać się do Warszawy i zacząć rozmowy z Ministerstwem Zdrowia. Drugą opcją jest ogłoszenie procesu upadłościowego.
Po wystąpieniu prezesa radni wrócili do omawiania budżetu. Po chwili jednak postanowiono przerwać obrady. Na termin wznowienia wybrano dzień 14 grudnia.
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.