Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Przeworno skarbnik Zbigniew Szul przedstawił projekt zmian w budżecie gminy jeszcze na 2021 rok. Konieczność przyjęcia uchwały podyktowana była otrzymanymi ...

Niedawno zakończono przebudowę odcinka drogi do kościoła filialnego przy ul. Siemisławickiej w Przewornie. Wykonawcą zadania była firma Zbylbruk z ...

Radni zdecydowali nie tylko o swoim wynagrodzeniu, ale także o dietach dla sołtysów. W tym drugim przypadku rozważano dwie propozycje, w pierwszym – radni przyszli z gotowym ...