- Nie powiedziałem, że w jakiejkolwiek sytuacji pani kłamie. Chyba nie daję powodów, aby używać tak skrajnych określeń - mówił radny Julian KaczmarekProjekt uchwały dotyczący Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego wywołał wśród radnych burzliwą dyskusję i wzbudził wiele emocji. Kto przerwał wypowiedź burmistrz Doroty Pawnuk? - Co tu się dzieje? Tak być nie może – stwierdził radny Grondys, który w pewnej chwili postanowił opuścić salę. Radni próbowali się przekrzyczeć, często odbiegając od tematu.
Członkowie komisji budżetu i rozwoju gospodarczego Rady Miejskiej Strzelina spotkali się w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin w czwartek, 19 listopada. Jeden z omawianych projektów uchwał dotyczył powierzenia Strzelińskiemu Centrum Sportowo-Edukacyjnemu Sp. z o. o. wykonywania zadań własnych gminy Strzelin w zakresie prowadzenia kultury fizycznej, turystyki, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Sekretarz Marek Charowski wyjaśnił, że uchwała podjęta we wrześniu br. wymagała uzupełnienia uzasadnienia. – Wojewoda dolnośląski stanął na stanowisku, że uchwała ta ma mieć akt prawa miejscowego. Dlatego też musi być dodatkowy zapis mówiący, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego – powiedział sekretarz.

UMiG jest nieprecyzyjny?
Radny Julian Kaczmarek pytał czy po podjęciu na sesji uchwały burmistrz Dorota Pawnuk podjęła jakiekolwiek czynności formalno-prawne. – Pani burmistrz, ja pytam o podjętą uchwałę, a nie projekt, który jest przed nami. Zapadła uchwała, która ileś czasu funkcjonowała, do momentu, kiedy wojewoda podjął rozstrzygnięcie nadzorcze – pytał radny.
Sekretarz wyjaśnił, że zostały podjęte dwie uchwały. Jedna dotyczyła rozpoczęcia procesu likwidacji OSiR w Strzelinie, a druga była jej następstwem. Pierwsza jest realizowana, natomiast omawiana uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Radny Kaczmarek uznał, że nadal nie otrzymał odpowiedzi i ponownie zadał to samo pytanie. Sekretarz wyjaśnił, że burmistrz nie zmieniła stanowiska co do treści i zasad zapisu uchwały, zmienił się jedynie jeden zapis.
- Czynności formalno-prawne, jakie mogłabym podjąć, to umowa ze spółką o powierzeniu zadań, będąca konsekwencją tej uchwały. Takich czynności nie mogłam podjąć, bo nie ma jeszcze daty 1 stycznia 2016 r. Jedyną czynnością jest zapis w projekcie budżetu, gdzie środki na realizację zadań z zakresu realizacji sportu proponowane są dla naszej spółki – powiedziała burmistrz. Radny Kaczmarek uznał, że jeżeli UMiG jest nieprecyzyjny i takie czynności zostały podjęte, to w niedalekiej przyszłości w jakiś sposób zostaną wykazane.
- Czy pan oskarża mnie o kłamstwo w tym momencie? – wtrąciła burmistrz. – Uważam, że pani nadzwyczaj często używa słowa „kłamstwo”. Nie powiedziałem, że w jakiejkolwiek sytuacji pani kłamie. Chyba nie daję powodów, aby używać tak skrajnych określeń. Czy pani, jako burmistrz, a wcześniej jako radna, po raz pierwszy dowiedziała się, że obowiązuje określony tryb? – mówił radny Kaczmarek.
Burmistrz postanowiła przeczytać, czym jest akt prawa miejscowego. Radny Kaczmarek przerwał twierdząc, że nie o to pytał. Przewodniczący komisji Michał Ostrowski próbował przywołać radnego do porządku. – Panie przewodniczący, pani burmistrz ma głos, a pan udostępnia głos radnemu, który odpowiada za panią burmistrz i chce, aby odpowiadała tak, jak on sobie życzy – stwierdził zdenerwowany radny Andrzej Grondys i postanowił opuścić salę. Wrócił dopiero po przerwie.
- Czy ktoś zapanuje nad prowadzeniem tej komisji i doprowadzi do tego, że jeśli radny nie zastosuje się do poleceń, to wyprowadzą go funkcjonariusze straży miejskiej? - pytał radny Andrzej Grondys
Marzenia detektywi-styczne?
W dalszej części radny Kaczmarek dziwił się, że obsługa prawna dopuściła do tak nieprecyzyjnego stanowiska i wprowadzania Rady Miejskiej w błąd. Uznał, że ktoś musi w tej sprawie przeprosić. Burmistrz próbowała udowodnić radnemu, że wojewoda nie jest nieomylny. – Pan zarzuca radcy prawnemu niekompetencję. Na przestrzeni lat wielokrotnie uchylano uchwały i treści ich zapisów. Proszę nie odbiegać od projektu uchwały – powiedział radny Piotr Litwin.
- Co tu się dzieje? Czy ktoś zapanuje nad prowadzeniem tej komisji i czasami sesji, i doprowadzi do tego, że jeśli radny nie zastosuje się do poleceń, to wyprowadzą go funkcjonariusze straży miejskiej? Żeby nie zakłócał spokoju i przebiegu komisji czy sesji. Tak być nie może. Jak ktoś nie spełnił w ciągu swojego życia dziecinnych marzeń detektywistycznych i chce to robić tutaj, w Radzie Miejskiej, to niech zrozumie, że tego robił nie będzie – mówił radny Grondys. Przewodniczący komisji, Ostrowski prosił o kulturę wypowiedzi. Podkreślił, że niestety nie potrafi zapanować nad krzyczącymi do siebie radnymi. Prosił również, aby swoje problemy zostawiać za drzwiami a na komisji rozmawiać o budżecie.
Radny Kaczmarek stwierdził, że nie życzy sobie „wycieczek” pod swoim adresem, ani cenzorowania jego wypowiedzi. Radny Ireneusz Szałajko podkreślił, że prowadzenie komisji i sesji nie jest proste, jeżeli radni nie chcą się podporządkować ani być kulturalni. Po długiej dyskusji większość radnych wyraziła pozytywną opinię w sprawie powierzenia SCSE wykonywania zadań własnych gminy Strzelin w zakresie prowadzenia kultury fizycznej, turystyki, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Komentarze   

