Właściciele psów w obszarze zabudowanym powinni prowadzać je na smyczy, a psów ras uznanych za agresywne oraz zachowujących się agresywnie zawsze na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłeSzanowni Państwo. Nadeszła wiosna, pora roku kiedy każdy z nas planuje w swoich domach i mieszkaniach wiosenne porządki. Chciałabym Państwa zaprosić do takich porządków również w naszym mieście i gminie. Do akcji zapraszam zarządców dróg, instytucje publiczne, firmy, a także wszystkich mieszkańców.

W tym pierwszym etapie chcemy zachęcić Państwa do porządków na swoich prywatnych posesjach, a także miejscach użyteczności publicznej. Te ostatnie chcielibyśmy uporządkować swoimi siłami. 24 lutego 2015 roku Rada Miejska Strzelina uchwaliła nowy „Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Strzelin”. Ten bardzo ważny dokument określa szczegółowe zasady utrzymania porządku, zwłaszcza w zakresie zbiórki odpadów. Regulamin określa również obowiązki właścicieli nieruchomości oraz osób utrzymujących zwierzęta. Warto co jakiś czas zapoznawać się z tymi zasadami a przede wszystkim stosować się do nich w naszym codziennym życiu. Regulamin można znaleźć pod linkiem: http://bip.gmstrzelin.finn.pl/res/serwisy/bip-gmstrzelin/komunikaty/_029_342830.pdf
Oto najważniejsze obowiązki wynikające z regulaminu, które są istotne z punktu widzenia czystości i porządku w naszej Gminie:

- właściciel nieruchomości musi posiadać kosz na zmieszane odpady komunalne i utrzymywać miejsce gromadzenia odpadów w czystości;

- utrzymywać teren swojej posesji w czystości- dotyczy to także regularnego wykaszania traw i utrzymywania drzew, by nie wchodziły w skrajnie drogową i nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi;

- przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku nowo wybudowanej sieci należy wykonać przyłącze w terminie 6 m-cy od dnia oddania do użytku wykonanej kanalizacji. Jest to o tyle ważne, że na terenie skanalizowanym nie wolno użytkować zbiorników bezodpływowych i nie wolno budować nowych przydomowych oczyszczalni ścieków;

- tam, gdzie nie ma sieci kanalizacji sanitarnej, właściciel nieruchomości musi wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków;

- prowadzenie psów na smyczy na obszarach zabudowanych, a psów ras uznanych za agresywne oraz zachowujących się agresywnie zawsze na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe;

- uzyskać zezwolenie od Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;

- regularne szczepienie psa przeciwko wściekliźnie;

- istnieje możliwość wyposażenie psa w czip zawierający jego numer identyfikacyjny. Koszty zaczipowania ponosi Gmina Strzelin;

- wszelkie zwierzęta domowe powinny być objęte skutecznym dozorem,

 

Właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice przebiegają po obrysie i którzy korzystają z części nieruchomości przyległych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, mają obowiązek utrzymywać je w czystości i porządku.

Bardzo ważnym obowiązkiem jest natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i na innych terenach użytku publicznego w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych. Niedawno zakupiliśmy specjalne zestawy do sprzątania po czworonożnym pupilu. Już w najbliższych dniach będą one dostępne – całkowicie nieodpłatnie - m.in. w strzelińskich lecznicach dla zwierząt, działających przy ul. Św. Floriana i Brzegowej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie (parter – pokój nr 1).

Do najważniejszych zakazów wynikających z regulaminu należą:

- zakaz gromadzenia odpadów poza pojemnikami i miejscami przeznaczonymi do ich gromadzenia;

- zakaz spalania odpadów; zwłaszcza niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, za wyjątkiem odpadów drzewnych niezawierających substancji niebezpiecznych oraz odpadów zielonych, w sposób nieuciążliwy dla nieruchomości sąsiednich;

- zakaz pozbywania się odpadów niezgodnie z obowiązującymi przepisami;

- zakaz wylewania nieczystości ciekłych do rowów, rzek i na powierzchnie ziemi;

- wyprowadzania zwierząt na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci, boiska szkolne i inne obiekty sportowo- rekreacyjne;

- zakaz przyklejania plakatów, ogłoszeń, itp. w miejscach do tego nieprzeznaczonych

- niszczenia obiektów małej architektury, placów zabaw,

Obowiązki i zakazy wydają się być restrykcyjne, ale tak naprawdę funkcjonują one w naszej Gminie od szeregu lat i służą nam wszystkim. Każdy z nas chce żyć w zadbanym i czystym otoczeniu, a stosowanie się do tych kilku zasad nam to umożliwi.

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Gminy Strzelin można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy ( tel. 713921971 (wewn. 146) ) lub do Straży Miejskiej (tel. 713921971 (wewn.139).

