Wójt (w środku) odpowiada na pytanie jednego z sołtysów. Obok sekretarz Urszula Iżykowska-Mroczko i radny Tomasz BłażejewskiTydzień temu zrelacjonowaliśmy sesję gminy Przeworno w oparciu o głównych bohaterów – wójta i jedną z radnych. Tym razem skupimy się na działaniach Jarosława Taranka, które przedstawił podczas obrad, a także na wnioskach, apelach i zapytaniach radnych oraz sołtysów.

Przygotowane przez wójta sprawozdanie, w formie prezentacji wyświetlanej podczas minionej sesji rady gminy Przeworno, zawierało bardzo skrupulatnie podsumowane ilości spotkań, które były udziałem Jarosława Taranka. Wójt odbył m.in. 10 spotkań z firmami i instytucjami zewnętrznymi, 9 dotyczących budowy kanalizacji i oczyszczalni, 7 grupowych z mieszkańcami i 7 ogólnych z pracownikami i kierownikami jednostek gminnych; łącznie - 45 spotkań.
- Skupialiśmy się na realizacji gminnych inwestycji – podsumował ostatnie tygodnie pracy urzędu gminy wójt.
- Położona została nawierzchnia asfaltowa na ulicy Strzelińskiej i na placu wokół sklepu Lewiatan.
Jarosław Taranek spotkał się dwukrotnie z prezesem Energy Investors Group. Firma jest wykonawcą kanalizacji w Przewornie. Pierwszy etap budowy jest już praktycznie zakończony, wkrótce nastąpi oficjalny odbiór. Wójt dwukrotnie spotkał się również ze starostą Markiem Warcholińskim, przeprowadził rozmowy z zarządem powiatu oraz dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg. Spotkania dotyczyły przede wszystkim negocjacji w sprawie sfinansowania nowej nawierzchni na drodze powiatowej w Przewornie, która została uszkodzona podczas budowy kanalizacji.
Budowa oczyszczalni ścieków postępuje zgodnie z harmonogramem. Budynek jest już zadaszony, wkrótce zostanie dostarczona i zamontowana specjalistyczna aparatura, odbędą się szkolenia pracowników, podsypanie zbiorników, wykonanie odpływu i rurociągów między obiektami oraz zagospodarowany zostanie teren wokół oczyszczalni. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2015r. Gmina Przeworno wystąpiła o dofinansowanie inwestycji w postaci pożyczki i dotacji.
Realizowany jest program „Jestem sobie przedszkolaczek”, związany z powstaniem punktów przedszkolnych w Jegłowej oraz Sarbach.

Będzie „Orlik”
Wójt poinformował również o planowanych inwestycjach na przyszły rok. Wykonane zostały wstępne pomiary placu między szkołą w Przewornie a Młynówką, dotyczące ewentualnej budowy boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik”. Ich wynik jest zadowalający - z drobnymi modyfikacjami będzie mógł powstać tam ów obiekt.
Prezes Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej wyraził zgodę na przyłączenie do strefy terenów z okolic Sarb. Odpowiednie dokumenty trafiły już do ministerstwa i czekają na analizę oraz decyzję. Za pomoc w tej sprawie wójt podziękował radnemu Rady Powiatu Strzelińskiego Aleksandrowi Bekowi służącemu pomocą, wiedzą oraz doświadczeniem, w rozmowach w Wałbrzychu.
Jarosław Taranek uczestniczył w konferencji Lokalnej Grupy Działania Gromnik. Wkrótce powstanie wiata przy wzgórzu, w późniejszym terminie parking.
Wójt odbył także spotkania w sprawie farm wiatrowych. Dyskutował na temat ich usytuowania, wydajności oraz możliwych terminów realizacji.
W Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu Jarosław Taranek rozmawiał z dyrektor Iwoną Dyszkiewicz na temat przejęcia przez gminę pałacu w Sarbach Górnych. Nie będzie to jednak możliwe. Na początku marca odbędzie się spotkanie z dyrektor i pracownikami ANR, na którym zostaną ustalone inne nieruchomości oraz grunty możliwe do przejęcia.
Wysłany został wniosek o wydanie opinii do kuratorium dotyczący powstania zespołu szkół w Przewornie. Wniosek został już pozytywnie zaopiniowany przez rady pedagogiczne oraz rady rodziców.

Wybory sołtysów
Jarosław Taranek zaznaczył, że w gminie rozpoczął się proces wyborów sołtysów.
- To ja prowadzę te spotkania. Mógłbym zlecić prowadzenie zebrań wiejskich innemu pracownikowi. Natomiast przyjeżdżam na nie osobiście, bo chcę się zapoznać z problemami, z argumentacją. Po zakończeniu serii zebrań wiejskich będę wiedział, jakie potrzeby mają poszczególne sołectwa. W sposób uporządkowany, zrównoważony i racjonalny będziemy się starali, jako urząd gminy, je realizować.
Wójt zaprosił również wszystkich radnych oraz sołtysów na prezentację „Strategia Promocji Gminy Przeworno”, która odbędzie się 13 marca o godz.10:00 w GOK’u.Sołtys Przeworna pytał o możliwość przejęcia w dzierżawę nowych gruntów
Następnie przystąpiono do dyskusji. O przewidywany termin inwestycji pn. farmy wiatrowe zapytała radna Monika Konsencjusz. Wójt poinformował, iż pierwszy etap w Cierpicach planowany jest na połowę 2017 roku. Będą przeprowadzane spotkania wiejskie, na których mieszkańcy wypowiedzą się za lub przeciw stawianiu w ich miejscowości wiatraków. Rożnów już wyraził zgodę. W gminie planowane jest postawienie 15, 16 urządzeń. Od każdego urządzenia gmina otrzyma od 80tys. do 100tys. zł. Część z tych pieniędzy będzie trafiała z urzędu gminy do miejscowości, w której działać będą wiatraki, na potrzeby inwestycji, remontów itp. Z kolei radny Wiesław Misiewicz wyraził zaniepokojenie, oparte o doświadczenia gmin, które zainwestowały w farmy wiatrowe, przyszłym stanem dróg służących do transportu samochodowego części wiatraków. Uważa, że zawczasu należysię zabezpieczyć i zobowiązać firmy do przeprowadzenia ewentualnych remontów.
Wiesław Misiewicz zwrócił się też z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego termin zebrania wiejskiego w Jegłowej został z góry narzucony przez wójta bez porozumienia z sołtysem, jak przewiduje statut sołectwa. Jarosław Taranek odpowiedział, iż dostarczone do Jegłowej pismo z datą i godziną spotkania jest formą konsultacji i mieszkańcy mają prawo zaproponować inny termin.
Sołtys Przeworna Ludwik Hrycak pytał, czy wspomniane przez wójta spotkanie z dyrektor ANR będzie przekładało się na nowe możliwości dzierżawcze dla rolników. Wójt odpowiedział, że specyfikacja i warunki dzierżawy są i będą, ogłaszane przez urząd gminy.

Potrzebny dodatkowy pracownik
Radny Paweł Paryło wnioskował o reorganizację pracy urzędu i powołanie referatu rolnictwa. Powołał się na rozmowę z jednym z rolników, który już ponad tydzień czeka na wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego.
- Pan Zacierka (kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska – red.) już na początku stycznia zgłosił, że wydział ma bardzo dużo pracy – przyznał wójt. - Poprosił o dodatkowego pracownika. Teraz pan Zacierka jest na zwolnieniu i nie będzie go do 15 kwietnia (…) To jest już nie pierwsza uwaga i moim zdaniem bardzo słuszna. Musimy się zastanowić nad rozwiązaniem. Jeżeli rada zwiększy środki przeznaczone w budżecie na zatrudnienie, postaramy się znaleźć odpowiednią osobę - argumentował wójt.
Przewodniczący Andrzej Łuczak odniósł się do komentarza, jaki usłyszał w przerwie z od radnego Tomasza Błażejewskiego, a dotyczącego ustalenia przez niego terminu wspólnego posiedzenia komisji kolidującego z terminem szkolenia dla rolników (miały się odbyć w jednej sali). Andrzej Łuczak nie wiedział o odbywającym się szkoleniu. Poprosił wójta o informowanie go w przyszłości o wszelkich organizowanych w urzędzie spotkaniach.
Przewodniczący zaapelował także o poinformowanie mieszkańców, jak postępować w przypadku chęci usunięcia z poszyć dachowych eternitu. Zgłaszają się do niego osoby, które nie mają pojęcia jak się do tego zabrać.
- Możemy taką informację umieścić na stronie internetowej – powiedziała sekretarz Urszula Iżykowska-Mroczko.
- Przedstawimy listę wyspecjalizowanych firm, które się tego typu pracami zajmują. Mieszkańcy sami nie mogą ściągać tego materiału z dachów.


 

Komentarze   

radny Permalink1 +8 radny
RE: Mieszkańcy wypowiedzą się za lub przeciw...
p.Bek został powołany na asystenta p.Wójta to może w ramach wolnych przebiegów pomóc pomóc p.Zacierece w referacie jak był wójtem to się zna i nie trzeba tworzyć nowego etatu ;-)
2015-03-22 10:32 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.