powiat Permalink31 -2 powiat
RE: - Czy pan oskarża mnie o kłamstwo? – pytała burmistrz
No to jak jest z tą radną Dobucką?Ustawa śmieciowa dalej jej się nie podoba?Jak wspólnoty????
2015-12-28 17:38 Cytować Zgłoś administratorowi
wystraszon Permalink30 +2 wystraszon
RE: - Czy pan oskarża mnie o kłamstwo? – pytała burmistrz
Cytuję Bill:
Cytuję Sorry takie prawo:
Cytuję wystraszon:
W ostatnio opublikowanym protokole z posiedzenia rady na stronie nr 30 widnieje zapis"Radna Iwona Kowalska zapytała czy w budynkach mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych przy ul. Kościuszki 42 i ul.Bolka Świdnickiego 21 znajdują się lokale stanowiące własnosc Gminy Strzelin? Jeśli tak, to kto jest zarządcą, administratorem tych wspólnot? Czy te wspólnoty prowadzą działalność zarobkową, polegającą na wynajmowaniu lub dzierżawieniu lokali użytkowych oraz wynajmowaniu powierzchni reklamowej?"Pytam do kogo było to pytanie i czemu miało służyć? Nikt nie odpowiedział. Czy ta Pani tak sie przejęła rolą śledczej komisji, że będzie sprawdzać na terenie miasta i gminy legalnośc tabliczek"uwaga zły pies" na ogrodzeniach.Ta Pani zapomiała jaki okręg reprezentuje co obiecała co robi a minął juz rok dzialalnosci.Szanowni wyborcy proszę poczytać protokoły a zobaczycie cośćie wybrali i co z tego będzieci mieli.Poza tym proponuję Pani Miroslawie Sz. protokoły z sesji tej kadencji jako materiał do tekstów kabaretowych . Panu Smarczewskiemu proponuje dogadac się z Panem dyr.SOK w sprawie sesji z nagrań, ktorych można zrobić maraton filmowy- bedzie kasiorka zarobiona przez SOK, chiciorek filmowy ,promocja Strzelina i desydentów róznej maści Kto wie czy nie będzie parcia na "Oskara"

Odpowiedź jest.... .

Ja to wiem i odpowiedziałam Iwonie K.
Podpisano PawDora.

