Obecni na spotkaniu (od lewej) sekretarz Urszula Iżykowska-Mroczko, wójt Jarosław Taranek, kierownik ZUK-u Kazimierz Nahajło, Paulina SolińskaNa spotkaniu z wójtem Jarosławem Tarankiem, dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, które odbyło się 24 kwietnia w szkole w Przewornie, zjawiło się sporo mieszkańców. Wszyscy byli ciekawi, jak będzie wyglądało przyłączenie ich nieruchomości do magistrali kanalizacyjnej i czy gmina pomoże im finansowo.

Wójt podkreślał, że nie jest wrogiem mieszkańców i jest po to, aby pomagać. Na spotkaniu, oprócz wójta Jarosława Taranka, obecni byli kierownik ZUK-u Kazimierz Nahajło, sekretarz Urszula Iżykowska-Mroczko oraz inspektor ds. budownictwa i dróg Paulina Solińska.
Zaczął wójt:
- Spotkaliśmy się, aby przekazać państwu ważne informacje, zaproponować pewne rozwiązania. Myślę, że nasze propozycje są optymalne, dostosowane do możliwości finansowych gminy i mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, jakim ciężarem finansowych jest budowa przyłącza, dlatego stwarzamy równe warunki dla każdego. Chcę Państwu pomóc.
Chęć pomocy, wójt podkreślał kilkakrotnie. Dodawał również, by nie traktować przedstawicieli gminy i ZUK-u jak wrogów.
Po przedstawieniu przez Jarosława Taranka danych finansowych związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Przewornie (najdroższa inwestycja w historii gminy), jej długości i położenia, wójt podkreślił, że właściciel posesji, która nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, ma obowiązek przyłączenia swoich nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej (zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz.U. z 2013r. poz.1399 ze zm.). Z sali słychać było głosy poddające w wątpliwość ten obowiązek. Wójt dodał więc, że konsultował sprawę z prawnikiem i ostrzegł, iNa spotkaniu dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej stawiło się sporo mieszkańcówż za niedostosowanie się grozi kara grzywny w wysokości ok. 1000zł.

Cena za 1m3 ścieków
Jarosław Taranek poinformował zebranych, że koszt 1m3 ścieków to 4,96zł netto (5,36zł brutto) i jest to najniższa cena za odprowadzanie nieczystości, jaką ustalono we wszystkich gminach powiatu strzelińskiego.
Wójt przedstawił także szacunkowy koszt przyłącza o długości 10m, bez studzienki rewizyjnej rzędu 3000zł, za studzienką – 4000zł. Każdy kolejny metr, każde załamanie, a także dodatkowe studzienki wpływają automatycznie na zwiększenie kosztów budowy przyłącza.
Planowane są 2 tryby budowy przyłączy, przyłączenie się prywatnie oraz przyłączenie się z pomocą finansową gminy.
W pierwszym wypadku (prywatne przyłączenie) właściciel powinien postępować w kolejności:
1. Pobrać w ZUK-u właściwe druki do złożenia wniosku o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej
2. Złożyć wypełniony wniosek wraz z kopią mapy terenu, na którym wybudowane będzie przyłącze
3. Odebrać techniczne warunki przyłączenia nieruchomości (wydaje je ZUK) określające miejsce i sposób przyłączenia do sieci, rodzaj materiałów, minimalne średnice przewodów, sposób technicznego odbioru robót oraz termin obowiązywania powyższych warunków
4. Wykonać uproszczony projekt budowy przyłącza kanalizacyjnego
5. Uzgodnić uproszczony projekt w ZUK-u
6. Zrealizować budowę przyłącza
7. Dokonać technicznego odbioru wybudowanego przyłącza przez ZUK
8. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłącza
9. Złożyć wniosek o zawarcie umowy z ZUK na odprowadzanie ścieków

Zwrot 70%Budowa przyłączy kanalizacyjnych tematem spotkania w Przewornie
Jeśli chodzi o tryb z pomocą finansową gminy, należy postępować podobnie. Różnica polega na tym, że po przedłożeniu faktur w urzędzie gminy właścicielowi zostanie zwrócone do 70% kosztów (nie więcej jednak niż 10 tys zł).
Istotna jest też wiadomość, iż tryb „przyłączenia z gminą” wymaga jeszcze zatwierdzenia w postaci uchwały, którą musi przyjąć rada gminy oraz zaakceptować RIO. Następnie nadzór prawny wojewody ma 30 dni na jej zakwestionowanie. Po tym terminie uchwała wejdzie w życie i będzie można przystąpić do budowy przyłączy, licząc na dofinansowanie gminy.
Po przedstawieniu informacji przez wójta z sali posypały się konkretne pytania. Mieszkańcy dopytywali o indywidualne sprawy, o problemy, które pojawiają się w przypadku podłączenia ich nieruchomości do magistrali. - Czy gmina będzie miała swojego wykonawcę? – pytała jedna z pań.
- Nie, właściciele nieruchomości muszą ich szukać na własną rękę – usłyszała w odpowiedzi.
- Czy będzie możliwa spłata ratalna? - dopytywała mieszkanka.
- To kwestia, którą musicie Państwo sami ustalić z wykonawcą. Tylko on może Państwu rozłożyć płatność na raty. Gmina dokona zwrotu swojej części, czyli 70%, na podstawie faktur, które Państwo nam przedstawicie, a pieniądze trafią na konto właściciela podłączanej do kanalizacji nieruchomości. Nie będziemy płacić wykonawcy, ale dokonywać zwrotu części poniesionych kosztów – odpowiedział wójt.
- Czy za budowę przepompowni będą zwroty? – interesował się jeden z mieszkańców Przeworna.
- W koszty budowy przyłącza wliczana jest także ewentualna budowa przepompowni. Zwrot stanowić będzie 70% kosztów budowy całego przyłącza, czyli także przepompowni, jednak maksymalna kwota zwrotu to 10 tys zł – zaznaczył wójt.Wszyscy byli ciekawi, jak będzie wyglądało przyłączenie ich nieruchomości do magistrali kanalizacyjnej
- Mamy określoną pulę pieniędzy, którą będziemy mogli przeznaczyć na dofinansowanie budowy przyłączy – podkreślił Jarosław Taranek.
- Ta pula w pewnym momencie ulegnie wyczerpaniu i z dofinansowania nie będzie można skorzystać. Przewidzieliśmy ilość środków na podstawie kosztów budowy średniej długości przyłącza i liczby planowanych przyłączy kanalizacyjnych.

Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.