Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Niedawno odbyły się wybory w największym strzelińskim rodzinnym ogrodzie działkowym. Dotychczasowy prezes nie ubiegał się o kolejną kadencję.
Ponad cztery godziny trwały obrady walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD „Wyzwolenie” w Strzelinie. Ze względu na brak quorum w pierwszym terminie, konieczne było wyznaczenie drugiego terminu zebrania. Odbyło się ono w pół godziny po pierwszym terminie. Na pierwszym planie w środku Czesław Bień, nowy prezes ROD „Wyzwolenie”
Po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych działkowcy przystąpili do realizacji porządku obrad. Na początek wyróżniającym się działkowcom wręczono odznaczenia, nagrody i dyplomy. Dezyzją zarządu ROD „Wyzwolenie” odznaczeniem „Za Zasługi dla ROD” uhonorowano: Jerzego Raka, Czesława Bienia, Zbigniewa Odzimka, Bożenę Guźniczak, Eugenię Kowalską, Mariannę Drózd, Annę Chmielowską, Leona Serafinowicza, Zofię Pakosińską, Bronisława Kuśmierka, Stanisława Jastrzębia, Edwarda Jęcza, Bogdana Szczepańskiego, Jana Górę, Ryszarda Mscisza, Jana Machula, Marka Piechowiaka, Jerzego Lehmanna, Roberta Odzimka i Jana Gaika.
Nagrody pieniężne (100 zł) otrzymali: Ryszard Czubaj, Bogumiła Skłym, Jan Gaik, Jan Kwarciany, Maria Baczewska i Barbara Lehmann. Walentyna Mastalerz i Stanisława Śmigielska otrzymały dyplom za piękną działkę.
Jerzy Rak, ustępujący prezes ROD „Wyzwolenie” (z lewej), wręczył dyplomy wyróżniającym się działkowcom
Wybrali nowego prezesa
Po złożeniu sprawozdań przez prezesa, komisję rewizyjną i skarbnika ogrodu zebrani przystąpili do części uchwałodawczej zebrania. Podjęto kilkanaście uchwał, w tym pozostawiającą wysokość opłat za działki. Ustalono, że w 2019 r. będzie ona wynosiła tyle samo co w roku ubiegłym. Następnie przystąpiono do wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej. Jerzy Rak dotychczasowy prezes nie kandydował. Wybrano siedmioosobowy zarząd, który po ukonstytuowaniu się tworzą: Czesław Bień, prezes, Marianna Drózd, wiceprezes, Zbigniew Odzimek, sekretarz, Zofia Pakosińska, skarbniczka oraz Stanisław Jastrząb, Eugenia Kowalska i Bronisława Kuśmierek, członkowie. Komisja rewizyjna będzie pracowała w następującym składzie: Leon Serafinowicz, przewodniczący, Bogumił Gralak, zastępca przewodniczącego i Elżbieta Ochab, sekretarz.
W najbliższym czasie nasz dziennikarz spotka się z nowym prezesem i zarządem ROD „Wyzwolenie”. O zamierzeniach działkowców poinformujemy na naszych łamach. Jedną z pierwszych decyzji nowego zarządu jest zmiana godzin pracy biura. Od kwietnia br. biuro będzie czynne w 1. i 3. czwartek miesiąca od 16.00 do 18.00.

Komentarze   

Działkowiec Permalink2 +1 Działkowiec
Moje zdanie.
Szkoda, że z okazji przeprowadzonych wyborów, Zarząd tego ogrodu nie został odmłodzony, że od wielu lat nie ma dopływu tzw świeżej krwi, innego spojrzenia, współczesnych pomysłów i rozwiązań na zagospodarowanie terenów ogrodów działkowych. Wszędzie tam, gdzie zarządy ogrodów składają się wyłącznie z osób wiekowych, czyli 70 - 80 letnich emerytów, panuje zastój, zacofanie i bezwład organizacyjny. Cały Polski Związek Działkowców jest zdominowany od wielu lat przez starców pazernych na pieniądze i stanowiska, nie dopuszczających do grona decydenckiego osoby młodsze, które mogłyby zmienić i zreformować tą skostniałą instytucję. Obawiają się konkurencji, nowoczesności i wymiany na młodszy model. Wystarczy tylko spojrzeć na zdjęcia działaczy PZD z Warszawy, z Wrocławia oraz ze Strzelina. To nie jest tak, że młodzi działkowcy nie chcą brać udziału w pracach zarządów ogrodów działkowych, są oni blokowani przez wszechwiedzących "ogrodowych dziadków", stanowiących większość. Wielokrotnie próbowaliśmy, jako 30 - 40 latkowie, zmienić cokolwiek w ROD Wyzwolenie, niestety blokada proponowanych zmian przez "betonowych działaczy" okazała się skuteczna i trwała. A to, równie skutecznie i trwale zniechęca. Moim zdaniem, jeżeli nie zostanie wymieniona i odmłodzona wierchuszka w PZD, to czeka nas - działkowców dalszy regres lub całkowita likwidacja.
2019-04-12 16:40 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker Permalink1 -1 spajker
RE: Działkowcy zmienili prezesa
na dzień 09 04 2019 zwołuje się walne zgromadzenie miłośników sznurówek spajkera. ogródków działkowych nie da się uprawiać bez prezesa, trawa nie rośnie. sznurówek nie da się zawiązać bez zawiązania koalicji miłośników sznurówek i spóldzielni mleczarsko-pszczelarsko-mieszkaniowej. po takim walnym zgromadzeniu działkowców "wyzwolenie" plony wzrosną o 400%. związek wyznawców sznurówek spajkera o nazwie " przodownik pracy" nosi się z zamiarem nawiązania współpracy z lokatorami cmentarza na ul krzepickiej o nazwie "polska podziemna": będziemy aplikować o dotacje i procedować w kierunku nawiązania współpracy z ogródkami działkowymi "alternatywy 4".
2019-04-08 16:45 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz