Przewodniczący Ireneusz Szałajko życzył siły i konstruktywnej energii w nowym rokuObrady ostatniej sesji Rady Miejskiej Strzelina w 2015 r. były pełne wniosków i pytań. Co zostało uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej i jakie kwoty przeznaczono na konkretne zadania? Kto od kilkudziesięciu lat czeka na nową drogę? Burmistrz prosiła jednego z radnych, aby nie rzucał niesprawiedliwych oskarżeń. - To naprawdę boli – powiedziała.
Posiedzenie XVI sesji Rady Miejskiej Strzelina odbyło się w poniedziałek, 28 grudnia. Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni przystąpili do podejmowania uchwał.
Pierwsza z nich dotyczyła Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta i gminy Strzelin na lata 2016-2021. Radna Renata Dobucka pytała o bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców. – Czy zakres proponowanych celów mieści się w nowej ustawie, która wejdzie w życie w styczniu 2016 r.? Mówimy o bezpłatnych punktach pomocy prawnej – mówiła radna. Władysława Maturlak, kierownik GOPS w Strzelinie, wyjaśniła, że jeżeli taka ustawa wejdzie, to usługi będą świadczone. Zapewniła, że zostaną podjęte starania, aby powstał klub poradnictwa prawnego dla mieszkańców gminy Strzelin, którzy wymagają wsparcia. Większość radnych była za przyjęciem uchwały.
Zdegradowany Rynek
Podczas dyskusji nad projektem uchwały budżetowej radny Stanisław Furdykoń wnosił o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych na pierzei południowo-wschodniej wraz z terenami przyległymi w Rynku w Strzelinie” i zapisanie kwoty 30 000 zł.
- Czy my nie łamiemy dzisiaj uchwały? Dla mnie, zgodnie z procedowaniem nad uchwałą budżetową, wnioski powinny być złożone i zamknięte. Komisja mogła się spotkać kilka razy i wtedy był czas, żeby składać wnioski, a pani burmistrz by się do nich dostosowała – powiedział radny Piotr Litwin. Dodał, że burmistrz zawsze może złożyć autopoprawkę lub inne wnioski dotyczące budżetu. Radca prawny Dawid Maciejewski wyjaśnił, że podczas dyskusji nad projektem uchwały budżetowej mogą być składane wnioski, natomiast powinni je składać i odczytywać radni.
Burmistrz Dorota Pawnuk stwierdziła, że popiera wniosek, gdyż należy przygotowywać się do możliwości pozyskiwania pieniędzy na rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich. – Takim obszarem na pewno jest nasz strzeliński Rynek. W związku z tym, że jest to teren objęty strefą konserwatorską dobrze byłoby, żeby zadanie zostało uruchomione już pod koniec starego roku, a nie wprowadzane w ciągu roku budżetowego – powiedziała. Radny Furdykoń wycofał wniosek, natomiast burmistrz zaproponowała, aby w dziale „Transport i łączność” zmniejszyć kwotę na odbudowę chodnika przy ul. Brzegowej w Strzelinie do 70 000 zł, a 30 000 zł przeznaczyć na nowe zadanie, o które wcześniej wnioskował radny.

