Chyba wszyscy wolimy płacić mniej, aniżeli więcej. Praktycznie każda podwyżka wywołuje dyskusje. Rada Miejska Strzelina pod koniec lutego wprowadziła nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Z czego wynikają i jak będą duże?
We wtorek, 25 lutego, w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Strzelin odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej Strzelina. W bogatym porządku obrad znalazło się wiele uchwał, zatem skupimy się na tych najistotniejszych, naszym zdaniem.
Niemal zawsze emocje wzbudzają uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Pierwsza z nich dotyczyła odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, w których nikt nie mieszka, a powstają odpady. Akt ten miał na celu wyłączenie z systemu nieruchomości niezamieszkałych. W tym miejscu warto przypomnieć wypowiedź wiceburmistrza Mariusza Kunysza zamieszczoną w nr 995 Słowa Regionu.
- Ustawodawca wprowadził dwie istotne zmiany. Ograniczenie stawki maksymalnej, która będzie dużo niższa niż dotychczas, bo wynosić może 54 zł za pojemnik 1100 litrów. Dziś jest to w gminie Strzelin 299 zł. Takie podmioty będą płaciły w związku z tym sześciokrotnie mniej niż obecnie. Dlatego przy tak niskich stawkach (ok. 5-6 zł za pojemnik 120 litrów), w mojej ocenie, nie opłaca się gminie takich podmiotów pozostawiać w swoim systemie, bo bardzo obciążyliby wytwórców indywidualnych, którzy musieliby pokryć straty wynikające z odbioru odpadów od firm. (…) W ostatnim czasie z tego powodu z systemu gminnego podmioty niezamieszkałe przez liczne samorządy m. in. w Ząbkowicach Śląskich czy Kłodzku - wyjaśniał wiceburmistrz.Radni klubu Prawo i Sprawiedliwość głosowali przeciwko wprowadzeniu nowych stawek. Od lewej: Kazimierz Kubisz i Paweł Laszczyński
W dyskusji głos zabrał radny Piotr Litwin, który przypomniał, że podjęcie nowych uchwał śmieciowych jest konieczne ze względu na zmiany w prawie krajowym. Zapytał też burmistrz Dorotę Pawnuk o możliwość wyłączenia z systemu firm dopiero od września tego roku (według uchwały nowe przepisy miały wejść od maja - red.). Na to pytanie odpowiedział w jej imieniu wiceburmistrz. - Musielibyśmy zmienić wówczas dwie stawki (od mieszkańców i od firm - red). Według moich kalkulacji, gdybyśmy czekali ze zmianami do września (przy proponowanej stawce 25 zł - red.), to deficyt w systemie wyniósłby 490 tys. zł. - powiedział Kunysz.
Radni jednogłośnie podjęli omawianą uchwałę, wskutek której przedsiębiorstwa od maja tego roku będą podpisywać indywidualne umowy na odbiór śmieci.

Podwyżki są nieuniknione
W dalszej kolejności Magdalena Kaczmarek z Urzędu Miasta i Gminy Strzelin przedstawiła projekt uchwały, w którym zaproponowano nowe stawki za śmieci w gospodarstwach domowych. Dotychczas w przypadku odpadów segregowanych było to 14,50 zł od osoby. Teraz zaproponowano radzie 25 zł. Nowelizacja ustawy wymusza również na samorządach określenie wysokości kary za niesegregowanie odpadów, która może być dwukrotnością, trzykrotnością bądź czterokrotnością stawki za segregowanie. Strzelińscy radni debatowali nad dwukrotnością, czyli opłatą w wysokości 50 zł.
Cały artykuł przeczytasz tu lub tutaj.