Mam nadzieję, że wspólnie zadbamy, by nasza Gmina była jeszcze czystsza i piękniejsza.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

 

Dorota Pawnuk

Komentarze   

mieszkańcy Permalink12 0 mieszkańcy
RE: Wiosenne sprzątanie
Cytuję mieszkaniec:
Drodzy mieszkańcy w środku miasta nie ma żadnego śmietnika. Jak zwykle zwykłe złośliwe chlapanie jęzorem.

zgłosimy oficjalnie pod wskazany numer telefonu w UMiG / na pewno nie straży miejskiej / ten zapuszczony i zaśmiecony środek miasta , a pseudo esteci niech sobie klikają pod wpisami ! skoro stać ich tylko na to !
2015-03-30 10:38 Cytować Zgłoś administratorowi
mieszkańcy Permalink11 0 mieszkańcy
RE: Wiosenne sprzątanie
Cytuję mieszkaniec:
A co może mają cię gościu pytać o zgodę co mają robić? Może mają ci się meldować z tego co robią? Skąd wiesz co robią? Następny dziennikarz? Zajmij się sobą.


wciąż się zastanawiam czy akurat w tej kwestii robią cokolwiek dla miasta ?
2015-03-29 21:47 Cytować Zgłoś administratorowi
mieszkańcy Permalink10 +2 mieszkańcy
RE: Wiosenne sprzątanie
Cytuję mieszkaniec:
Drodzy mieszkańcy w środku miasta nie ma żadnego śmietnika. Jak zwykle zwykłe złośliwe chlapanie jęzorem.

jak ktoś nie radzi sobie z doprowadzeniem porządku na terenie miasta, sprowadza dyskusję do żenującego poziomu. Najlepszą formą obrony jest atak. Śmietnik jest, nic się nie zmieniło ! Wkrótce zarośnie zielskiem i do następnej jesieni "zakryje" wstydliwy kawałek Strzelina. Grunt, że w rynku będą pelargonie, będzie "pięknie" !
2015-03-29 11:57 Cytować Zgłoś administratorowi
mieszkaniec Permalink9 +9 mieszkaniec
RE: Wiosenne sprzątanie
Drodzy mieszkańcy w środku miasta nie ma żadnego śmietnika. Jak zwykle zwykłe złośliwe chlapanie jęzorem.
2015-03-28 22:33 Cytować Zgłoś administratorowi
mieszkaniec Permalink8 +12 mieszkaniec
RE: Wiosenne sprzątanie
A co może mają cię gościu pytać o zgodę co mają robić? Może mają ci się meldować z tego co robią? Skąd wiesz co robią? Następny dziennikarz? Zajmij się sobą.
2015-03-28 22:30 Cytować Zgłoś administratorowi
GośĆ Permalink7 -11 GośĆ
Wiosenne sprzątanie
Może straż miejska zajmie się w końcu tym do czego zostali powołani,pilnowaniem porządków. Ciekawe czy sprawdzają właścicieli czworonogów czy mają woreczki i sprzątają po swoich pupilach.Na każdym skwerku jest nas..ne.
2015-03-28 20:43 Cytować Zgłoś administratorowi
BK Permalink6 +6 BK
RE: Wiosenne sprzątanie
To nasz co roczny problem,przepraszamy i prosimy o zrozumienie.
2015-03-25 13:08 Cytować Zgłoś administratorowi
mieszkańcy Permalink5 -5 mieszkańcy
RE: Wiosenne sprzątanie
Cytuję też mieszkańcy:
Guzik prawda. Nie zgłaszany.


licytacja na słowa nic nie da. Liczą się fakty .Nasz wpis broni się sam, zapraszam na wskazane miejsce.To jest środek miasta nie odludzie. Gdyby straż miejska zrobiła co do niej należy , dyskusja byłaby zbędna. Ważne, aby ten wstydliwy fragment miasta został w końcu uporządkowany, zgodnie z sugestią naszej pani Burmistrz.
2015-03-23 20:42 Cytować Zgłoś administratorowi
też mieszkańcy Permalink4 +15 też mieszkańcy
RE: Wiosenne sprzątanie
Guzik prawda. Nie zgłaszany.
2015-03-23 19:44 Cytować Zgłoś administratorowi
mieszkańcy Permalink3 -12 mieszkańcy
dzikie śmietniska
W środku miasta jest prawdziwy śmietnik. Kwadrat ulic Wolności, Mickiewicza, Bolka Świdnickiego, Kilińskiego. Wysypisko z kilkuletnim stażem. Czy doprowadzenie tego terenu do ładu nie leży w gestii naszych strażników miejskich ? Temat zgłaszany straży miejskiej ubiegłej wiosny. I..........nic . Mamy wiosnę 2015 i nowe nadzieje .......
2015-03-23 17:38 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.