Wrzesień tego roku to ostateczny termin, w którym samorządy muszą dostosować gospodarkę odpadami do nowych przepisów. Na pewno Rada Gminy Kondratowice podejmie wkrótce stosowną uchwałę. Jak wygląda obecnie sytuacja związana z gospodarką śmieciową? - W gminie Kondratowice odpady komunalne odbiera firma „Natura” z Prus, Grzegorz Płoszajski. Umowa z operatorem obowiązuje do 30.06.2020 r. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego w czerwcu 2019 - informuje wójt Tomasz Gracz.
Dodaje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada na najbliższej sesji dostosuje się do przepisów dotyczącą odbioru odpadów komunalnych, zmieniając przede wszystkim stawki za segregowane, za niesegregowane dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wzór deklaracji. - Na chwilę obecną w gminie złożonych jest ok. 3500 deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i około 120 deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych. Po podjęciu stosownych uchwał ogłosimy przetarg nieograniczony na wyłonienie operatora do odbioru odpadów komunalnych z naszego terenu na kolejny najbliższy okres - wyjaśnia Gracz.
Cały artykuł przeczytasz tu lub tutaj.



Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.