Jakie inwestycje będą realizowane w tym roku i na jakie trudności napotkano, konstruując budżet? Rozmawialiśmy o tym z Tomaszem Graczem, wójtem gminy Kondratowice.

Jak wyglądały prace nad budżetem i czym różniły się od tych z lat poprzednich?

– Prace nad projektem budżetu były trudne ze względu na brak możliwości dokładnego oszacowania kosztów bieżącej działalności gminy. Mam tu na myśli konsekwencje kryzysu: wzrost cen energii elektrycznej, opału czy chociażby rosnące koszty pracownicze. Nie jesteśmy na chwilę obecną w stanie przewidzieć innych negatywnych skutków kryzysu. Niepewności i pytań jest wiele. Mieliśmy to na uwadze, projektując budżet.

Jak więc wygląda projekt budżetu gminy Kondratowice na 2023 rok?

– Jest ambitny i zakłada prognozowane dochody na poziomie 23 065 262,28 zł oraz wydatki w kwocie 27 049 129, 87 zł. Planowany deficyt 3,9 mln ma zostać pokryty z nadwyżki z roku 2022 oraz kredytu. Wydatki w stosunku do roku bieżącego wzrosną o ponad 3 mln zł i głównie zaplanowane zostały na inwestycje. Każdy z nas w swoim gospodarstwie domowym ogranicza wydatki do poziomu możliwości finansowych. Przy kształtowaniu budżetu gminy jest podobnie. W pierwszej kolejności musimy spłacać zaciągnięte zobowiązania: kredyty i pożyczki. W naszym przypadku roczna spłata zobowiązań to blisko 0,5 mln zł. Zdecydowanie największą część budżetu stanowią subwencje i dotacje, które tak naprawdę otrzymujemy, a następnie przekazujemy do placówek oświatowych. To kwota blisko 7 mln zł. Jak co roku przy wyborze zgłoszonych zadań trzeba było dokonać pewnych wyborów, aby zrównoważyć wydatki z dochodami. Konieczne było ograniczenie wydatków zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że potrzeb jest wiele, ale budżet musi być tak zaplanowany, aby inwestycje miały zapewnione źródło finansowania.

Jakie inwestycje będą więc realizowane w roku budżetowym?

– W projekcie budżetu, który przedstawiłem Radzie Gminy, znalazło się wiele zadań inwestycyjnych. Chcę nadmienić, iż wpływ na to miały wygrane w roku 2022 dwa procesy sądowe, w wyniku których gmina otrzymała ponad 2 mln zł. W 2023 roku będzie realizowany fundusz sołecki w kwocie 248 999,12 zł. Dodatkowo zaproponowałem Radzie Gminy, aby sołectwa, które przeznaczyły w roku bieżącym środki z funduszu sołeckiego na rezerwę inwestycyjną – a to kwota blisko 100 000 zł, otrzymały je w przyszłym roku z powrotem. Największym zadaniem wpisanym do projektu budżetu jest budowa świetlicy w Księginicach Wielkich. To kwota 1 350 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 603 000 zł.
Na ten temat pisaliśmy w 50 (1138) wydaniu papierowym Słowa Regionu.  Cały wywiad przeczytasz również na portalu egazety.pleprasa.pl, a także e-kiosk.pl

Komentarze   

spajker. Permalink15 +2 spajker.
RE: W planach nowe drogi, chodniki, świetlica wiejska i termomodernizacja szkoły
Cytuję Cześ:
Cytuję spajker.:
Cytuję Cześ:
Cytuję spajker.:
Cytuję Prawda:
Cytuję Czy będzie prawda:
RE: Czekali na to kilkanaście lat
Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA we Wrocławiu prowadzą od 15.12.2022 r. kontrolę przestrzegania przez gminę Kondratowice określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie przygotowania, udzielania i realizowania zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Kondratowice. Postępowanie obejmuje lata 2019-2022. Zakończenie kontroli planowane jest na dzień 15.03.2023 r.

Postępowanie, zgodnie z treścią ustawy o CBA, może jednak zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

Zespół Prasowy CBA


Bydom 3 prawdy.
Tyż prawda.
Świnta prawda
Iguwno prawda.

Prawda?

