Pomiędzy radnymi gminy Kondratowice a wójtem nie ma jednomyślności. Przewodniczący klubu „Nasza Gmina Nasz Dom” Wiesław Skorupski twierdzi, że rada próbuje ustalić, ...

W Prusach odbyło się zebranie wiejskie tamtejszego sołectwa. Dotyczyło podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2020. Prowadziła je sołtys Monika Janowska. Obecny był ...

Gmina Kondratowice przystąpiła do wykonania bieżącego remontu kanalizacji deszczowej ul. Słowiańskiej w Kondratowicach. Po rozkopaniu chodnika przez wykonawcę, okazało się, że rura jest ...

Kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Prusach stanowi szczególną wartość dla gminy Kondratowice. Wnętrze świątyni reprezentuje styl renesansowy i ...

Podczas ostatnich obrad kondratowickiej rady miała miejsce niecodzienna sytuacja. Aż pięcioro radnych zapowiedziało rezygnację z pracy w komisji rewizyjnej. W dodatku padł wniosek o odwołanie ...

Niedawno w GOK-u w Kondratowicach miała miejsce skromna, ale wyjątkowa uroczystość. Na emeryturę przeszła Teresa Białkowska, organizator ds. zajęć ...
Load More