Pielęgniarki z SCM dyskutują ze starostąTo, co zafundowano pielęgniarkom w strzelińskim szpitalu, nie mieści się w głowie. Ich zarobki są żałośnie niskie, a jednocześnie prezesi i szefowie samorządów zarabiają 5-10 razy więcej. Kiedy pracownice szpitala chciały o swoich problemach rozmawiać, okazało się, że na sesję nie przyszedł prezes SCM Krzysztof Kurowski. Pielęgniarki nie mając wyjścia, podjęły dramatyczne kroki...

Rozpoczynający sesję przewodniczący Mariusz Majewski, po przedstawieniu propozycji wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego punktu odczytanie wyżej wymienionych pism, otrzymał potwierdzenie ze strony starosty Marka Warcholińskiego, iż zabierze on głos jako przedstawiciel właściciela szpitala. Po czym gos zabrał radny Aleksander Bek, który podkreślił nieobecność prezesa SCM Krzysztof Kurowski, i wyraził obawę o możliwość niekompleksowego omówienia tak ważnej kwestii.
- Składam propozycję, aby w najbliższym czasie, w trybie pilnym, zwołać sesję nadzwyczajną, na której jed
ynym tematem będzie omówienie sytuacji w Strzelińskim Centrum Medycznym. Wszystkie strony będą przygotowane, wszyscy zainteresowani będą obecni i my jako radni, nie z informacji prasowych, ale na podstawie wcześniej otrzymanych materiałów, po zapoznaniu się z sytuacją, będziemy w stanie dobrze i w pełni przeanalizować sprawę kłopotów w SCM – powiedział radny.
Sala obrad podczas sesji była pełna... Przypieczętował w ten sposób bieg późniejszych wydarzeń, tzn. oddalenie dyskusji i rozmów z przybyłymi tego dnia licznie pracownikami SCM na późniejszy termin. Wśród pielęgniarek słychać było oburzone głosy: „świetnie” i „super”.
Jeśli chodzi o samo odczytane tego dnia pisma, to apelowały one o pilną poprawę warunków pracy, a
przede wszystkim o znaczne zwiększenie wynagrodzenia, które wynosi obecnie dla etatu pielęgniarki 1493 zł brutto i jest najniższym w Polsce (stawka za godzinę nocną – 6,40zł brutto, za godzinę świąteczną – 4,43zł brutto).
- Te kobiety odarto z godności zawodowej. Ich wynagrodzeń nie da się nawet porównać do wynagrodzeń najniżej wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Z wielkim żalem muszę stwierdzić, że w Strzelinie nie docenia się pielęgniarek i położnych, a jest to kadra świetnie wykształconych profesjonalistów, która w SCM jest traktowana niedopuszczalnie - mówiła Urszula Olechowska, przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych (…) Zlekceważenie tej grupy zawodowej doprowadziło do desperackiego kroku ze strony pielęgniarek instrumentariuszek i pielęgniarek anestezjologicznych, które 21 stycznia 2015 roku złożyły wypowiedzenia, co skutkować będzie paraliżem szpitala (…) Nasuwa się pytanie do państwa, panie i panowie radni, czy ostatnie inwestycje w szpitalu mają na celu przygotowanie spółki SCM do sprzedaży? - pytała Urszula Olechowska, której wystąpienie nagrodzono gromkimi brawami.
- Brak podwyżek wynagrodzeń może spowodować masowe odejścia z pracy - mówił z kolei Jan Podgórski przewod
niczący NSZZ „Solidarność” - Apeluję do pana starosty o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu rozwiązania dramatycznej sytuacji pracowników SCM (...) Teraz nadszedł czas na rozwiązania, które zmienią położenie pielęgniarek. Szkoda wyrzeczeń, szkoda pieniędzy publicznych włożonych w szpital... proszę, w trybie pilnym, o podjęcie odpowiednich kroków! - apelował Jan Podgórski.
Starosta poparł propozycję Aleksandra Beka dotyczącą zwołania sesji nadzwyczajnej w sprawie sytuacji w SCM.
- Źle się stało, że po 8 latach funkcjonowania SCM pracownicy przychodzą do nas z takim problemem - mówił Marek Warcholiński. - Padają mocne słowa (…) W ubiegłym roku zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę zobowiązującą prezesa SCM Krzysztof Kurowski do przestrzegania rozporządzenia prezesa rady ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Niestety, za tym wezwaniem nie poszły czyny – podkreślił.
Odbyła się nerwowa wymiana zdań pomiędzy radnym Norbertem Rabą, który dążył do dyskusji w sprawie fatalnej sytuacji w SCM, a Aleksandrem Bekiem oraz przewodniczącym Mariuszem Majewskim, który, jako reprezentant rady, nie widział obowiązku jej przeprowadzenia, (po negatywnej decyzji rady).
- Są tutaj ludzie, praktycznie cała załoga średniego personelu medycznego SCM, którzy oczekują z naszej strony jakiegoś głosu, jakiejś reakcji na to, co dzisiaj usłyszeliśmy. Uważam, że powinniśmy się na ten temat wypowiedzieć, ale będzie to oczywiście wola większości – nawoływał N. Raba.
Pielęgniarki, z cierpkim „dziękujemy bardzo” na ustach, ubrały się i opuściły salę obrad. Były oburzone, że radni nie dostali kompletnych materiałów w ich sprawie.
- Przecież my mamy do was zaufanie, jesteście przez nas wybrani – krzyczały.
Miały także pretensje do byłego starosty, który, ich zdaniem, przez okres swojego urzędowania także niewiele im pomógł. Wyszły z silnym postanowieniem złożenia wypowiedzeń z pracy.

