Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Dopiero za kilka miesięcy okaże się, czy śniegi i mrozy dadzą się nam we znaki. Uruchomiono telefon alarmowy na wypadek nieprzejezdności dróg gminnych.
Komisje stałe wiązowskiej rady przygotowują się do kolejnej sesji. Na posiedzeniu komisji rewizyjnej rozmawiano o działalności referatu wodociągowo-kanalizacyjnego, a na komisji gospodarki przestrzennej i Inwestycji m.in. o przygotowaniach do zimy.
Jeżeli chodzi o przygotowanie gminy Wiązów do zimy, to można powiedzieć, że właściwe służby wywiązały się ze swoich zadań. Takie wrażenia można było wynieść z obrad komisji gospodarczej wiązowskiej rady. Zgromadzono zapas 150 t mieszanki żwirowo-solnej i 2 t soli drogowej. Sprzęt drogowy, jaki będzie wykorzystywany w akcji „zima”, przeszedł odpowiednie przeglądy i jest sprawny. Podobnie jak w latach ubiegłych, drogi gminne podzielono na trzy grupy zimowego utrzymania. W pierwszej kolejności odśnieżany będzie wiązowski rynek, czyli pl. Wolności, oraz dojazd do szkoły w Wawrzyszowie. W drugiej kolejności Wyszonowice na podjeździe do wioski i Wiązów poza centrum. Pozostała część dróg gminnych będzie odśnieżana w trzeciej kolejności. Mieszkańcy mogą zgłaszać trudne warunki na drogach gminnych, zaspy lub gołoledź, pod numer alarmowy 601 476916. W godzinach pracy urzędu interweniować można również, dzwoniąc na numer stacjonarny 71 39 313 93. W tej części posiedzenia komisji informacji radnym udzielała Magdalena Bartosz, naczelnik wydziału budownictwa sanitarnego.
Uzupełnieniem informacji naczelnik Bartosz było wystąpienie Natalii Binieckiej z wydziału ochrony środowiska. Radni dowiedzieli się, że wszystkie świetlice wiejskie przeszły lub przejdą jeszcze w grudniu przeglądy przewodów kominowych, gaśnic i hydrantów. Zgromadzono odpowiednią ilość drewna na opał, które trafi do świetlic wyposażonych w kominki.
Cały artykuł dostępny jest tutaj
Dodaj komentarz