Styczeń to czas planowania zadań na cały rok. Nie inaczej jest w samorządach. Poszczególne komisje dyskutują i przyjmują plany pracy na bieżący rok.
Jednym z punktów porządku obrad najbliższej sesji wiązowskiej rady będzie zapewne przyjęcie planów prac komisji stałych rady. Przysłuchiwaliśmy się ostatniemu posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego. Radni rozmawiali o problemach gminy, którym będą bacznie przyglądać się w tym roku. Do planów pracy innych komisji wrócimy po uchwaleniu ich przez radę.

Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej otworzyła Jolanta Karpińska, przewodnicząca. Radna zaproponowała tematy, jakimi komisja miałaby się zająć w kolejnych miesiącach tego roku. Później radni dyskutowali i proponowali poszerzenie pola aktywności członków komisji o inne tematy. Najwięcej czasu zajęło im omówienie i wypracowanie właściwego zapisu w części dotyczącej zlokalizowania na terenie gminy stacji meteorologicznej. Nikt nie miał wątpliwości, że jest to bardzo ważna sprawa. Gmina Wiązów jest gminą rolniczą i dla zdecydowanej większości mieszkańców ważne są decyzje Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNiG). Tam zapadają decyzje, które mają bezpośredni wpływ na ogłaszanie przez wojewodę stanu suszy w poszczególnych regionach Polski, a także wskazania upraw, które ucierpiały w wyniku suszy. Gołym okiem widać, że w skali kraju obszar objęty suszą poszerza się a jej skala – pogłębia. Umiejscowienie na terenie gminy stacji meteorologicznych systemu monitorowania IUNiG pozwoli na precyzyjne monitorowanie zagrożenia suszą w gminie Wiązów. Temat wywołali radni Mariusz Gądek i Eugeniusz Kowalewski, ale w dyskusji brali udział wszyscy radni obecni na posiedzeniu komisji. Radni uznali, że jak najszybciej należy poznać wymogi techniczne, jakie stawia IUNiG takim stacjom. Chodzi o lokalizację i infrastrukturę.
Cały artykuł w wydaniu papierowym "Słowa Regionu".
Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.