Decyzją wójta gminy Borów Waldemara Grochowskiego przyznano 15 stypendiów na łączną kwotę 15 tys. zł zł uczniom i absolwentom Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielenicach i Zespołu Szkół Publicznych w Borowie.

Symboliczne czeki oraz słodkie upominki wręczali wójt gminy Borów Waldemar Grochowski oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy (Dorota Kawałko-Wrona, Małgorzata Jasiak i Anna Werba). Spotkanie prowadziła Bogumiła Mierzwińska, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Borów, o stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Borów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz mają osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych na szczeblu co najmniej powiatowym. Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium, uczniowie szkoły podstawowej muszą osiągnąć w wyniku kwalifikacji końcowej średnią z ocen co najmniej 5,5 w przypadku uczniów klas IV-VI oraz 5,0 w przypadku uczniów klas VII-VIII. Ważna jest także co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania. - Chcemy wspierać uzdolnionych uczniów i ich motywować, Stypendium przyznawane jest raz w roku kalendarzowym, a wnioski można składać do dnia 30 czerwca każdego roku, bezpośrednio do wójta wraz z załączoną stosowną dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia ucznia - poinformowała specjalista ds. promocji Urzędu Gminy Borów Elżbieta Kluczewska.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w edukacji!

Tekst ukazał się w 38 (1027) wydaniu "Słowa Regionu".
Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.