Dotacje dla stowarzyszeń to temat, który zawsze wywołuje emocje. Zawsze znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że dostali za mało pieniędzy, wskazując przy tym kto dostał ich zdaniem za dużo.
Gmina Strzelin od wielu lat rozdysponowuje środki na sport przy pomocy otwartego konkursu ofert. Pokrótce wygląda to tak, że w budżecie zapisana jest pewna pula pieniędzy (w tym wypadku 400 tys. zł). Ogłasza się termin, w którym stowarzyszenia dostarczają do urzędu oferty konkursowe. Następnie komisja ocenia i analizuje te wnioski, a następnie dokonuje podziału pieniędzy. W tym roku w jej skład weszli: Kazimierz Nahajło (sekretarz gminy), Aneta Balcer (pracownik Urzędu Miasta i Gminy Strzelin), Ireneusz Szałajko (przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina), Jerzy Wójcikiewicz (radny RMS) i Tomasz Charowski (prezes Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego). Zadania objęte konkursem należy zrealizować od dnia podpisania umowy do końca 2020 roku.
Środki podzielono w następujący sposób: LKS Brożec – 20 tys. zł, Ognisko „Jastrząb” Towarzysztwo Krzewienia Kultury Fizycznej - 2 tys. zł, Strzelińskie Towarzystwo Sportowe EXTREME - 4 tys. zł, Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław - 1,5 tys. zł, Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych - 60 tys. zł, Klub Sportowy Pukalski-Pukała BOI TEAM JU-JITSU Strzelin - 3 tys. zł, LKS Gromnik Kuropatnik - 20 tys. zł, Klub Sportowy Strzelinianka - 120 tys. zł, Stowarzyszenie Świętego Celestyna - 0 zł, Boxing Klub Strzelin - 4 tys. zł, Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” - 9,5 tys. zł, Uczniowski Klub Sportowy „Tygrysy” Strzelin - 60 tys. zł, Fundacja Młodzi Sportowcy - 60 tys. zł, Klub Sportowy Karszów - 5 tys. zł, Stowarzyszenie Sportowe „Hałas Team” - 3 tys. zł, Strzeliński Klub Biegacza „Granit” - 3 tys. zł, Terenowy Klub Sportowy „Granit” - 20 tys. zł, Strzeliński Klub Karate Kyokushin - 3 tys. zł, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Strzelińskiej - 2 tys. zł.
Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.