Panująca pandemia spowodowała, że część inwestycji musiała poczekać na realizację. W najbliższym czasie mieszkańcy Borowa będą mogli korzystać z wyremontowanej drogi.
Już niebawem ruszy kolejna inwestycja drogowa w gminie Borów. Tym razem będzie to gruntowny remont ul. Polnej w Borowie. Zakres prac będzie obejmował: rozbiórkę starej nawierzchni, wykonanie nowych warstw podbudowy, położenie nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy tłuczniowych, zjazdów i dojść do posesji, przepustów, oczyszczenie rowu i nowe oznakowanie drogowe. W sumie powstanie 350 m zupełnie nowej drogi. Koszt przedsięwzięcia to nieco ponad 360 tys. zł. z czego 63 tys. zł, to dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Pozyskane środki pochodzą z programu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Wykonawcą robót będzie firma RAVEA z Wrocławia, która została wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Nowa droga ma powstać do 18 września br.
Tekst ukazał się w 25 (1014) wydaniu "Słowa Regionu".
Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.