„Może o to panu radnemu chodzi, żeby zabolało”
Radny Julian Kaczmarek złożył wniosek, aby w dziale „Transport i łączność” wykreślić zadanie „Budowa ul. Reja w Strzelinie” (230 000 zł) i utworzyć zadanie „Budowa ul. Rubinowej w Szczawinie”. Zaproponował, aby wybrać się na wycieczkę w to miejsce, ponieważ niektórzy mieszkańcy czekają na tę drogę kilkadziesiąt lat.
– Chyba mówimy o innej drodze, bo jest to droga, którą gmina przejęła od prywatnych właścicieli całkiem niedawno. Są tam nowe domy i mieszkańcy kilkadziesiąt lat czekają na wybudowanie drogi? Chyba zające, bo nie mieszkańcy. Bardzo prosiłabym o nierzucanie tak niesprawiedliwych oskarżeń, bo to naprawdę boli. I może o to panu radnemu chodzi, żeby zabolało – powiedziała burmistrz. Większością głosów wniosek radnego został odrzucony.
W dalszej części ponownie głos zabrał radny Kaczmarek. Wnioskował, aby przenieść 40 000 zł z działu „Ochrona zdrowia” na profilaktykę, zmieniając zapis dotyczący przeznaczenia kwoty na szczepienia HPV. - Pani burmistrz, wirusów brodawczaka ludzkiego jest 150. Przeciwko którym wirusom pani chce szczepić dziewczynki? W mojej ocenie to jest tak samo jak szczepienie przeciwko grypie, wirusów jest blisko 200. Uważam, że te 40 000 zł powinno być przeznaczone na profilaktykę, a nie wspieranie koncernów, które produkują szczepionki – powiedział radny Kaczmarek. Burmistrz wytłumaczyła, że dziewczynki będą zaszczepione przeciwko tym samym wirusom, przeciwko którym są szczepione od 5 lat. – Nie widzę powodu, żeby kolejnemu rocznikowi odbierać szansę właśnie na profilaktykę – mówiła Pawnuk. Wniosek radnego został odrzucony.
Wydatki na przyszły rok
Następnie burmistrz przedstawiła propozycję wprowadzenia wymienionych zmian do projektu budżetu na 2016 r. W dziale „Transport i łączność” zwiększa się wydatki o kwotę 100 000 zł i wpisuje się zadania „Utwardzenie ul. Wiosennej w Gęsińcu” (30 000 zł) oraz „Odbudowa chodnika na ul. Brzegowej w Strzelinie etap I” (70 000 zł). Zmniejsza się wydatki o 100 000 zł przeznaczone na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Gęsińcu, Górcu i Kuropatniku.
W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się wydatki o 10 000 zł na zadaniu: „Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Strzelinie”. W dziale „Oświata i wychowanie” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20 000 zł, wykreśla zadanie inwestycyjne pn. „Remont chodnika obok PSP nr 5 w Strzelinie, ul. Brzegowa” z kwotą 30 000 zł i dopisuje się nowe zadanie pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w PSP nr 4 w Strzelinie”, z kwotą 10 000zł.
W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się wydatki majątkowe o 12 036 zł i proponuje nowe zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelin” (12 036 zł). Opracowanie dokumentacji dotyczyć będzie właścicieli posesji, którzy chcieliby wykonać taką instalację w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie „Rekultywacja kwatery składowiska w Wąwolnicy” o 72 646 zł i zmienia się nazwę zadania na „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” z kwotą 127 354 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące na zarządzanie i monitoring składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy o 15 500 zł. Po długiej dyskusji strzelińscy radni przyjęli uchwałę budżetową
W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne „Odbudowa ratusza w Strzelinie – etap II” o 30 000 zł oraz zadanie „Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych na pierzei południowo-wschodniej wraz z terenami przyległymi w Rynku w Strzelinie” o 30 000 zł. W dziale „Kultura fizyczna” zwiększa się wydatki o 5 110 zł i wpisuje się zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Dębniki”. Dochody budżetu to 72 574 700 zł, w tym dochody bieżące - 69 748 810 zł, a dochody majątkowe - 2 825 890 zł. Plan wydatków wynosi 68 967 600 zł, z tego wydatki bieżące – 61 691 590 zł, a wydatki majątkowe – 7 276 010 zł. Ostatecznie radni głosowali za wszystkimi wnioskami, a tym samym uchwała budżetowa na 2016 r. została przyjęta.
W punkcie dotyczącym zapytań radny Kaczmarek pytał, jakie jest wynagrodzenie członków zarządu i rad nadzorczych w dwóch spółkach prawa handlowego, które są własnością skarbu gminy Strzelin (ZWiK i SCSE). Pytał również, kiedy zostaną usunięte śmieci składowane na Kozińcu, które od jakiegoś czasu zalegają tam w większych ilościach.
Na koniec przewodniczący Ireneusz Szałajko życzył zebranym i radnym dużo siły oraz konstruktywnej energii w przyszłym roku. Wyraził nadzieję, że różnica zdań będzie przedstawiana przyzwoicie, a sesje będą zwieńczeniem ustaleń uzgadnianych na komisjach.

Komentarze   

ed 10 Permalink18 +1 ed 10
RE: Zające czekają na wybudowanie drogi?
Cytuję stop obłudzie:
Cytuję Urzędnik:
Cytuję ed 10:
niech szanowna pani burmistrz przyjedzie na ul Rubinową teraz jak stopniał snieg i sie przejdzie po drodze to sie upier....i po kolana to morze przejrzy na oczy dobrze że sobie drogę zrobił też się niedawno tam wprowadziła

Tylko że Rubinowa jest drogą gminną dopiero od dwóch lat, gmina ją przejęła za kadencji szanownej burmistrz właśnie i od razu ją naprawiła. Wcześniej droga była prywatna. I nie wypisuj głupot. Szanowna Burmistrz od lat mieszka na osiedlu, gdzie droga gminna od lat jest gminna i czeka tez na remont.

