Radny Jerzy Wójcikiewicz (w środku) zwrócił uwagę na zabezpieczenie dojazdów do rozpoczętych budówRadni zostali poinformowali m.in. o spotkaniu na temat rozwiązania problemu tzw. bomby ekologicznej oraz modernizacji linii kolejowej. Kto z zebranych nie mógł zgodzić się z decyzją GDDKiA? Czy burmistrz ma plany związane z potwornym fetorem pochodzącym z cukrowni?

We wtorek, 31 marca, w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin odbyła się VI sesja rady Miejskiej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji burmistrz Dorota Pawnuk przedstawiła sprawozdanie z działalności między sesjami.
Niedawno miało miejsce spotkanie z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych na temat rozwiązania problemu tzw. bomby ekologicznej w Karszowie. Jeżeli uzyskana zostanie zgoda, tereny w obrębie sołectwa Mikoszów będą mogły zostać przyłączone do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. – Doszliśmy do wniosku, że spróbujemy rozwiązać problem nieszczelnych szamb na terenie Agencji w miejscowości Karszów. Agencja dofinansuje zaprojektowanie i budowę lokalnej oczyszczalni ścieków. W tym momencie wspólnie z projektantem badamy, czy jest w ogóle techniczna możliwość, żeby tego typu rozwiązanie zastosować – powiedziała burmistrz.
Pawnuk spotkała się także z przedstawicielami Nadleśnictwa Henryków oraz przedstawicielami wykonawcy drogi gminnej, która została tam zbudowana. Mieszkańcy zgłaszali, że wykonawca zniszczył drogi śródpolne. Część zaniedbań zostanie poprawiona.
Wraz z Waldemarem Grochowskim, wójtem gminy Borów odbyło się również spotkanie u członka zarządu województwa dolnośląskiego Jerzego Michalaka. Rozmowy dotyczyły modernizacji linii kolejowej Wrocław-Międzylesie. Na kolejnym spotkaniu w Strzelinie obecny będzie także przedstawiciel PKP TLK oraz wójtowie i burmistrzowie miejscowości, które leżą na tej trasie.
Burmistrz omówiła spotkanie z firmą, która zainteresowana jest remontem i utrzymywaniem linii kolejowej do Górki Sobockiej. – Firma już poczyniła rozmowy z kopalniami, rozmowy czysto biznesowe i jest bardzo zainteresowana tym tematem. Jak mówi, byłby to precedens na skalę Polski, gdyby coś takiego udało się na terenie gmin Strzelin i Kondratowice zrealizować – mówiła Pawnuk.
Ponadto realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zadanie pn. Dofinansowanie na remont i przebudowa bloku żywieniowego oraz szatni budynku PSP nr 4 otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 300 000 zł.

Odmówili pozytywnej opinii
Pierwsza uchwała dotyczyła utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta i gminy Strzelin dla przeprowadzenia wyborów na prezydenta RP, zarządzonych na 10 maja 2014 r. Bogusława Zalewska z UMiG przypomniała, że poprzednia Rada Miejska podzieliła gminę na czternaście stałych obwodów głosowania. Dwa odrębne obwody znajdują się w SCM oraz Zakładzie Karnym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.
Przy uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strzelin zachodni – Szczawin” refleksją podzielił się radny Piotr Litwin. – Nie tak dawno podejmujemy decyzję związaną z budową i apelem do Ministerstwa Infrastruktury o budowę obwodnicy dla Strzelina, a przystępując do planu zmiany zagospodarowania przestrzennego GDDKiA odmawia nam w planie, który kiedyś już raz był zatwierdzony, pozytywnej opinii dotyczącej tego zapisu. Trudno mi to zrozumieć ze względu na to, jak ważna jest poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy – mówił Litwin. Proponował, aby GDDKiA przyjechała i zobaczyła jak wygląda rondo, kiedy mieszkańcy wyjeżdżają do pracy i z niej wracają. Ostatecznie radni głosowali za podjęciem uchwały.
W kolejnej części obrad radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzelin w 2015 r. Radni byli także za uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy w Gęsińcu oraz w sprawie sprzedaży nieruchomości w Bierzynie.

