Można było potańczyć i nauczyć się robić kubki. Plastyczno-artystyczne warsztaty odbyły się w ramach projektu współfinansowanego przez Euroregion ...

Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Borów odbywały się na przełomie maja i czerwca. Informowaliśmy już na naszych łamach o wynikach wyborów w sześciu pierwszych ...

Bez względu na to czy mieszkamy w mieście, czy na wsi akurat ten problem dotyczy nas wszystkich. Mowa o śmieciach. I nie chodzi o coraz wyższe opłaty za wywóz odpadów komunalnych, ...

Z końcem listopada ubiegłego roku zakończył się nabór wniosków na dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła. Chodzi o zastępowanie pieców na paliwo ...

Powołano nową komisję rady, która zajmie się skargami, wnioskami i petycjami. Jednak najwięcej czasu radni poświęcili sprawom ...