Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdaniePojawiły się zmiany w regulaminie przyznawania nagród dla nauczycieli. W Strzelinie ma powstać nowy zespół szkół. O tym m.in. rozmawiali radni podczas ostatniej Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu RMS, która odbyła się 19 maja w strzelińskim magistracie.

O zmianie uchwały ws. regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli opowiedział kierownik Zespołu Oświaty Gminnej Krzysztof Żołyński.
- 50% środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez dyrektora placówki, a drugie 50% przeznacza się na nagrody przyznawane przez burmistrza – poinformował. – (…) W ustępie 5., dodaje się ustęp 5a w brzmieniu: „Burmistrz na wniosek dyrektora szkoły przyznaje nagrody specjalne dla nauczycieli” - zakończył.
Ponadto w regulaminie dokonano dwóch kosmetycznych zmian.
Następnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały ws. utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Strzelinie. 1 września przy ul. Jana Pawła II 25 ma powstać zespół szkół, w którego skład wejdą Gimnazjum nr 1 oraz Szkoła Muzyczna I Stopnia w Strzelinie.

NFZ nie ułatwia sprawy
Radni opiniowali także sprawozdanie finansowe za 2014 r. Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie.
- Rok 2014 zakończyliśmy zyskiem 111 364 zł i 46 gr. Zakład nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami długoterminowymi, ani niezrealizowanymi zadaniami – mówiła dyrektor PZLA, Teresa Skwarzyńska – Zrealizował zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego, czyli zakup wywoływarki zębowej automatycznej, wideotoskopu i nazoparyngoskopu oraz zestawu do badań wysiłkowych. Zresztą dostaliśmy od miasta dotację w wysokości 10 504 zł na zakup bieżni dla kardiologa i dzięki temu możemy wykonywać badania wysiłkowe – wymieniała.
Teresa Skwarzyńska w odpowiedzi na pytania poruszone przez radnego Juliana Kaczmarka powiedziała także, iż w tym roku weszły zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).
- NFZ skreślił z listy pacjentów akurat u nas ok. 700 osób, które nie potwierdzały się jako ubezpieczone w e-WUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) – mówiła – Podnieśli nam nieco stawkę w podstawowej opiece zdrowotnej. Wynosi ona mniej-więcej 3 zł miesięcznie za jednego pacjenta. Ale jednocześnie zwiększono zakres obowiązkowych badań, które wchodzą w tej chwili w kompetencje lekarza POZ. Znacznie rozszerzony jest zakres badań USG, biochemicznych. Poza tym możemy wykonywać też spirometrię. (…) Dotychczas badania te wykonywano na zlecenie lekarza specjalisty – dodała dyrektor.Teresa Skwarzyńska, dyrektor PZLA, w skrócie opowiedziała o działalności zakładu
Teresa Skwarzyńska przyznała także, że coraz bardziej skomplikowane jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i różnego rodzaju porad. Jako przykład podała zmianę systemu kolejkowego. Dotychczas do specjalisty była jedna kolejka, teraz funkcjonują już dwie. Jeśli pacjent przychodzi pierwszy raz, kolejka jest krótsza i szybciej może się dostać do lekarza. Natomiast w przypadku pacjenta przychodzącego do kontroli, kolejka się wydłuża.

 

 

Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.