"W planach nowe drogi, chodniki, świetlica wiejska i termomodernizacja szkoły
ja mam w planach zakup syrenki na kartki. na razie mam renkę i kartki. planuje też budowę gplden state brifge na rzeką. niech tylko oławka wzbierze a ja już sie zabiorę do roboty.

Każdy ma plany na własne możliwości :lol:

no tak. ty będziesz szaleciarzem w tej wiejskiej świetlicy. taka twoja kariera.

No jak widzisz, jestem stworzony do wyższych celów. Ty możesz wyrzucić gnój spod mojego konia!

nie mogę. ty masz tylko puszke po złotym denarze.
2023-01-11 07:59 Cytować Zgłoś administratorowi
Cześ Permalink14 -6 Cześ
RE: W planach nowe drogi, chodniki, świetlica wiejska i termomodernizacja szkoły
Cytuję spajker.:
Cytuję Cześ:
Cytuję spajker.:
Cytuję Prawda:
Cytuję Czy będzie prawda:
RE: Czekali na to kilkanaście lat
Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA we Wrocławiu prowadzą od 15.12.2022 r. kontrolę przestrzegania przez gminę Kondratowice określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie przygotowania, udzielania i realizowania zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Kondratowice. Postępowanie obejmuje lata 2019-2022. Zakończenie kontroli planowane jest na dzień 15.03.2023 r.

Postępowanie, zgodnie z treścią ustawy o CBA, może jednak zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

Zespół Prasowy CBA


Bydom 3 prawdy.
Tyż prawda.
Świnta prawda
Iguwno prawda.

Prawda?

"W planach nowe drogi, chodniki, świetlica wiejska i termomodernizacja szkoły
ja mam w planach zakup syrenki na kartki. na razie mam renkę i kartki. planuje też budowę gplden state brifge na rzeką. niech tylko oławka wzbierze a ja już sie zabiorę do roboty.

Każdy ma plany na własne możliwości :lol:

no tak. ty będziesz szaleciarzem w tej wiejskiej świetlicy. taka twoja kariera.

No jak widzisz, jestem stworzony do wyższych celów. Ty możesz wyrzucić gnój spod mojego konia!
2023-01-10 17:29 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker. Permalink13 +10 spajker.
RE: W planach nowe drogi, chodniki, świetlica wiejska i termomodernizacja szkoły
Cytuję Cześ:
Cytuję spajker.:
Cytuję Prawda:
Cytuję Czy będzie prawda:
RE: Czekali na to kilkanaście lat
Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA we Wrocławiu prowadzą od 15.12.2022 r. kontrolę przestrzegania przez gminę Kondratowice określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie przygotowania, udzielania i realizowania zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Kondratowice. Postępowanie obejmuje lata 2019-2022. Zakończenie kontroli planowane jest na dzień 15.03.2023 r.

Postępowanie, zgodnie z treścią ustawy o CBA, może jednak zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

Zespół Prasowy CBA


Bydom 3 prawdy.
Tyż prawda.
Świnta prawda
Iguwno prawda.

Prawda?

"W planach nowe drogi, chodniki, świetlica wiejska i termomodernizacja szkoły
ja mam w planach zakup syrenki na kartki. na razie mam renkę i kartki. planuje też budowę gplden state brifge na rzeką. niech tylko oławka wzbierze a ja już sie zabiorę do roboty.

Każdy ma plany na własne możliwości :lol:

no tak. ty będziesz szaleciarzem w tej wiejskiej świetlicy. taka twoja kariera.
2023-01-09 18:03 Cytować Zgłoś administratorowi
Cześ Permalink12 -7 Cześ
RE: W planach nowe drogi, chodniki, świetlica wiejska i termomodernizacja szkoły
Cytuję spajker.:
Cytuję Prawda:
Cytuję Czy będzie prawda:
RE: Czekali na to kilkanaście lat
Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA we Wrocławiu prowadzą od 15.12.2022 r. kontrolę przestrzegania przez gminę Kondratowice określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie przygotowania, udzielania i realizowania zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Kondratowice. Postępowanie obejmuje lata 2019-2022. Zakończenie kontroli planowane jest na dzień 15.03.2023 r.