A to w Nowolesiu to czyje?

pewnie przejeła bo ludzie mieszkający przy torach nie mieli jak dojechac do swoich posesji , bo na placu za elewatorami jest prowadzony załadunek kruszywa i odcieli dojazd tym ludkom , a sobie w Nowolesiu to droge zrobiła wraz z oświetleniem i panu rabie do jego domku bo dalej już nikt nie mieszka nie myślę że to ostatnia kadencja pani ex burmistrz
2016-01-25 04:57 Cytować Zgłoś administratorowi
iżik Permalink17 +14 iżik
RE: Zające czekają na wybudowanie drogi?
Cytuję strzelinianin:
Ja się nie dziwię,że inwestorzy omijają nasze miasto,bo mając za partnera do dyskusji taki "kwiat" strzelińskiej inteligencji jak ten ze zdjęcia ,to nie tylko uciekałbym z miasta,ale ratował bym sie ucieczką na najwyższe drzewo.Przypomnę.Wałbrzych -1000 nowych miejsc pracy w tym roku,Kamienna Góra-430 miejsc pracy w tym roku,Złotoria 600 nowych miejsc pracy w tym roku.A Strzelin???A Strzelin ma zdjęcie Grondysa kwa mać!!!!

jak ty tak możesz oczerniać nasza ukochaną panią burmistrz je cudownych radnych ją popierających??? No może nie ma inwestorów ale są wspaniałe kwiatki na latarniach w lecie podlewane co rano, jest szopka na trwaniku i choinka nawet jest na rogu rynku. Jest anioł na rondzie i ozdoby. A ty tu o jakiś głupotach miejscach pracy i innych mało ważnych rzeczach. Pani burmistrz przecina wstęgi i jeździ nadzoruje całą gminę abyś ty spał bezpiecznie a ty taki niewdzięczny. A lud i taką ją wybierze ponownie.....
2016-01-15 16:10 Cytować Zgłoś administratorowi
Dest Permalink16 +17 Dest
RE: Zające czekają na wybudowanie drogi?
Po wyborach samorządowych i ponownym wyborem Pani Pawnuk na Burmistrza ,napisałem słowa które sprawdziły się w całości .Degręgolada i marazm w gminie Strzelin która od lat rządzona jest w nieudolny sposób , konserwująca stare układy i totalny brak wizji przyszłości miasta
2016-01-15 12:15 Cytować Zgłoś administratorowi
Dest Permalink15 +20 Dest
RE: Zające czekają na wybudowanie drogi?
Cytuję wizjoner:
Z kulturą bywa różnie. Nie od dziś wiadomo, że nasza burmistrz Dorota Pawnuk obraża się, na każde odmienne zdanie i nie najlepiej znosi opozycję, co świadczy o braku kultury politycznej burmistrz.Bez pardonu krytykuje wspólnoty, które inaczej widzą funkcjonowanie gospodarki śmieciowej i zarzuca; obywatelom, Wojewodzie i Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we W-wiu, że wie (JUŻ TERAZ, ALE SIĘ NIE POTRAFI PRZYZNAĆ), jaki budżet obywatelski chce wprowadzić do życia, a jaki zaproponowała w uchwale, której nie ma. To, że burmistrz nie potrafi, nie chce odpowiadać na komisjach na pytania, bo nie musi to prawda. Druga prawda, to że podobnie robi na sesjach, tym samym sobie zaprzeczając. To kiedy burmistrz chce prowadzić dialog w związku z zajmowanym stanowiskiem publicznym!? Po pracy!!? Albo nie chcę i wychodzę. Słowem nie chcę, ale muszę, to powiedzieć; wychodzenie ,,po angielsku'', bez pożegnania z ostatniej sesji Rady Miejskiej Strzelina pokazuje, gdzie jest kultura polityczna burmistrz , za drzwiami. Życzę sobie następnym razem, aby moja burmistrz nie wychodziła nie pożegnawszy się i dziwię się bardzo, że radny Damian Serwicki nie zwrócił uwagi pani Pawnuk, że wychodzenie bez pożegnania (po angielsku) obraża mieszkańców i radnych. Fotel każdego burmistrza,wójta, to również kultura osobista i polityczna, która nie zawsze idzie w parze z osobą zajmującą w danej chwili ten fotel. Wstyd, wielki wstyd za taką kulturę pani burmistrz.