Budżet powiatu
Po przerwie radni przyjęli uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu strzelińskiego na lata 2015-2023. Prognoza zakłada oszczędną gospodarkę finansową oraz ograniczenie zatrudnienia. Radni, nie bez dyskusji, przyjęli także uchwałę budżetową powiatu strzelińskiego na 2015 rok. Prognozowane dochody powiatu wynoszą 48 712 tys zł, w tym dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości 1 mln zł. Jak zaznaczył przewodniczący komisji budżetu Aleksander Bek:
- Komisja zwraca uwagę zarządowi powiatu na konieczność podjęcia szczególnych działań zapewniających wykonanie zaplanowanych dochodów własnych, odbiegających swoją wysokością od poziomu wykonania w ostatnich latach.
Wydatki zaplanowano w kwocie 47 154 tys zł.
Starosta podkreślił, że realizacja budżetu będzie trudna. Rada musi mieć świadomość bardzo realnej potrzeby dokonywania w nim zmian.
Klub Samorządowej Platformy Obywatelskiej złożył propozycję skonkretyzowania jednego z zapisów budżetu, dotyczącego termomodernizacji oraz remontu powiatowych obiektów publicznych (oświatowych) ze względu na fakt, iż kończy się czas na zaplanowane wykorzystania środków unijnych, ze względu na potrzebę inwestowania, jednak, po długiej dyskusji, podczas której padło znamienne sformułowanie, że „dzielimy biedę, straszną biedę”, rada nie przyjęła wniosku.
Zatwierdzono plan pracy komisji stałych. Ustalono także, że sesje odbywać się będą w ostatnich dniach miesiąca. Delegowano radnych Jacka Maćkówkę i Władysława Białkowskiego w skład komisji bezpieczeństwa i porządku. Przyjęto uchwałę dotyczącą wystosowania apelu w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku Łagiewniki – autostrada A4 oraz obwodnicy Strzelina. Inicjatorką apelu jest burmistrz miasta i gminy Strzelin Dorota Pawnuk.
- Gra jest warta świeczki. Ten apel nic nas nie kosztuje. Co do realności projektu, nie chciałbym się wypowiadać, ale tego typu wspólne działanie gmin jest istotne. Trzeba spróbować! - stwierdził Marek Warcholiński.
- Cel jest szczególny i szczytny - dodał Mariusz Majewski. - Mówimy o rozwoju infrastruktury drogowej powiatu strzelińskiego. Mówimy o zadaniach inwestycyjnych bardzo istotnych z punktu widzenia nie tylko miasta Strzelina, ale wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu (…) Chodzi o to, aby pokazać, że jest problem, który należy rozwiązać.Zdjęcie przedstawia pasek z miesięcznym wynagrodzeniem pielęgniarki z 30 - letnim stażem pracy. Widniejący na nim tzw. dodatek kwotowy w wysokości 150 zł brutto jest wynagrodzeniem za miesięczną opiekę nad pacjentami w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym (ZOL)