A ja tego nie wiem i nie wiem gdzie to odsłuchać lub przeczytać a w kuluarach sie rozstrzyga czy to było pytanie na polecenie czy na prośbę i czemu miało slużyć
2015-12-28 09:49 Cytować Zgłoś administratorowi
Bill Permalink29 +1 Bill
RE: - Czy pan oskarża mnie o kłamstwo? – pytała burmistrz
Cytuję Sorry takie prawo:
Cytuję wystraszon:
W ostatnio opublikowanym protokole z posiedzenia rady na stronie nr 30 widnieje zapis"Radna Iwona Kowalska zapytała czy w budynkach mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych przy ul. Kościuszki 42 i ul.Bolka Świdnickiego 21 znajdują się lokale stanowiące własnosc Gminy Strzelin? Jeśli tak, to kto jest zarządcą, administratorem tych wspólnot? Czy te wspólnoty prowadzą działalność zarobkową, polegającą na wynajmowaniu lub dzierżawieniu lokali użytkowych oraz wynajmowaniu powierzchni reklamowej?"Pytam do kogo było to pytanie i czemu miało służyć? Nikt nie odpowiedział. Czy ta Pani tak sie przejęła rolą śledczej komisji, że będzie sprawdzać na terenie miasta i gminy legalnośc tabliczek"uwaga zły pies" na ogrodzeniach.Ta Pani zapomiała jaki okręg reprezentuje co obiecała co robi a minął juz rok dzialalnosci.Szanowni wyborcy proszę poczytać protokoły a zobaczycie cośćie wybrali i co z tego będzieci mieli.Poza tym proponuję Pani Miroslawie Sz. protokoły z sesji tej kadencji jako materiał do tekstów kabaretowych . Panu Smarczewskiemu proponuje dogadac się z Panem dyr.SOK w sprawie sesji z nagrań, ktorych można zrobić maraton filmowy- bedzie kasiorka zarobiona przez SOK, chiciorek filmowy ,promocja Strzelina i desydentów róznej maści Kto wie czy nie będzie parcia na "Oskara"

Odpowiedź jest.... .

Ja to wiem i odpowiedziałam Iwonie K.
Podpisano PawDora.
2015-12-27 20:35 Cytować Zgłoś administratorowi
Sorry takie prawo Permalink28 -8 Sorry takie prawo
RE: - Czy pan oskarża mnie o kłamstwo? – pytała burmistrz
Cytuję wystraszon:
W ostatnio opublikowanym protokole z posiedzenia rady na stronie nr 30 widnieje zapis"Radna Iwona Kowalska zapytała czy w budynkach mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych przy ul. Kościuszki 42 i ul.Bolka Świdnickiego 21 znajdują się lokale stanowiące własnosc Gminy Strzelin? Jeśli tak, to kto jest zarządcą, administratorem tych wspólnot? Czy te wspólnoty prowadzą działalność zarobkową, polegającą na wynajmowaniu lub dzierżawieniu lokali użytkowych oraz wynajmowaniu powierzchni reklamowej?"Pytam do kogo było to pytanie i czemu miało służyć? Nikt nie odpowiedział. Czy ta Pani tak sie przejęła rolą śledczej komisji, że będzie sprawdzać na terenie miasta i gminy legalnośc tabliczek"uwaga zły pies" na ogrodzeniach.Ta Pani zapomiała jaki okręg reprezentuje co obiecała co robi a minął juz rok dzialalnosci.Szanowni wyborcy proszę poczytać protokoły a zobaczycie cośćie wybrali i co z tego będzieci mieli.Poza tym proponuję Pani Miroslawie Sz. protokoły z sesji tej kadencji jako materiał do tekstów kabaretowych . Panu Smarczewskiemu proponuje dogadac się z Panem dyr.SOK w sprawie sesji z nagrań, ktorych można zrobić maraton filmowy- bedzie kasiorka zarobiona przez SOK, chiciorek filmowy ,promocja Strzelina i desydentów róznej maści Kto wie czy nie będzie parcia na "Oskara"

Odpowiedź jest. I wynika z niej ze Pani Dobucka zarządza wspólnotami które prowadzą działalność gospodarczą a tam sa lokale gminy. Prawo jest prawem. Jak się od innych wymaga to należy samemu być czystym. Dobrze, że nowy wojewoda zainteresował się sprawa bo poprzednikowi z PO chyba się nie spieszyło.
2015-12-27 19:35 Cytować Zgłoś administratorowi
wystraszon Permalink27 +8 wystraszon
czy pan oskarż mnie o kłamstwo
W ostatnio opublikowanym protokole z posiedzenia rady na stronie nr 30 widnieje zapis"Radna Iwona Kowalska zapytała czy w budynkach mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych przy ul. Kościuszki 42 i ul.Bolka Świdnickiego 21 znajdują się lokale stanowiące własnosc Gminy Strzelin? Jeśli tak, to kto jest zarządcą, administratorem tych wspólnot? Czy te wspólnoty prowadzą działalność zarobkową, polegającą na wynajmowaniu lub dzierżawieniu lokali użytkowych oraz wynajmowaniu powierzchni reklamowej?"Pytam do kogo było to pytanie i czemu miało służyć? Nikt nie odpowiedział. Czy ta Pani tak sie przejęła rolą śledczej komisji, że będzie sprawdzać na terenie miasta i gminy legalnośc tabliczek"uwaga zły pies" na ogrodzeniach.Ta Pani zapomiała jaki okręg reprezentuje co obiecała co robi a minął juz rok dzialalnosci.Szanowni wyborcy proszę poczytać protokoły a zobaczycie cośćie wybrali i co z tego będzieci mieli.Poza tym proponuję Pani Miroslawie Sz. protokoły z sesji tej kadencji jako materiał do tekstów kabaretowych . Panu Smarczewskiemu proponuje dogadac się z Panem dyr.SOK w sprawie sesji z nagrań, ktorych można zrobić maraton filmowy- bedzie kasiorka zarobiona przez SOK, chiciorek filmowy ,promocja Strzelina i desydentów róznej maści Kto wie czy nie będzie parcia na "Oskara"
2015-12-27 15:42 Cytować Zgłoś administratorowi
sędzimir Permalink26 +3 sędzimir
RE: - Czy pan oskarża mnie o kłamstwo? – pytała burmistrz
Cytuję spajker:
nałapałaś minusów bo włożyłaś kij w mrowisko bezrozumnych blondynek w todze, które samochodu zaparkować nie potrafią ale potrafią orzec wyrok 25 lat pierdla. wkurzyłaś sędziów czyli zazdrosnych niedojebów z niedosytem finansowym, którzy zazdroszczą adwokatom adwokackich honorariów i orzekają adwokatowi a masz ty qrrrwa nie będziesz mi tu mędrkował na sali. wqrwiłaś sędziów którzy jako nietykalni są już więcej niż zeusami w życiu prywatnym i w życiu zawodowym. władza i pieniądz psują ludzi tak jak nieusuwane nałogi mole i pleśń.

