Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Przyjęcie budżetu poprzedziła informacja burmistrza o pracy między sesjami. Później zajmowano się kolejnymi uchwałami i oddaleniem petycji fundacji. Było tez o opłatach za zajęcia pasa drogowego.
Już po oddaniu do druku świątecznego wydania „Słowa Regionu” w Wiązowie odbyła się kolejna sesja tamtejszej rady. Porządek obrad zawierał dziewięć projektów uchwał. W części poświęconej informacjom przewodniczącej rady i burmistrza pojawił się wątek dotyczący artykułu w naszej gazecie. Najpierw burmistrz Jerzy Krochmalny, a później radca prawny urzędu mieli szereg uwag do treści artykułu. Zdaniem wnioskodawców w tekście dotyczącym skargi prokuratury na tzw. uchwały śmieciowe trzech gmin naszego powiatu zachowaliśmy się nierzetelnie. Na naszą niekorzyść, zdaniem radcy prawnego przemawia fakt, że nie zweryfikowaliśmy zasadności skargi prokuratury. Podobnie potraktowano opublikowanie (w całości) odpowiedzi burmistrza Krochmalnego na nasze pytania dotyczące obowiązującej w gminie Wiązów ustawy śmieciowej, wraz ze stanowiskiem prokuratury. W poprzednim wydaniu „Słowa Regionu” obszernie odnieśliśmy się do sprawy skarg publikując w pełnym brzmieniu stanowiska wszystkich zainteresowanych gmin, czyli Wiązowa, Kondratowic i Strzelina.
Cały artykuł w wydaniu papierowym "Słowa Regionu".
Dodaj komentarz