Starosta do RIO?
Radna Agnieszka Bugryn, stwierdziła, że czuje się oszukana przez starostę, który na ostatniej sesji (29.12.2014) stwierdził, że zajęcia komornicze jednego z przedsiębiorców zalegających z opłatami na rzecz powiatu strzelińskiego nie zostały zdjęte i nie zostaną - do momentu podpisania ugody (ugoda do dnia 29.01 nie został zawarta). Radna sprawdziła informację i jak się okazuje zarząd zdjął zajęcia komornicze 22.12.2014 uchwałą z 30 grudnia. Po tłumaczeniu starosty radny Norbert Raba stwierdził:
- Mamy taką sytuację. Panowie 22 grudnia podejmujecie decyzję w głosowaniu – 5 za – o odblokowaniu kont zajętych przez komornika. Na sesji 29 grudnia mówicie, że jeszcze nie odblokowaliście tych kont. Potem (30 grudnia) dorabiacie do tego uchwałę zarządu z mocą obowiązującą z 22 grudnia. Ja pytać więcej nie będę, panie starosto, tylko w trybie artykułu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zwrócę się do regionalnej izby obrachunkowej, aby zbadała paragraf 5 o nieściąganiu publicznych zobowiązań wobec skarbu państwa. Na sesji omawiano także sprawę uszkodzonej wiaty w Kalinowej, programu PL13 dotowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, współdziałania powiatu i gminy Strzelin przy budowie chodników w Szczawinie, mostu w Wójcinie oraz oświadczeń majątkowych dyrektorów Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie, a także arkusza organizacyjnego ZPO.

 

 

Komentarze   

Renata Permalink26 +1 Renata
pracownik umysłowy
Współczuję Wam moje miłe Panie Pielęgniarki
To jest żenujące aby tak ciężką pracę opłacano jałmużną
Niech Ci decydenci zrobią chociaż kilka toalet pacjentom leżącym i pokarmią ich przez jeden dzień,zniosą skargi na warunki jakie panują w Służbie Zdrowia to może zrozumieją że średnia pensja za tak uciążliwą"służbę" dla drugiego człowieka należy godnie opłacić=ja dałabym wam chociaż po 3000-/ 3-tysiące/ zł i to nie byłby luksus....Pozdrawiam
2015-03-03 20:57 Cytować Zgłoś administratorowi
RE: Pielęgniarki odchodzą ze szpitala
Cytuję Rabi:
pielęgniarki zarabiają niewiele to fakt ale ... czy aby wszystkie pracują właściwie ??? miałem okazję odwiedzac jakiś czas temu bliską osobę w szpitalu i jak widziałem podejście niektórych pań do pacjenta to ręka mi się na kałachu zaciskała...
ten zawód jest zawodem posłannictwa ale komuś kto jest przyzwyczajony do nadstawiania kieszeni (bo tak onegdaj bywało) to dzisiejsza rzeczywistość bardzo żle sie kojarzy...
może faktycznie zdałoby sie trochę nowej krwii żeby rozruszac to skostniałe środowisko...

