Frekwencja na spotkaniu była wysoka, co dobrze wróży przyszłej współpracy sołectw z gminąDyskusja na temat zasad korzystania ze świetlic wiejskich wzbudziła najwięcej kontrowersji podczas szkolenia dla sołtysów gminy Strzelin. Nowi włodarze sołectw poznali także swoje zadania.

Nowi włodarze sołectw poznali także swoje obowiązki. Spotkanie odbyło się w strzelińskim magistracie we wtorek, 17 marca. Na początek każdy otrzymał statut swojego sołectwa, statut urzędu oraz gotowe wnioski ws. realizacji zadań z funduszu sołeckiego.
Spotkanie otworzyła burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk, która następnie przekazała głos sekretarzowi gminy Arturowi Pirkowi. Poinformował, że sołtysi mają możliwość zmiany przyjętych przedsięwzięć. Termin graniczny na składanie takich wniosków przypada na ostatni dzień października. Ponadto do obowiązków włodarzy należy organizowanie zebrań wiejskich. Powinni z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować o nim mieszkańców. Rozstrzygnięcie takiego spotkania ma przybrać formę uchwały. Na sołtysach ciąży również obowiązek sprawozdawczy. Sekretarz zapewnił, że pomocą i informacją służy zawsze Alicja Jasińska z wydziału organizacyjnego.

Zasady korzystania ze świetlic wiejskich
O tym, że administratorem wszystkich świetlic wiejskich oraz wiat jest SOK, poinformował jego dyrektor Dariusz Stępień. Na wstępie poprosił, by nie organizować jakichkolwiek imprez za plecami domu kultury.
Sołtysi dowiedzieli się również, jakie kroki należy podjąć, by wynająć świetlicę na własny użytek. Wynajmu może dokonać osoba pełnoletnia, która powinna złożyć podanie do SOK, wraz z załącznikiem o zgłoszeniu planowanej imprezy na policję. Przewidywana liczba osób powinna być zgodna z tą, którą przewidują przepisy BHP oraz p. poż. w danym budynku. Cennik wynajmu świetlic jest zróżnicowany ze względu na różny standard sal. Poza tym mieszkańcy danego sołectwa przy wynajmie swojej świetlicy, otrzymują 50 % zniżki. Dochód z wynajmu przeznacza się na fundusz sołecki.
Sołtysi pytali natomiast, co z wyposażeniem świetlic zakupionym np. z pieniędzy koła gospodyń wiejskich, czy funduszu sołeckiego. Dyrektor zasugerował, by wszelki asortyment spisać i dla ułatwienia traktować go jak dobro wspólne sołectwa. Przypomniał również, że środki płynące z funduszu sołeckiego, to środki gminne.
Jeden z sołtysów zaproponował, by zróżnicować płacę opiekunom świetlic uwzględniając zakres wykonywanej pracy. Do tej pory taki opiekun zarabiał 200 zł miesięcznie brutto.
Złożono również prośbę, by w miarę możliwości nie organizować w świetlicach tzw. osiemnastek. Argumentowano to porywczym usposobieniem młodych ludzi, którzy szybko się zapominają i często niszczą mienie.
Następnie głos zabrała naczelnik wydziału podatków i opłat Elżbieta Mróz. Pokrótce poinformowała o zasadach poboru i ustalania podatku rolnego. Mówiła, które grunty podlegają jego opodatkowaniu.
Na koniec o współpracy sołtysów z Centrum Usług Komunalnych i Technicznych powiedział jego kierownik Kazimierz Sęga. Podsumował dotychczasową pracę. Mówił, że mają na utrzymaniu 46 placów zabaw oraz 64 przystanki autobusowe, które przynajmniej dwa razy w miesiącu są kontrolowane i sprzątane przez pracowników CUKiT. Kierownik prosił także o zgłaszanie wszelkich problemów bezpośrednio do niego.

 


 

Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.