Jest takie powiedzenie ,, Jaki Pan taki kram ,,
2016-01-14 20:03 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker Permalink14 +15 spajker
RE: Zające czekają na wybudowanie drogi?
Cytuję Strzelinianin:
Zamiast dofinansowania radiowozów dla nierobów, zamiast chluby miasta ratusza ściągnąć do miasta inwestorów, rozbudować przemysł, dać mieszkańcom miejsca pracy a dopiero potem reszta jak będą pieniądze z podatków. Ale u nas w gminie wszystko na odwrót z miasta robi się sypialnie dla ludzi z okolic, ale czego wymagać od ludzi którzy znają sie na samorządzie analfabeta na abecadle. Wladza cały czas w tych samych rękach. dbających tylko o swój prywatny interes i interes kolesiów rodziny itd.

a gdzie ty widziałeś w strzelinie porządną sypialnię. może zatęchły od potu i od moczu hotel cukrownik vel "nowe mieszkania" po wrocławskiej cenie???? na wrocławskim jagodnie masz nowe budynki po 2950,- zł za metr kwadratowy. to mniej niż za kozi rynek w strzelinie a do pracy komunikacją miejską dojedziesz.
2016-01-14 18:03 Cytować Zgłoś administratorowi
strzelinianin Permalink13 +29 strzelinianin
RE: Zające czekają na wybudowanie drogi?
Ja się nie dziwię,że inwestorzy omijają nasze miasto,bo mając za partnera do dyskusji taki "kwiat" strzelińskiej inteligencji jak ten ze zdjęcia ,to nie tylko uciekałbym z miasta,ale ratował bym sie ucieczką na najwyższe drzewo.Przypomnę.Wałbrzych -1000 nowych miejsc pracy w tym roku,Kamienna Góra-430 miejsc pracy w tym roku,Złotoria 600 nowych miejsc pracy w tym roku.A Strzelin???A Strzelin ma zdjęcie Grondysa kwa mać!!!!
2016-01-14 09:40 Cytować Zgłoś administratorowi
stop obłudzie Permalink12 +25 stop obłudzie
RE: Zające czekają na wybudowanie drogi?
Cytuję Urzędnik:
Cytuję ed 10:
niech szanowna pani burmistrz przyjedzie na ul Rubinową teraz jak stopniał snieg i sie przejdzie po drodze to sie upier....i po kolana to morze przejrzy na oczy dobrze że sobie drogę zrobił też się niedawno tam wprowadziła

Tylko że Rubinowa jest drogą gminną dopiero od dwóch lat, gmina ją przejęła za kadencji szanownej burmistrz właśnie i od razu ją naprawiła. Wcześniej droga była prywatna. I nie wypisuj głupot. Szanowna Burmistrz od lat mieszka na osiedlu, gdzie droga gminna od lat jest gminna i czeka tez na remont.

A to w Nowolesiu to czyje?
2016-01-14 09:29 Cytować Zgłoś administratorowi
Urzędnik Permalink11 -25 Urzędnik
RE: Zające czekają na wybudowanie drogi?
Cytuję ed 10:
niech szanowna pani burmistrz przyjedzie na ul Rubinową teraz jak stopniał snieg i sie przejdzie po drodze to sie upier....i po kolana to morze przejrzy na oczy dobrze że sobie drogę zrobił też się niedawno tam wprowadziła

Tylko że Rubinowa jest drogą gminną dopiero od dwóch lat, gmina ją przejęła za kadencji szanownej burmistrz właśnie i od razu ją naprawiła. Wcześniej droga była prywatna. I nie wypisuj głupot. Szanowna Burmistrz od lat mieszka na osiedlu, gdzie droga gminna od lat jest gminna i czeka tez na remont.
2016-01-13 22:05 Cytować Zgłoś administratorowi
ed 10 Permalink10 +14 ed 10
RUBINOWA
niech szanowna pani burmistrz przyjedzie na ul Rubinową teraz jak stopniał snieg i sie przejdzie po drodze to sie upier....i po kolana to morze przejrzy na oczy dobrze że sobie drogę zrobił też się niedawno tam wprowadziła
2016-01-13 21:21 Cytować Zgłoś administratorowi
Strzelinianin Permalink9 +25 Strzelinianin
Władza
Zamiast dofinansowania radiowozów dla nierobów, zamiast chluby miasta ratusza ściągnąć do miasta inwestorów, rozbudować przemysł, dać mieszkańcom miejsca pracy a dopiero potem reszta jak będą pieniądze z podatków. Ale u nas w gminie wszystko na odwrót z miasta robi się sypialnie dla ludzi z okolic, ale czego wymagać od ludzi którzy znają sie na samorządzie analfabeta na abecadle. Wladza cały czas w tych samych rękach. dbających tylko o swój prywatny interes i interes kolesiów rodziny itd.
2016-01-13 16:55 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.