Jaki problem zrobić wśród pacjentów ankietę oceniającą pielęgniarki. Jest to praktykowane we wrocławskich szpitalach.
2015-02-26 18:46 Cytować Zgłoś administratorowi
Rabi Permalink24 -2 Rabi
RE: Pielęgniarki odchodzą ze szpitala
pielęgniarki zarabiają niewiele to fakt ale ... czy aby wszystkie pracują właściwie ??? miałem okazję odwiedzac jakiś czas temu bliską osobę w szpitalu i jak widziałem podejście niektórych pań do pacjenta to ręka mi się na kałachu zaciskała...
ten zawód jest zawodem posłannictwa ale komuś kto jest przyzwyczajony do nadstawiania kieszeni (bo tak onegdaj bywało) to dzisiejsza rzeczywistość bardzo żle sie kojarzy...
może faktycznie zdałoby sie trochę nowej krwii żeby rozruszac to skostniałe środowisko...
2015-02-26 15:26 Cytować Zgłoś administratorowi
Sylwia Permalink23 +1 Sylwia
odchodzcie kolezanki macie racje!!
Nie macie ludzie pojecia o pracy pielegniarki jaki to fizycznie i psychicznie wykanczajacy zawod ,zero szacunku i poszanowania ,nadmiar obowiazkow nie tylko swoich,cieszyla bym sie by juz nikt nigdy nie ksztalcil sie w tym kierunku i niech Nas wkoncu zabraknie to spoleczenstwo samo bedzie sie pielegnowalo !!!!!!!!!!!!!!
2015-02-26 10:00 Cytować Zgłoś administratorowi
Pielęgniarka. Permalink22 +10 Pielęgniarka.
RE: Pielęgniarki odchodzą ze szpitala
." pielęgniarka ufka dowie się kim jest jak zastąpi ją tania ładna młoda i pracowita ukrainka "- ta wyimaginowana pielęgniarka z Ukrainy lub z Chin, jak widać po ich obecności w polskich szpitalach, potrafi liczyć i wie bardzo dobrze, że kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Wrocławia czy kilkanaście kilometrów na południe od Strzelina zarobki w naszej grupie zawodowej są o wiele wyższe i jednocześnie odpowiedzialności i obowiązków zawodowych o wiele mniej- więc logiczne jaką ofertę pracy wybierze pielęgniarka zza wschodniej granicy. Pielęgniarki z Polski są cenione na całym świecie za swoją wiedzę i umiejętności, które tuż za naszą zachodnią granicą wykonują tylko lekarze po ukończeniu dodatkowego kursu.
2015-02-14 12:59 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker Permalink21 +3 spajker
RE: Pielęgniarki odchodzą ze szpitala
[quote name=" Ty spajker zastanów się chłopie co piszesz. . Bo twoje wywody są żałosne. Kobiety powinny powiadomić NFZ. i.
szpital jest przykładem bolszewickiej fali zniszczenia. oto proletariat mówi do swojej firmy, koniec z firmą, sprwiedliwość polega na tym że my proletariat zarabiamy tyle ile wmówią nam nasze związki zawodowe. szpital kupi polski oligarcha , zostawi ładne młode i nieszkodliwe pielęgniarski a 40 +pyskate staruchy odeśle do urzędu pracy. dowódcom związkowym poda przykład. zlicytujmy kulczyka. ten kulczyk to syn prlowskiego komucha, który niczego zarobił ekonomicznym geniuszem a swoje 10 miliardów zarobił dzięki układom. te 10 miliardów kulczyka podzielone s"sprawiedliwie" pomiędzy 38 milinów polaków da jednorazowo 256 złotych na łeb pokrzywdzonego polaka. wystarczy jednorazowo na 10 flaszek + zapoja. można też kulczyka wrzucić w ramach sprawiedliwości społecznej wrzucić na frill ale stary żylasty suchotnik upieczony na grillu nie zapewni szczęścia ufce. takie ufki i inne bezmózgie proletariackie padalce doprowadzają do zniszczenia szpitala w imie ich własnych prywatnych interesów. związkowiec bolesław w nie ukrywa iż dostał od CIA pieniądze na finansowanie osób strajkujących. otyły związkowiec-milioner pozdrawia polaków ze swojego jachtu na florydzie. ufke pozdrawia też towarzysz wrzodak co to zniszczył ursus i fso.
2015-02-14 11:39 Cytować Zgłoś administratorowi
RE: Pielęgniarki odchodzą ze szpitala
Cytuję stop obłudzie:
Cytuję mieszkaniec miasta:
Jeromino Martens płaci lepiej kasjerom niż Prezes Kurowski pielęgniarkom. Odpowiedzialności nie ma co porównywać. Ty spajker zastanów się chłopie co piszesz. Przykuj się do kaloryfera i protestuj. Bo twoje wywody są żałosne. Odnośnie zarobków to Pan Prezes powinien się wstydzić. Ciekaw jestem ile zarabiają pracownicy administracyjni, lekarze i sam Pan Prezes. Oszczędzają wyłącznie na pielęgniarkach. Za chwilę Pan Prezes będzie musiał zamknąć ten pięknie wyremontowany szpital bo jak odejdą pielęgniarki to szpital nie będzie mógł funkcjonować. Kobiety powinny powiadomić NFZ. Wtedy Pan Prezes może być pewien jednego, że jego kariera w tym mieście jest zakończona. Człowiek który zamknie ten szpital a bez pielęgniarek będzie musiał , jest w oczach mieszkańców na spalonej pozycji.