Stężenie fetoru zagrożeniem dla zdrowia?
Uchwałę w sprawie budżetu gminy Strzelin na rok 2015 przedstawiła skarbnik Łucja Szczepańska. Dochody zwiększone zostały o 382 680 zł, natomiast wydatki o 1 348 365 zł. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 619 815 zł. Przychody budżetu to kwota 3 552 285 zł, natomiast rozchody ustalone są w kwocie 4 172 100 zł. Następnie przedstawiona została uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzelin, po czym obie zostały podjęte.
W punkcie dotyczącym interpelacji i zapytań głos zabrał radny Jerzy Wójcikiewicz. – Na teraźniejszej i poprzedniej sesji nadawaliśmy nazwy ulic m.in. Wiosenna, Pogodna. Mieszkańcy, którzy budują się przy tych, teoretycznie tylko na razie „na papierze” ulicach bardzo proszą, żeby zabezpieczyć im dojazd do rozpoczętych budów i utwardzić te drogi. Byłby to początek realizacji tych dróg, o których mówimy – powiedział radny. Pawnuk odpowiedziała, że takich spraw oraz podań jest bardzo dużo i w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dojazd na tych drogach, gdzie to gmina wzięła pieniądze, a nie właściciel prywatny.
Radny Julian Kaczmarek pytał, co uczynił burmistrz w związku z unoszącym się nad miastem fetorem i kiedy coś zmieni się w tej sprawie. – Są takie momenty, że stężenie tego fetoru jest tak potworne, że to nie tylko sprawia dyskomfort, ale uważam, że jest to zagrożenie dla zdrowia – zauważył Kaczmarek. W odpowiedzi Pawnuk wyjaśniła, że, niestety, w polskim prawie nie ma normy zapachu. Sama jako burmistrz nie ma narzędzi, aby zmobilizować cukrownię do zaprzestania produkcji, której skutki uboczne są uciążliwe dla mieszkańców.

Komentarze   

Plawna Permalink6 +2 Plawna
RE: Burmistrz bezsilna wobec smrodu
W Strzelinie smród mieszkańcom przeszkadza a w Pławnej sami sobie smrodzą wylewając zawartość szamb na drogi, do własnych ogrodów i rowów melioracyjnych. To jest dopiero głupota. Pławna ze smrodu sławna!
2015-04-22 22:20 Cytować Zgłoś administratorowi
Kazik Permalink5 +7 Kazik
Interwencja
Jeśli chodzi o smród unoszący się nad Miastem i okolicznymi miejscowościami to propozycja jest taka . Jak każdemu wiadomo nie tak dawno wybieraliśmy radnych, sołtysów skoro nasza Pani Burmistrz nie ma pomysłu na rozwiązanie sprawy z fetorem unoszącym się z cukrowni to może nasi radni i sołtysi zorganizują akcję zbierania podpisów od mieszkańców w sprawie uciążliwości zapachowych. To między innymi od wybranych przez mieszkańców radnych i sołtysów powinniśmy wymagać interwencji w sprawie smrodu idącego z cukrowni. Takie listy powinny być przedstawione w odpowiednich instytucjach, oraz w mediach ogólnopolskich, może wtedy uda się rozwiązać problem.
2015-04-22 16:54 Cytować Zgłoś administratorowi
bolo Permalink4 +6 bolo
RE: Burmistrz bezsilna wobec smrodu
Jak słyszę tych lokalnych burmistrzów i wójtów, że coś ważnego dla mieszkańców nie mogą załatwić, ot choćby ten smród, to zastanawiam się kto jest dla kogo?
Pensje nie odbiegają wysokością od wynagrodzenia prezydenta Wrocławia a w gminach takich zamiast hulać wiele poważnych inwestycji hula jedynie wiatr, nie licząc bzdetów typu malowanie świetlic i przystanków autobusowych. To całe lokalne sukcesy!
2015-04-22 13:15 Cytować Zgłoś administratorowi
ga Permalink3 +6 ga
RE: Burmistrz bezsilna wobec smrodu
to może problem smrodu rozwiąże telewizja??? Zaczną zadawać niewygodne pytania i może w końcu ktoś się za to weźmie, bo w ostatnich latach Strzelin stał się najbardziej śmierdzącym miastem w Polsce.
2015-04-22 13:06 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker Permalink2 +6 spajker
RE: Burmistrz bezsilna wobec smrodu
a ja znam narzędzia do przymuszenia cukrowni do zmiany technologii ze śmierdzącej na bezzapachową. na całej długości ul ząbkowickiej ustawiamy zakaz ruchu samochodów powyżej 3,5 tony. dla chcącego nic trudnego. "w polskim prawie nie ma normy zapachu"- obszary, które nie są regulowane prawem są regulowane zasadami współżycia społecznego. w polskim prawie nie ma również norm elokwencji i ubioru urzędników. czy zatem urząd można zapełnić cuchnącymi kloszardami albowiem norm zapachowych i odzieżowych brak?
2015-04-22 08:56 Cytować Zgłoś administratorowi
miko Permalink1 +3 miko
RE: Burmistrz bezsilna wobec smrodu
Ta bezsilność pani burmistrz jest wręcz rozczulająca...
2015-04-22 08:53 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.