Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym wspierania rozwoju sześciolatkówBiblioteka Pedagogiczna w Strzelinie,we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzelinie, zorganizowała szkolenie dla nauczycieli. Spotkanie odbyło się w czytelni biblioteki. Dyrektor poradni Elżbieta Kasprzyszak przedstawiła prezentację nt. gotowości szkolnej dziecka. Nauczycielom przekazano niezbędne informacje oraz propozycje działań w zakresie wspierania rozwoju 6-latków.

Prowadząca przedstawiła rozwój percepcyjno-motoryczny i emocjonalno-motywacyjny dzieci w tym wieku. Omówiła również zagadnienie myślenia, pamięci i uwagi. Zaproponowała wiele ćwiczeń, które mogą przeprowadzić nie tylko nauczyciele, ale również rodzice. Przypomniała, że przedszkole jest pierwszym etapem edukacji dzieci i stanowi podbudowę szkoły, jednocześnie służąc wyrównywaniu szans edukacyjnych przyszłego ucznia. Szkolenie wzbogaciło wiedzę i umiejętności wszystkich zainteresowanych. Było tym bardziej cenne dla nauczycieli, ponieważ wynikało z obserwacji prowadzonych w poradni. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z dobrymi praktykami realizowanymi przez strzelińskie placówki (np. prowadzone przez niektóre przedszkola pogadanki dla rodziców, dotyczące pracy z dzieckiem w domu). Mogą one stanowić inspirację do podejmowania wspólnych działań i wyzwań przez nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców.
Biblioteka przygotowała dla nauczycieli wykaz literatury dotyczącej dojrzałości szkolnej dziecka oraz zaprezentowała zakupione nowości wydawnicze z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.