Stan dróg na terenie powiatu strzelińskiego jest częstym tematem naszych publikacji. Tym razem do redakcji Słowa Regionu zwrócił się radny gminy Przeworno Krzysztof Hutnik, ...

Od maja do lipca ubiegłego roku podpalacz terroryzował mieszkańców jednej wioski. Swoimi działaniami spowodował straty liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. Jaka spotkała go ...

Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w ramach zadań bieżących j naprawiali studzienki kanalizacji deszczowej w ...

Kolejne zmiany organizacyjne w służbie zdrowie zwykle zaskakują pacjentów, a ich skutki są trudne do przewidzenia. W przypadku ustalenia sieci szpitali i wpisania na te listę Strzelina ...

Od 6 czerwca sołectwo Romanów ma nowego sołtysa. Jest nim Ryszard Cisakowski, którego podczas wyborów poparło 14 na 25 głosujących mieszkańców wsi. Drugi kandydat, ...

Ostatnie posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Przeworno poświęcono sytuacji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Okazało się, że przestarzałe samochody to nie jedyny problem, z ...

W pobliżu Korony w gminie Przeworno Szczepan Zajda znalazł niebywały o tej porze roku okaz grzyba. Prawdziwek miał średnicę kapelusza około 25 centymetrów i ważył blisko 1 kg. - Nie ...

W Jegłowej mieszkańcy wsi upiększyli teren przyległy do głównej ulicy. Z inicjatywy rady sołeckiej, z pieniędzy z loterii fantowej zorganizowanej w czasie ubiegłorocznego festynu, ...

Gmina Przeworno planuje połączyć dwie klasy szóste i z nich utworzyć w przyszłym roku szkolnym jedną siódmą. Takim zamiarom sprzeciwiają się rodzice uczniów. Czy władze ...
Load More