Jest bardzo dobra informacja dla mieszkańców gminy Kondratowice. W poniedziałek, 30 sierpnia, powiat strzeliński przekazał plac budowy firmie Berger-Bau, która wykona remont ...

W ostatnim numerze gazety pisaliśmy o zalanych posesjach w powiecie strzelińskim, m. in. w Zarzycy (gmina Kondratowice - red.). W tej miejscowości do podobnych zdarzeń doszło również ...
Load More