coś mi podpowiada, że a toga może być z lateksu?
2015-12-08 16:48 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker Permalink25 +2 spajker
do Eli
nałapałaś minusów bo włożyłaś kij w mrowisko bezrozumnych blondynek w todze, które samochodu zaparkować nie potrafią ale potrafią orzec wyrok 25 lat pierdla. wkurzyłaś sędziów czyli zazdrosnych niedojebów z niedosytem finansowym, którzy zazdroszczą adwokatom adwokackich honorariów i orzekają adwokatowi a masz ty qrrrwa nie będziesz mi tu mędrkował na sali. wqrwiłaś sędziów którzy jako nietykalni są już więcej niż zeusami w życiu prywatnym i w życiu zawodowym. władza i pieniądz psują ludzi tak jak nieusuwane nałogi mole i pleśń.
2015-12-08 11:53 Cytować Zgłoś administratorowi
krysia Permalink24 +4 krysia
RE: - Czy pan oskarża mnie o kłamstwo? – pytała burmistrz
Cytuję laik:
Co na to Ryszard Petru?

Petru swetru bajki czyta w TVN-a ludziska czekają na forsę za udział w strajkach w obronie trybunału konstytucyjnego!
2015-12-07 21:37 Cytować Zgłoś administratorowi
laik Permalink23 +7 laik
RE: - Czy pan oskarża mnie o kłamstwo? – pytała burmistrz
Co na to Ryszard Petru?
2015-12-07 20:51 Cytować Zgłoś administratorowi
Eli Permalink22 -8 Eli
RE: - Czy pan oskarża mnie o kłamstwo? – pytała burmistrz
Cytuję tobiasz:
Cytuję Eli:
Cytuję .:
Cytat:
Burmistrz próbowała udowodnić radnemu, że wojewoda nie jest nieomylny.

Padłem ze śmiechu :lol:
Burmistrz z radcą prawnym jest nie omylny, a Wojewoda z całym sztabem prawników i innych fachowców już tak.

Nie masz pojęcia o czym piszesz.
U wojewody jest taka rotacja prcowników , że w większości przychodzą tam po studiach bez doświadczenia i dopiero uczą się pracować. Jak się nauczą to idą dalej (bo pensje marne) i tak na okrągło. Wyszukują "błędy" w uchwałach", czy mają racje czy nie, bo od tego są premiowani. Dla nich liczy się ilość punktów, które nałapią, ilość pytań i wątpliwości względem uchwały.
A pytania z serii głupie, głupsze i coraz głupsze. Taki jest system pracy w nadzorze prawnym u Wojewody. Wszystkie gminy mają z tymi niedoukami problem. Takie ćwiczenia niech sobie robią na studiach. Panie Wojewodo może Pan się przyjży, bo gminy wyrażają się tak powszechnie o Pana pracownikach i to nie jest problem tylko jakiegoś tam Strzelina, tylko problem powszechny.

Wojewodzie Dolnośląskiemu, nie pozostaje, nic innego tylko zatrudniać w Urzędzie Wojewódzkim osoby wskazane przez Panią Burmistrz. To się będzie działo w województwie dolnośląskim.Strzelin mierzy wysoko!
Po twoich komentarzach widać, że tobie co by nie powiedział to i tak nie zrozumiesz. Masz nagrane jedno i to samo i tak nawijasz. Na temat sędziów zatkało kakao.
2015-12-06 08:35 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.