Gmina Przeworno przygotowuje się do przeprowadzenia konkursu na dyrektora przychodni. Burzliwą dyskusję wywołał jednak już sam wybór członków komisji. Wójt zaproponował swoich kandydatów, a radni swoich. Kto ostatecznie będzie wybierał nowego dyrektora?

W środę, 1 marca, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Przeworno. Wójt Andrzej Łuczak, inicjator zwołania posiedzenia, wnioskował o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie. Nim radni przeszli do procedowania tego projektu uchwały, skarbnik Zbigniew Szul przedstawił proponowane zmiany w uchwale budżetowej. Najważniejszą było przyznanie 92.478,00 zł dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie na zakup w drodze leasingu samochodu MAN wuko do odbioru nieczystości płynnych od mieszkańców gminy.
– Od 2019 roku mówiliśmy, że chcemy to kupić, ale była mowa, że oczyszczalnia nie może przyjąć ścieków wewnętrznych. Co się zmieniło? – pytał przewodniczący Kamil Kamiński. Justyna Białecka, kierownik ZUK, wyjaśniła, że obecnie oczyszczalnia może przyjąć dwa odbiory dziennie. Dodała, że planowana jest rozbudowa oczyszczalni w Przewornie i budowa oczyszczalni w Jegłowej. – To nie tylko beczkowóz, ale wuko. Możemy świadczyć usługi czyszczenia, możemy czyścić naszą sieć i nie wydawać pieniędzy do pobliskich gmin – argumentowała kierownik Białecka. Radny Krzysztof Hutnik chciał wiedzieć, ile będzie kosztował wywóz nieczystości. – Za kubik taka sama opłata za wywóz nieczystości jak za ścieki w naszej taryfie na wodę i ścieki plus koszt dojazdu – odpowiedziała Białecka. W głosowaniu radni przyjęli proponowaną uchwałę.

Rzetelny czy nierzetelny skład?
Następnie wójt Łuczak przedstawił uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej. Zaznaczył, że w jej skład powinno wejść od 3 do 6 przedstawicieli podmiotu tworzącego, mających wykształcenie wyższe, w tym przynajmniej jeden lekarz, przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego oraz przedstawiciel rektora państwowej uczelni medycznej. Szef gminy zaproponował, aby komisję tworzyli sekretarz Urszula Iżykowska-Mroczko, skarbnik Zbigniew Szul, lekarz Beata Kaptur-Pękała, przewodniczący Kamil Kamiński oraz Magdalena Maksymiak, przedstawiciel rady społecznej SPG ZOZ w Przewornie. Po krótkiej wymianie zdań w kwestiach formalnych przewodniczący Kamiński ogłosił 10 minut przerwy.
– Chcielibyśmy chwilę podyskutować o składzie komisji – powiedział Kamiński po wznowieniu posiedzenia. – Zależy nam przede wszystkim, żeby w tej komisji był ktoś, kto poświęcił trochę życia i zdrowia dla naszych mieszkańców i bardzo dobrze sprawował nad nimi opiekę – dodał. Przewodniczący Kamiński zaproponował, aby w skład komisji weszła doktor Bożena Wieszaczewska, która, jak zapewnił przewodniczący Kamiński, po rozmowie telefonicznej wyraziła na to zgodę. Radny Michał Pakuła odczytał proponowany przez radnych skład komisji: Urszula Iżykowska-Mroczko, Magdalena Maksymiak, Kamil Kamiński, Michał Pakuła, Aleksander Pieczonka i Bożena Wieszaczewska.
Po kolejnej krótkiej przerwie, wójt Andrzej Łuczak w związku z rezygnacją sekretarz Urszuli Iżykowskiej-Mroczko ze składu komisji zaproponował kandydaturę radnych Moniki Konsencjusz i Izabeli Kobierskiej. – Jaka jest przyczyna rezygnacji? – dopytywał przewodniczący Kamiński. – Mówimy tutaj o mieszkańcach i to nie jest zabawa, tylko komisja konkursowa. Pani Urszula Iżykowska-Mroczko powinna być przedstawicielem urzędu do przeprowadzenia całej procedury konkursowej – dodał. – Ja nie mogę zmusić pani sekretarz – odparł wójt Łuczak, dodając że to jej decyzja. – Niech pani odpowie, dlaczego rezygnuje z komisji, skoro 10 minut temu chciała być pani w komisji. Przypominam, że to bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców – nie odpuszczał przewodniczący Kamiński.
– Ale ja nie neguję, że to nie jest ważne z punktu widzenia mieszkańców. Jestem zdania, że skład komisji również ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o rzetelne przeprowadzenie tego postępowania – odpowiedziała sekretarz Iżykowska-Mroczko. – Co w związku z tym? – zapytał przewodniczący Kamiński. – Tyle mam do powiedzenia – odparła sekretarz. – Proszę odpowiedzieć na pytanie – naciskał Kamiński. – Wcześniejszy skład komisji w mojej ocenie gwarantował rzetelne przeprowadzenie konkursu – odpowiedziała sekretarz. – Rzetelne? Proszę rozwinąć ten temat – powiedział Kamiński. – Rzetelne to znaczy bezstronne i merytoryczne – wyjaśniła sekretarz. – No to teraz powiedziała pani bardzo złą rzecz – odparł Kamil Kamiński. – Czyli uważa pani, że w tej chwili będziemy w jakiś sposób niezgodny z procedurami przeprowadzać konkurs nierzetelny, nieuczciwy? – dopytywał radny Pakuła. – Nic takiego nie powiedziałam – podkreśliła sekretarz Iżykowska-Mroczko.
Na ten temat pisaliśmy w 10 (1148) wydaniu papierowym Słowa Regionu. Cały artykuł przeczytasz również na portalu egazety.pleprasa.pl, a także e-kiosk.pl
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.