Postępowanie, zgodnie z treścią ustawy o CBA, może jednak zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

Zespół Prasowy CBA


Bydom 3 prawdy.
Tyż prawda.
Świnta prawda
Iguwno prawda.

Prawda?

"W planach nowe drogi, chodniki, świetlica wiejska i termomodernizacja szkoły
ja mam w planach zakup syrenki na kartki. na razie mam renkę i kartki. planuje też budowę gplden state brifge na rzeką. niech tylko oławka wzbierze a ja już sie zabiorę do roboty.

Każdy ma plany na własne możliwości :lol:
2023-01-09 17:01 Cytować Zgłoś administratorowi
ZENON Permalink11 +7 ZENON
RE: W planach nowe drogi, chodniki, świetlica wiejska i termomodernizacja szkoły
Cytuję Walentyn:
Cytuję KOLEŻANKA Z KLASY:
POPROSZĘ DZIENNIK OCEN Z SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRUSY TEGO UCZNIA NA PEWNO JEST W ARCHIWUM SZKOŁY ZOBACZĘ JAK SIĘ UCZYŁ

TO WIDAĆ I SLYCHAĆ. O AGOGANCJI NIE WSPOMNE BO TO TEZ WIDAĆ.

AROGANCJA JEST WRODZONA (po ojcu) CZY NABYTA?
2023-01-08 15:39 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker. Permalink10 +7 spajker.
RE: W planach nowe drogi, chodniki, świetlica wiejska i termomodernizacja szkoły
Cytuję Prawda:
Cytuję Czy będzie prawda:
RE: Czekali na to kilkanaście lat
Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA we Wrocławiu prowadzą od 15.12.2022 r. kontrolę przestrzegania przez gminę Kondratowice określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie przygotowania, udzielania i realizowania zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Kondratowice. Postępowanie obejmuje lata 2019-2022. Zakończenie kontroli planowane jest na dzień 15.03.2023 r.

Postępowanie, zgodnie z treścią ustawy o CBA, może jednak zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

Zespół Prasowy CBA


Bydom 3 prawdy.
Tyż prawda.
Świnta prawda
Iguwno prawda.

Prawda?

"W planach nowe drogi, chodniki, świetlica wiejska i termomodernizacja szkoły
ja mam w planach zakup syrenki na kartki. na razie mam renkę i kartki. planuje też budowę gplden state brifge na rzeką. niech tylko oławka wzbierze a ja już sie zabiorę do roboty.
2023-01-07 13:08 Cytować Zgłoś administratorowi
Walentyn Permalink9 +12 Walentyn
RE: W planach nowe drogi, chodniki, świetlica wiejska i termomodernizacja szkoły
Cytuję KOLEŻANKA Z KLASY:
POPROSZĘ DZIENNIK OCEN Z SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRUSY TEGO UCZNIA NA PEWNO JEST W ARCHIWUM SZKOŁY ZOBACZĘ JAK SIĘ UCZYŁ

TO WIDAĆ I SLYCHAĆ. O AGOGANCJI NIE WSPOMNE BO TO TEZ WIDAĆ.
2023-01-07 08:17 Cytować Zgłoś administratorowi
Stefan Permalink8 +1 Stefan
RE: W planach nowe drogi, chodniki, świetlica wiejska i termomodernizacja szkoły
Cytuję Swin:
A alechandro to cos umilkl na arenie politycznej. Cos innego go pochlonelo. Chyba nie doradztwo rolnicze :lol:Chyba do CBA teraz donosi
2023-01-07 05:51 Cytować Zgłoś administratorowi
Swin Permalink7 +4 Swin
RE: W planach nowe drogi, chodniki, świetlica wiejska i termomodernizacja szkoły
A alechandro to cos umilkl na arenie politycznej. Cos innego go pochlonelo. Chyba nie doradztwo rolnicze :lol:
2023-01-06 21:39 Cytować Zgłoś administratorowi
Mieszkaniec Permalink6 +1 Mieszkaniec
Szanowni państwo
Szanowni państwo czy możecie przetłumaczyć mi na język polski wypowiedź radnego Majewskiego na sesji rady gminy dnia 28.12.2022 (czas trwania sesji godz 15.27)
Szanowni państwo dziękuję bardzo.
2023-01-06 19:12 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.