Ale on się wcale tym nie przejmuje.Dzisiejsi 'ludzie władzy" nie mają wstydu a o honorze to już nie wspomnę!

Prawie wszyscy narzekają, ale na tych ciągle rządzących PO,PIS, PSL i SLD stadnie , regularnie głosują na wyborach.
2015-02-14 10:32 Cytować Zgłoś administratorowi
stop obłudzie Permalink19 +8 stop obłudzie
RE: Pielęgniarki odchodzą ze szpitala
Cytuję mieszkaniec miasta:
Jeromino Martens płaci lepiej kasjerom niż Prezes Kurowski pielęgniarkom. Odpowiedzialności nie ma co porównywać. Ty spajker zastanów się chłopie co piszesz. Przykuj się do kaloryfera i protestuj. Bo twoje wywody są żałosne. Odnośnie zarobków to Pan Prezes powinien się wstydzić. Ciekaw jestem ile zarabiają pracownicy administracyjni, lekarze i sam Pan Prezes. Oszczędzają wyłącznie na pielęgniarkach. Za chwilę Pan Prezes będzie musiał zamknąć ten pięknie wyremontowany szpital bo jak odejdą pielęgniarki to szpital nie będzie mógł funkcjonować. Kobiety powinny powiadomić NFZ. Wtedy Pan Prezes może być pewien jednego, że jego kariera w tym mieście jest zakończona. Człowiek który zamknie ten szpital a bez pielęgniarek będzie musiał , jest w oczach mieszkańców na spalonej pozycji.

Ale on się wcale tym nie przejmuje.Dzisiejsi 'ludzie władzy" nie mają wstydu a o honorze to już nie wspomnę!
2015-02-14 10:00 Cytować Zgłoś administratorowi
mieszkaniec miasta Permalink18 +8 mieszkaniec miasta
do spajkera
Jeromino Martens płaci lepiej kasjerom niż Prezes Kurowski pielęgniarkom. Odpowiedzialności nie ma co porównywać. Ty spajker zastanów się chłopie co piszesz. Przykuj się do kaloryfera i protestuj. Bo twoje wywody są żałosne. Odnośnie zarobków to Pan Prezes powinien się wstydzić. Ciekaw jestem ile zarabiają pracownicy administracyjni, lekarze i sam Pan Prezes. Oszczędzają wyłącznie na pielęgniarkach. Za chwilę Pan Prezes będzie musiał zamknąć ten pięknie wyremontowany szpital bo jak odejdą pielęgniarki to szpital nie będzie mógł funkcjonować. Kobiety powinny powiadomić NFZ. Wtedy Pan Prezes może być pewien jednego, że jego kariera w tym mieście jest zakończona. Człowiek który zamknie ten szpital a bez pielęgniarek będzie musiał , jest w oczach mieszkańców na spalonej pozycji.
2015-02-14 09:20 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker Permalink17 -11 spajker
RE: Pielęgniarki odchodzą ze szpitala
Cytuję ufka:
Cytuję spajker:
skończyłem liceum medyczne a to wystarczające do tego aby zrozumieć że państwo szasta pieniędzmi na nierobów a później brakuje na służbę zdrowia. protest pielęgniarek jest ogólnopolski podobnie jak gróników i rolników na krótko przed wyborami. szczucie ludzi przez związki zawodowe to jest sabotaż i skok na kasę państwową. na krótko przed wyborami żaden polityk nie odważy się odmówić "pomocy". 3 miliony ludzi w ogóle nie ma prac y i cieszyłoby się nawet z takiej szpitalnej. jeżeli jesteś dobra a szpital jest zły to zostaw ten szpital, rynek pracy potrzebuje dobrych ludzi. teraz coś zrozumiałaś?

Tobie to zupełnie wszystko się (delikatnie mówiąc) PORĄBAŁO!!!Skończyłeś liceum medyczne i dlatego rozumiesz,że państwo szasta pieniędzmi na NIEROBÓW????No to nierobem nr 1 jesteś ty,wg twojej" mundrości"!!!!????A maturę ty chociaż "zdał"? I za ile?

ufka, ja za zdanie matury opłaciłem się łapówkami wszystkim 20-tu nauczycielom. z twoich postów wnioskuję że nie było cię stać finansowo ani umysłowo na pozyskanie matury a twoją specjalnością jest podcieranie tyłków a nie logiczne myślenie.
2015-02-12 12:12 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.